„Zewlec z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, który niszczony jest przez zwodnicze pożądliwości,”

Biblia Przekład Toruński: List do Efezjan 4,22

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Malachiasza 2:1

2:1
A teraz do was to przykazanie, o kapłani!
2:2
Jeśli nie będziecie chcieć słuchać a jeśli nie będziecie chcieć kłaść na serce, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi PAN zastępów, puszczę na was niedostatek i przeklinać będę błogosławieństwa wasze, i przeklnę je, iżeście nie położyli na serca.
2:3
Oto ja rzucę wam łopatkę i zaprószę na twarzy wasze łajnem uroczystych świąt waszych, i nie puści się was.
2:4
A doznacie, żem posłał do was to rozkazanie, żeby było przymierze moje z Lewi, mówi PAN zastępów.
2:5
Przymierze moje było z nim żywota i pokoju i dałem mu bojaźń, i bał się mnie, i lękał się od oblicza imienia mego.
2:6
zakon prawdy był w uściech jego, a nieprawość nie nalazła się w wargach jego, w pokoju a w prawości chodził ze mną a mnogie odwiódł od nieprawości.
2:7
Bo wargi kapłańskie będą strzec umiejętności i zakonu pytać będą z ust jego, ponieważ Anjołem PANA zastępów jest.
2:8
Aleście wy zstąpili z drogi i zgorszyliście wielu w zakonie, skaziliście przymierze Lewi, mówi PAN zastępów.
2:9
Przetoż i ja uczyniłem was wzgardzone i poniżone wszem narodom: tak jakoście nie strzegli dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie.
2:10
Izali nie jeden ociec wszytkich nas? Izali nie jeden Bóg stworzył nas? Czemuż tedy gardzi każdy z nas bratem swoim, gwałcąc przymierze ojców naszych?
2:11
Przestąpił Juda a obrzydłość zstała się w Izraelu i w Jeruzalem, bo splugawił Juda poświęcenie PANskie, które umiłował, i miał córkę boga cudzego.
2:12
Zatraci PAN męża, który by to uczynił, mistrza i ucznia, z przybytków Jakob, i ofiarującego dar PANU zastępów.
2:13
I toście jeszcze uczynili: pokrywaliście łzami ołtarz PANski, płaczem i wrzaskiem tak, że nie wejźrzę więcej na ofiarę ani przyjmę co ubłagającego z ręki waszej.
2:14
I rzekliście: Dla której przyczyny? Bo PAN oświadczył między tobą i żoną młodości twojej, którąś ty wzgardził: a ta ucześniczką twoją i żoną przymierza twego.
2:15
Izali nie jeden uczynił, a ostatek ducha jego jest? A czegóż jeden szuka, jedno nasienia Bożego? A tak strzeżcie ducha waszego, a żony młodości twej nie wzgardzaj.
2:16
Gdy nienawidzieć będziesz, opuść, mówi PAN Bóg Izraelski, a okryje nieprawość odzienie jego, mówi PAN zastępów. Strzeżcie ducha waszego, a nie wzgardzajcie.
2:17
Zadaliście pracę PANU mowami waszemi; i rzekliście: W czymżeśmy mu pracę zadali? W tym, że mówicie: Wszelki, który złe czyni, dobry jest w oczach PANskich i tacy mu się podobają; abo więc gdzie jest Bóg sądu?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Jan 15:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Zniszczoną świątynię Baala Izraelici używali jako latrynę (II Król 10:26-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.
Ps 126:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić