„Sem, Arfachsad, Selech.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Kronik 1,24

Biblia Jakuba Wujka
Księga Przysłów 4:16

4:1
Słuchajcie, synowie, nauki ojcowskiej, a pilnujcie, abyście umieli roztropność.
4:2
Dar dobry dam wam: nie opuszczajcie zakonu mego;
4:3
Bo i ja byłem synem u ojca mego, młodziuchnym i jedynaczkiem przed matką moją,
4:4
i nauczał mię, i mówił: Niech przyjmie słowa moje serce twoje, strzeż przykazań moich, a będziesz żył.
4:5
Osiągni mądrość, osiągni roztropność, nie zapominaj ani się odchylaj od słów ust moich.
4:6
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła, miłuj ją, a zachowa cię.
4:7
Początek mądrości, osiągni mądrość, a we wszelkiej osiadłości twojej nabywaj roztropności.
4:8
Uchwyć się jej, i wywyższy cię: będziesz wsławion od niej, gdy ją obłapisz,
4:9
da na głowę twoję pomnożenie łaski i koroną ozdobną nakryje cię.
4:10
Słuchaj, synu mój, a przyjmi słowa moje, abyć się rozmnożyły lata żywota.
4:11
Drogę mądrości ukażę tobie, poprowadzę cię szcieżkami prawości,
4:12
któremi gdy pójdziesz, nie będą ściśnione kroki twoje, a bieżąc, nie będziesz miał obrazy.
4:13
Trzymaj się nauki, nie puszczaj się jej, strzeż jej, bo ona jest żywotem twoim.
4:14
Nie kochaj się w szcieżkach niezbożników ani sobie upodobaj drogi złośników.
4:15
Uciekaj od niej ani chodź po niej, odchyl się a opuść ją.
4:16
Nie śpią bowiem, aż co złego zbroją, i nie mogą spać, aż kogo podejdą.
4:17
Jedzą chleb niezbożności i wino nieprawości piją.
4:18
A szcieżka sprawiedliwych jako jasna światłość, wschodzi i roście aż do doskonałego dnia.
4:19
Droga niezbożnych ciemna, nie wiedzą, gdzie upadną.
4:20
Synu mój, słuchaj powieści moich a na wymowy moje nakłoń ucha twego,
4:21
niech nie odchodzą od oczu twoich, chowaj je w pośrzód serca twego:
4:22
żywotem bowiem są tym, którzy je najdują, a zdrowiem wszelkiemu ciału.
4:23
Wszelaką strażą strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi.
4:24
Oddal od siebie usta przewrotne, a wargi uwłaczające niechaj będą daleko od ciebie.
4:25
Oczy twoje niechaj prosto patrzą, a powieki twe niech uprzedzają kroki twoje.
4:26
Prostuj szcieżki nogom twoim, a wszytkie drogi twoje będą zmocnione.
4:27
Nie ustępuj na prawo ani na lewo, odwróć nogę twoję od złego. Bo drogi, które są po prawej stronie, zna Pan, a przewrotne są, które są po lewej stronie. A on proste uczyni biegi twoje, a drogi twoje w pokoju poprowadzi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Mat 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson zadał zagadkę 30 Filistynom którzy uczestniczyli w jego weselu i zaoferował im nowe szaty jeśli zdołają ją odgadnąć. Kiedy nie zdołali tego zrobić, poszli do żony Samsona i zagrozili jej że spalą ją i jej ojca jeśli nie zdobędzie dla nich odpowiedzi. Ona ją zdobyła więc jej nie spalili, ale Samson po jakimś czasie spalił ich pola, więc oni w odwecie za to spalili ją i jej ojca (Sdz 14:12-15, Sdz 15:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.
II Kor 4:16-18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić