„Ale we wszystkim polecajcie samych siebie jako sługi Boga - w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w bólu, w trudnych położeniach,”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Koryntian 6,4

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Ozeasza 3:1

3:1
I rzekł PAN do mnie: Jeszcze idź a miłuj niewiastę umiłowaną przyjacielowi, a cudzołożnicę: jako miłuje PAN syny Izraelowe, a oni patrzą na cudze, a miłują skórki jagód winnych.
3:2
I wykopałem ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia, i za półkorca jęczmienia.
3:3
I rzekłem do niej: Przez wiele dni będziesz mię czekała, nie będziesz nierządu patrzała ani będziesz z mężem, ale i ja ciebie czekać będę.
3:4
Bo przez wiele dni będą siedzieć synowie Izraelowi bez króla i bez książęcia, i bez ofiary, i bez ołtarza, i bez efod, i bez terafim.
3:5
A potym nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana Boga swego i Dawida, króla swego. I będą się lękać na PANA i na dobro jego, na ostatku dni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga; sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie, a ja się nimi zajmę.
V Mojż 1:17

W Chrystusie

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
Hebr 4:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Debora była jedyną kobietą która była sędzią w Izraelu. Jej imię oznacza "pszczoła".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić