„I pojął Roboam żonę Mahalat, córkę Jerimot, syna Dawidowego, Abihail też, córkę Eliab, syna Isaj,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Kronik 11,18

Biblia Jakuba Wujka
Księga Psalmów 1:3

1:1
Błogosławiony mąż, który nie chodził w radzie niezbożnych i na drodze grzesznych nie stał, i na stolicy zaraźliwości nie siedział.
1:2
Ale w zakonie PANSKIM wola jego, a w zakonie jego będzie rozmyślał we dnie i w nocy.
1:3
I będzie jako drzewo, które wsadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liście jego nie opadnie: i wszytko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.
1:4
Nie tak niezbożni, nie tak, ale jako proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemie.
1:5
Przetoż nie powstaną niezbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.
1:6
Abowiem zna PAN drogę sprawiedliwych, a droga niepobożnych zginie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus podczas pobytu u Heroda cały czas milczał i nie odzywał się do nikogo (Łuk 23:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić