„Modlitwa Abakuka proroka za nieumiejętnościami.”

Biblia Brzeska: Księga Habakuka 3,1

Biblia Jakuba Wujka
Księga Przysłów 1:33

1:1
Przypowieści Salomona, syna Dawidowego, króla Izraelskiego.
1:2
Dla nawyknienia mądrości i ćwiczenia,
1:3
dla wyrozumienia słów roztropnych i dla przyjęcia ćwiczenia nauki sprawiedliwości i sądu, i prawości,
1:4
dla podania maluczkim biegłości, młodemu umiejętności i rozumu.
1:5
Słuchając mądry, mędrszym będzie, a rozumny rządy otrzyma,
1:6
wyrozumie przypowieść i wykład, słowa mądrych i gadki ich.
1:7
Bojaźń PANSKA początek mądrości. Mądrością i nauką głupi gardzą.
1:8
Słuchaj, synu mój, ćwiczenia ojca twego a nie opuszczaj zakonu matki twojej,
1:9
aby była przydana łaska głowie twojej a łańcuch szyi twojej.
1:10
Synu mój, jeśliby cię nęcili grzesznicy, nie przyzwalaj im.
1:11
Jeśliby rzekli: Pódź z nami, zasadźmy się na krew, zakryjmy sidła na niewinnego bez przyczyny.
1:12
Pożrzemy go jako piekło żywego a całego jako zstępującego w dół.
1:13
Wszelką majętność drogą najdziemy, napełniemy domy nasze korzyścią.
1:14
Puść los z nami, mieszek jeden niech będzie wszytkich nas.
1:15
Synu mój, nie chodź z nimi, powściągni nogę twoję od szcieżek ich.
1:16
Abowiem nogi ich bieżą ku złemu i kwapią się, aby krew przelali.
1:17
Ano próżno zarzucają sieć przed oczyma skrzydłastych.
1:18
Oni też przeciw krwi swojej zasadzają się i czynią zdrady przeciw duszam swoim.
1:19
Tak szcieżki wszelkiego łakomego dusze majętnych odejmują.
1:20
Mądrość przed domy opowiada, na ulicach swój głos wypuszcza.
1:21
W główniejszych gromadach woła, we drzwiach bram miejskich wydaje słowa swe, mówiąc:
1:22
Dokądże, maluczcy, będziecie miłować dzieciństwo, a głupi rzeczy im szkodliwych żądać będą, a nieroztropni nienawidzieć umiejętności?
1:23
Nawróćcie się na karanie moje: oto wyniosę wam ducha mego i okażę wam słowa moje.
1:24
Iżem wołała, a nie chcieliście, wyciągałam rękę moję, a nie był, kto by pojźrzał.
1:25
Wzgardziliście wszelką radą moją a łajania moich zaniedbaliście,
1:26
ja się też śmiać będę w waszym zatraceniu i urągać będę, gdy to na was przyjdzie, czegoście się bali.
1:27
Gdy przypadnie nagłe nieszczęście i zginienie jako burza przypadnie, kiedy przyjdzie na was utrapienie i ucisk,
1:28
tedy mię wzywać będą, a nie wysłucham, rano wstaną, a nie najdą mię.
1:29
Dlatego że mieli w nienawiści karność a bojaźni PANSKIEJ nie przyjęli
1:30
ani przestawali na radzie mojej i uwłoczyli wszelkiemu karaniu memu.
1:31
A tak będą jeść owoce drogi swojej i nasycą się radami swemi.
1:32
Odwrócenie maluczkich zamorduje je, a szczęście głupców zatraci je.
1:33
Ale kto mię usłucha, bez bojaźni będzie odpoczywał i zażyje obfitości odjąwszy bojaźń złego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wielbłądy królów Zeby i Salmunny miały ozdoby w kształcie półksiężyców na swoich karkach (Sdz 8:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.
Iz 43:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić