„Pozdrówcie wszystkich braci w świętym pocałunku.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tesaloniczan 5,26

Biblia Jakuba Wujka
Księga Przysłów 5:12

5:1
Synu mój, bądź pilen mądrości mojej a ku roztropności mojej nakłoń ucha twego,
5:2
abyś strzegł myśli, a wargi twe naukę zachowały. Nie słuchaj chytrości niewieściej:
5:3
plastr bowiem miodu ciekący wargi nierządnice a gardło jej gładsze niż oliwa;
5:4
lecz ostatnie rzeczy jej gorzkie jako piołun i ostre jako miecz o dwu ostrzu.
5:5
Nogi jej zstępują do śmierci, a kroki jej przechodzą do piekła.
5:6
Po szcieżce żywota nie chodzą, błędne są kroki jej i nie wyszladowane.
5:7
Teraz tedy, synu mój, słuchaj mię a nie odstępuj od słów ust moich.
5:8
Oddal od niej drogę twoję a nie przybliżaj się ku drzwiam domu jej.
5:9
Abyś nie dał obcym czci twojej, a lat twoich okrutnemu,
5:10
by snadź nie nasycili obcy siły twojej, a prace twe nie były w cudzym domu
5:11
i abyś nie wzdychał na ostatku, kiedy zniszczysz mięsa twoje i ciało twoje, i rzeczesz:
5:12
Czemużem się ja brzydził nauką, a serce moje nie przestało na karaniu
5:13
anim słuchał głosu uczących mię, a nauczycielom nie nachyliłem ucha mego?
5:14
Bez mała byłem w każdej złości, w pośrzodku zgromadzenia i zboru.
5:15
Pij wodę z cysterny twojej i wody płynące z studnice twojej.
5:16
Niech ściekają źrzódła twoje z domu, a na ulicach wody twe rozdzielaj.
5:17
Miej je sam, a obcy niech nie będą ucześnikami twemi.
5:18
Niech będzie zdrój twój błogosławiony, a wesel się z żoną młodości twojej:
5:19
łani namilsza i jelonek nawdzięczniejszy, piersi jej niech cię upajają na każdy czas, a w miłości jej kochaj się ustawicznie.
5:20
Czemu się dasz, synu mój, zwodzić obcej i odpoczywasz na łonie cudzej?
5:21
Pan patrza na drogi człowiecze i wszytkie kroki jego upatruje.
5:22
Nieprawości jego poimają niezbożnika, a powrozami grzechów swych związan bywa.
5:23
On umrze, przeto że nie miał ćwiczenia, a w wielkości głupstwa swego oszukan będzie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
NBG Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię "Jezus" oznacza "Pan jest zbawieniem" a słowo "Chrystus" oznacza "Namaszczony".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić