„Jednakże nie odstąpili od grzechów domu Jeroboama, który przywiódł Izraela do grzechu, ale chodzili w nich. A do tego jeszcze w Samarii został gaj.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Królewska 13,6

Biblia Jakuba Wujka
Księga Przysłów 29:14

29:1
Człowiekowi, który karzącego twardym karkiem wzgardza, nagłe zginienie nań przyjdzie, a nie przyjdzie ku zdrowiu.
29:2
Kiedy się mnożą sprawiedliwi, będzie się radowało pospólstwo, gdy niezbożni władzą wezmą, wzdychać będzie lud.
29:3
Człowiek, który miłuje mądrość, uwesela ojca swego, ale który chowa wszeteczne niewiasty, utraci majętność.
29:4
Król sprawiedliwy wynosi ziemię, mąż łakomy wywróci ją.
29:5
Człowiek, który łagodnemi a obłudnemi słowy mówi przyjacielowi swemu, sieć zastawia na nogi jego.
29:6
Grzeszącego męża niesprawiedliwego uwikle sidło, a sprawiedliwy chwalić i weselić się będzie.
29:7
Zna sprawiedliwy sprawę ubogich, niezbożny nie rozumie umiejętności.
29:8
Ludzie zaraźliwi rozpraszają miasto, a mądrzy gniew odwracają.
29:9
Człowiek mądry będzieli się z głupim prawował, choć się gniewa, choć się śmieje, nie najdzie pokoju.
29:10
Mężowie krwawi nienawidzą prostego, ale sprawiedliwi szukają dusze jego.
29:11
Wszytkiego ducha swego pokazuje głupi, mądry odkłada i chowa na potym.
29:12
Pan, który rad słucha słów kłamliwych, wszytkie sługi ma niezbożne.
29:13
Ubogi a ten, który pożycza, zabieżeli sobie, obudwu PAN oświeca.
29:14
Król, który sądzi według prawdy ubogie, stolica jego będzie na wieki utwierdzona.
29:15
Rózga i karanie daje mądrość, ale dziecię puszczone na swą wolą, zawstydza matkę swoję.
29:16
Gdy się mnożą niezbożni, mnożyć się będą złości, a sprawiedliwi ujźrzą ich upadek.
29:17
Ćwicz syna twego, a ochłodzi cię i da kochanie duszy twojej.
29:18
Gdy ustanie proroctwo, rozproszy się lud, a kto strzeże zakonu, jest błogosławiony.
29:19
Niewolnik nie może być słowy ukarany, bo rozumie, co mówisz, a odpowiadać nie chce.
29:20
Widziałeś człowieka prędkiego do mówienia? Więcej się trzeba głupstwa spodziewać niż ukarania jego.
29:21
Kto w rozkoszy z młodu chowa sługę swego, potym go dozna krnąbrnego.
29:22
Człowiek gniewliwy wzbudza zwady, a kto jest prędki do gniewu, będzie ku zgrzeszeniu skłonniejszy.
29:23
Za pysznym chodzi uniżenie, a pokornego duchem ogarnie chwała.
29:24
Kto spółkuje ze złodziejem, ma w nienawiści duszę swoję, słucha poprzysięgającego, a nie wydaje.
29:25
Kto się boi człowieka, prędko upadnie, kto ma nadzieję w PANU, podniesion będzie.
29:26
Wiele szukają twarzy Pańskiej, a od PANA wychodzi sąd każdego.
29:27
Brzydzą się sprawiedliwi mężem niezbożnym, a niezbożni brzydzą się tymi, którzy są na prostej drodze. Syn strzegący słowa ujdzie zatracenia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
Obj 12:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ojciec Piotra nazywał się "Jan" (lub po Aramejsku Jonas) (Jan 1:42, Jan 21:15-17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Rzym 5:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić