„A idąc ku górze do miasta, potkali dzieweczki, które szły ku czerpaniu wody. I rzekli k niem: Jestli tu widzący?”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 9,11

Biblia Jakuba Wujka
Księga Przysłów 25:19

25:1
I te przypowieści Salomonowe, które wypisali mężowie Ezechiasza, króla Judzkiego.
25:2
Cześć Boża jest taić słowo, a cześć królewska wywiadować się powieści.
25:3
Niebo wysoko, a ziemia nisko: a serce królewskie jest niewybadane.
25:4
Odejm zużelicę od srebra, a wynidzie naczynie czyste;
25:5
odejm niezbożność od obliczności królewskiej, a umocni się sprawiedliwością stolica jego.
25:6
Nie popisuj się zacnością przed królem, a na miejscu wielmożnych nie stawaj,
25:7
bo lepiej, iż ci rzeką: Wstąp wyższej, a niżbyś miał być uniżon przed książęciem.
25:8
Co widziały oczy twoje, tego wnet nie powiadaj w swarze, byś zaś potym poprawić tego nie mógł, gdybyś zelżył przyjaciela swego.
25:9
Sprawuj rzecz twą z przyjacielem twoim i tajemnice obcemu nie odkrywaj,
25:10
by się snadź nie natrząsał z ciebie usłyszawszy i nie przestał ci na oczy wyrzucać. Łaska a przyjacielstwo wolnym czynią, które sobie chowaj, byś nie był na pośmiech.
25:11
Jabłka złote w srebrnych łóżkach, kto mówi słowo swego czasu.
25:12
Nausznica złota i perła lśniąca, który strofuje mądrego i ucho posłuszne.
25:13
Jako zimno śnieżne we żniwa, tak posłaniec wierny temu, który go posłał: duszy jego uspokojenie sprawuje.
25:14
Obłok i wiatr, i deszcz za niemi nie idzie - mąż wychwalający się, a obietnic nie pełniący.
25:15
Cierpliwością będzie książę ubłagane, a język miękki złamie zatwardzenie.
25:16
Miódeś znalazł, jedz, ileć potrzeba, byś snadź objadszy się go, nie zrzucił.
25:17
Powściągni nogę twoję z domu bliźniego twego, by kiedy, będąc syt, nie miał cię w nienawiści.
25:18
Oszczepem i mieczem, i strzałą ostrą człowiek, który mówi przeciw bliźniemu swemu fałszywe świadectwo.
25:19
Ząb spróchniały i noga spracowana, który ma nadzieję w niewiernym w dzień ucisku
25:20
i utraca płaszcz w dzień zimna. Ocet w saletrze, który śpiewa pieśni sercu złemu. Jako mól odzieniu, a robak drzewu, tak smutek męża szkodzi sercu.
25:21
Jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, daj mu się wody napić.
25:22
Bo węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego, a PAN ci to nagrodzi.
25:23
Wiatr północny rozpądza deszcz, a oblicze smutne język uwłaczający.
25:24
Lepiej siedzieć w kącie domu niżli z żoną swarliwą w domu społecznym.
25:25
Zimna woda duszy pragnącej, a poselstwo dobre z ziemie dalekiej.
25:26
Źrzódło nogą zamącone i zdrój zepsowany, sprawiedliwy przed niezbożnikiem upadający.
25:27
Jako temu, który je wiele miodu, nie jest zdrowo, tak kto się wiele bada o majestacie, będzie zatłumion od chwały.
25:28
Jako miasto otworzyste a bez murów, tak człowiek, który w mowie nie może zawściągnąć ducha swego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami!
II Kron 20:17

W Chrystusie

Aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Paweł był strzeżony przez aż 470 żołnierzy podczas swojej podróży do Gubernatora Feliksa (Dz 23:23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić