„I podniósł się lament wielki ludu i żon ich na braci żydowskich.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Nehemiasza 5,1

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Koheleta 9:6

9:1
Wszytkom to rozważał w sercu swoim, abych pilnie zrozumiał. Są sprawiedliwi i mądrzy, a uczynki ich są w ręce Bożej: a przecię nie wie człowiek, jeśli jest miłości czyli nienawiści godzien.
9:2
Ale wszytkie rzeczy na przyszły czas zachowane są niepewne, przeto że wszytko jednako przychodzi na sprawiedliwego i niezbożnego, na dobrego i na złego, na czystego i nieczystego, na czyniącego ofiary i gardzącego imi. Jako dobry, tak i grzeszny; jako krzywoprzysiężca, tak i ten, który prawdziwie przysięga.
9:3
To jest nagorsza ze wszytkiego, co się dzieje pod słońcem, że się jednako ze wszytkimi dzieje, prze co i serca synów człowieczych napełnią się złości i wzgardy w swym żywocie, a potym doprowadzeni będą do piekła.
9:4
Nie masz żadnego, który by zawsze żył i który by o tym nadzieję miał. Lepszy jest pies żywy aniżli lew zdechły.
9:5
Bo żywiący wiedzą, iż umrzeć mają: lecz umarli nic więcej nie wiedzą ani dalej mają zapłaty, gdyż pamiątka ich przyszła w zapamiętanie.
9:6
Miłość też i nienawiść, i zazdrości pospołu zginęły ani mają części na tym świecie i w uczynku, który się dzieje pod słońcem.
9:7
Idźże tedy a jedz chleb swój z weselem, a pij wino swe z radością: bo się uczynki twoje Bogu podobają.
9:8
Na każdy czas niech będą białe szaty twoje a olejek niechaj nie schodzi z głowy twojej.
9:9
Zażywaj żywota z żoną, którą miłujesz, po wszytkie dni żywota niestateczności twojej, któreć dane są pod słońcem przez wszytek czas marności twojej: bo to jest dział w żywocie i w pracej twej, którą pracujesz pod słońcem.
9:10
Cokolwiek czynić może ręka twoja, ustawicznie czyń: bo ani sprawy, ani rozumu, ani mądrości, ani umiejętności nie będzie w piekle, gdzie się ty kwapisz.
9:11
Obróciłem się ku drugiemu i widziałem pod słońcem, iż ani prędkich jest bieg, ani mężnych wojna, ani mądrych chleb, ani uczonych bogactwa, ani smyślnych łaska: ale czas i trefunek jest we wszytkim.
9:12
Nie wie człowiek końca swego, ale jako ryby łowią wędą i jako ptaka sidłem imają, tak też ludzie bywają poimani we zły czas, gdy na nie nagle przypadnie.
9:13
Widziałem też i tę mądrość pod słońcem i doznałem, że jest wielka:
9:14
Miasto małe i mało w nim mężów: przyciągnął przeciwko niemu król wielki i obległ je, i pobudował szańce wokoło, i dokonało się oblężenie.
9:15
I nalazł się w nim mąż ubogi a mądry, i wybawił miasto mądrością swą: a żaden nie wspomniał potym na onego człowieka ubogiego.
9:16
I mówiłem ja, iż lepsza jest mądrość niżli moc: czemuż tedy mądrość ubogiego wzgardzona jest i słowo jego nie słuchano?
9:17
Słów mądrych słuchają w milczeniu, więcej niż wołania książęcego między głupiemi.
9:18
Lepsza jest mądrość niż oręże wojenne, a kto by w jednym zgrzeszył, wiele dobrego straci.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Istniało miasto którego nazwa brzmiała Adam (Joz 3:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić