„A Chaber spłodził Jafleta, Szomera, Chotama, oraz ich siostrę Szuę.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Kronik 7,32

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Ozeasza 4:1

4:1
Słuchajcie słowa PANSKiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z obywatelmi ziemie; Abowiem nie masz prawdy i nie masz miłosierdzia, i nie masz znajomości Boga na ziemi.
4:2
Złorzeczeństwa i kłamstwo, i mężobójstwo, i kradziestwo, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwie dotknęła.
4:3
Dlatego płakać będzie ziemia i zachorzeje każdy, który mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptastwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.
4:4
Wszakoż żaden niech nie sądzi i niech nie będzie strofowan mąż, bo lud twój jako ci, którzy się sprzeciwiają kapłanowi.
4:5
I upadniesz dzisia, i upadnie też prorok z tobą; w nocy kazałem milczeć matce twojej.
4:6
Umilknął lud mój, że nie miał umiejętności. Iżeś ty odrzucił umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył, a zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnię i ja synów twoich.
4:7
Wedle mnóstwa ich, tak zgrzeszyli przeciwko mnie, sławę ich w sromotę odmienię.
4:8
Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze ich.
4:9
I będzie jako lud, tak kapłan, a nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.
4:10
I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd płodzili, a nie przestali, bo opuścili PANA w tym, że nie strzegli.
4:11
Wszeteczeństwo a wino i pijaństwo odejmują serce.
4:12
Lud mój pytał się drewna swego a kij jego opowiadał mu, bo duch wszeteczeństw zwiódł je i wszeteczeństwo płodzili od Boga swego.
4:13
Na wierzchach gór ofiarowali a na pagórkach zapalili kadzenie pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego. Przeto będą rozpustne córki wasze i oblubienice wasze cudzołożnice będą.
4:14
Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd płodzić będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą, bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karan będzie.
4:15
Jeśli nierząd płodzisz ty, Izraelu, niech wżdy nie występuje Juda a nie wchodźcie w Galgala, a nie wstępujcie do Betawen ani przysięgajcie: żywie Pan!
4:16
Bo jako krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie je PAn pasł jako baranka na przestrzeństwie.
4:17
Uczestnik bałwanów Efraim, zaniechaj go!
4:18
Odłączona jest uczta ich, nierządem nierząd płodzili, umiłowali przynosić sromotę obroniciele jej.
4:19
Związał go duch na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, Nie bój się i Nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
I Kron 28:20

W Chrystusie

Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Samuel namaścił Saula na króla powiedział mu aby poczekał na niego w Gilgal 7 dni (I Sam 10:8). Saul czekał 7 dni i gdy Samuel nie pojawił się złożył ofiarę samodzielnie. Wtedy zjawił się Samuel i powiedział Saulowi że z powodu tego że nie zaczekał jego królestwo "nie utrzyma się" (I Sam 13:7-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić