„Ale gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, opanowany,”

Biblia Przekład Toruński: List do Tytusa 1,8

Biblia Jakuba Wujka
Księga Przysłów 28:7

28:1
Ucieka niezbożny, choć go nikt nie goni, ale sprawiedliwy jako lew śmiały, bez bojaźni będzie.
28:2
Dla grzechów ziemie wiele książąt jej, a dla mądrości człowieka i wiadomości tego, co się mówi, przedłuży się żywot książęciu.
28:3
Człowiek ubogi potwarzający ubogie jest podobien dżdżowi gwałtownemu, który głód przynosi.
28:4
Którzy odstępują zakonu, chwalą niezbożnego, którzy go strzegą, zapalają się przeciw niemu.
28:5
Źli ludzie nie myślą o sądzie, a którzy szukają PANA, obaczywają wszytko.
28:6
Lepszy jest ubogi chodzący w prostości swej aniżli bogaty w drogach przewrotnych.
28:7
Kto strzeże zakonu, syn mądry jest, ale który karmi obżerce, zawstydza ojca swego.
28:8
Kto zbiera bogactwa z lichwy i z płatu, zbiera je szczodremu na ubogie.
28:9
Kto odwraca uszy swe, aby nie słuchał zakonu, modlitwa jego obrzydła będzie.
28:10
Kto zawodzi sprawiedliwe na złą drogę, w upadku swym zginie, a prości posiędą dobra jego.
28:11
Człowiek bogaty zda się sobie mądry: ale ubogi roztropny doświadczy go.
28:12
Gdy się radują sprawiedliwi, wielka jest sława, gdy królują niezbożni, są upadki ludzi.
28:13
Kto pokrywa złości swe, poszczęścion nie będzie, lecz kto się spowiada, a opuści je, miłosierdzie otrzyma.
28:14
Błogosławiony człowiek, który się zawsze boi, a który jest twardego serca, we złe upadnie.
28:15
Lew ryczący i niedźwiedź łaknący: pan niezbożny nad ubogim ludem.
28:16
Książę nie mające roztropności wielu uciśnie przez potwarz, a kto nienawidzi łakomstwa, dni jego będą przedłużone.
28:17
Człowieka, który potwarza krew dusze, by też do grobu uciekł, nikt nie dzierży.
28:18
Kto chodzi w prostości, zbawion będzie, kto przewrotnemi drogami idzie, raz upadnie.
28:19
Kto sprawuje rolą swą, naje się chleba, lecz kto się próżnowaniem bawi, będzie syt ubóstwa.
28:20
Mąż wierny wielce chwalon będzie, lecz kto się prędko chce zbogacić, nie będzie bez winy.
28:21
Kto ma wzgląd u sądu na osobę, niedobrze czyni, ten i dla kęsa chleba odstępuje prawdy.
28:22
Człowiek, który się prędko chce zbogacić, a innym zajźrzy, nie wie, iż nań przyjdzie niedostatek.
28:23
Kto strofuje człowieka, więtszą potym łaskę najdzie u niego, niżli ten, który łagodnym językiem zwodzi.
28:24
Kto bierze co u ojca swego abo u matki, a mówi, że to nie grzech, jest towarzyszem mężobójce.
28:25
Kto się chlubi i szerzy, wszczyna zwady, lecz kto ma nadzieję w PANU, uzdrowion będzie.
28:26
Kto ufa w sercu swoim, głupi jest, ale kto mądrze sobie postępuje, ten zbawion będzie.
28:27
Kto daje ubogiemu, nie zubożeje, kto gardzi proszącym, będzie niedostatek cierpiał.
28:28
Gdy powstają niezbożnicy, tedy się kryją ludzie, gdy oni zginą, mnożyć się będą sprawiedliwi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża.
II Kron 20:15

W Chrystusie

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
I Kor 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po potopie Noe został rolnikiem (I Mojż 9:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić