„I rzekłem: Dokąd idziesz? I rzekł do mnie: Abym rozmierzył Jeruzalem, i obaczył, jako wielka jest szerokość jego, i jako wielka długość jego.”

Biblia Gdańska (1632): Zacharyjasz 2,2

Biblia Jakuba Wujka
Księga Przysłów 4:3

4:1
Słuchajcie, synowie, nauki ojcowskiej, a pilnujcie, abyście umieli roztropność.
4:2
Dar dobry dam wam: nie opuszczajcie zakonu mego;
4:3
Bo i ja byłem synem u ojca mego, młodziuchnym i jedynaczkiem przed matką moją,
4:4
i nauczał mię, i mówił: Niech przyjmie słowa moje serce twoje, strzeż przykazań moich, a będziesz żył.
4:5
Osiągni mądrość, osiągni roztropność, nie zapominaj ani się odchylaj od słów ust moich.
4:6
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła, miłuj ją, a zachowa cię.
4:7
Początek mądrości, osiągni mądrość, a we wszelkiej osiadłości twojej nabywaj roztropności.
4:8
Uchwyć się jej, i wywyższy cię: będziesz wsławion od niej, gdy ją obłapisz,
4:9
da na głowę twoję pomnożenie łaski i koroną ozdobną nakryje cię.
4:10
Słuchaj, synu mój, a przyjmi słowa moje, abyć się rozmnożyły lata żywota.
4:11
Drogę mądrości ukażę tobie, poprowadzę cię szcieżkami prawości,
4:12
któremi gdy pójdziesz, nie będą ściśnione kroki twoje, a bieżąc, nie będziesz miał obrazy.
4:13
Trzymaj się nauki, nie puszczaj się jej, strzeż jej, bo ona jest żywotem twoim.
4:14
Nie kochaj się w szcieżkach niezbożników ani sobie upodobaj drogi złośników.
4:15
Uciekaj od niej ani chodź po niej, odchyl się a opuść ją.
4:16
Nie śpią bowiem, aż co złego zbroją, i nie mogą spać, aż kogo podejdą.
4:17
Jedzą chleb niezbożności i wino nieprawości piją.
4:18
A szcieżka sprawiedliwych jako jasna światłość, wschodzi i roście aż do doskonałego dnia.
4:19
Droga niezbożnych ciemna, nie wiedzą, gdzie upadną.
4:20
Synu mój, słuchaj powieści moich a na wymowy moje nakłoń ucha twego,
4:21
niech nie odchodzą od oczu twoich, chowaj je w pośrzód serca twego:
4:22
żywotem bowiem są tym, którzy je najdują, a zdrowiem wszelkiemu ciału.
4:23
Wszelaką strażą strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi.
4:24
Oddal od siebie usta przewrotne, a wargi uwłaczające niechaj będą daleko od ciebie.
4:25
Oczy twoje niechaj prosto patrzą, a powieki twe niech uprzedzają kroki twoje.
4:26
Prostuj szcieżki nogom twoim, a wszytkie drogi twoje będą zmocnione.
4:27
Nie ustępuj na prawo ani na lewo, odwróć nogę twoję od złego. Bo drogi, które są po prawej stronie, zna Pan, a przewrotne są, które są po lewej stronie. A on proste uczyni biegi twoje, a drogi twoje w pokoju poprowadzi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ostatnia obietnica w Biblii brzmi: "Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! " (Obj 22:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ty zaiste zapalasz pochodnię moją; Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje.
Ps 18:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić