„Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 3 List Jana 1,9

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Koheleta 10:9

10:1
Muchy zdychające psują wonną wdzięczność drogiego olejku. Droższa jest mądrość i sława, małe i na czas szaleństwo.
10:2
Serce mądrego po prawej stronie jego, a serce głupiego po lewej stronie jego.
10:3
Ale i w drodze, kiedy głupi chodzi, sam będąc szalonym, wszytkie ma za głupie.
10:4
Jeśli duch panującego wstąpi na cię, nie opuszczaj miejsca twego, abowiem leczenie uczyni, że przestaną grzechy wielkie.
10:5
Jest złość, którąm widział pod słońcem, jakoby za obłądzeniem wychodzącą od obliczności książęcia.
10:6
Głupiego posadzonego na godności wysokiej, a bogate na dole siedzące.
10:7
Widziałem sługi na koniech, a książęta chodzące po ziemi jako sługi.
10:8
Kto dół kopa, wpadnie weń, a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.
10:9
Kto przenosi kamienie, spracuje się nimi, a kto rąba drwa, będzie ranion od nich.
10:10
Jeśli się przytępi żelazo, a to nie jako pierwej, ale stępione będzie, z wielką pracą naostrzone będzie: a po dowcipie przychodzi mądrość.
10:11
Gdyby ukąsił wąż po cichu, nic nie ma mniej nadeń, który potajemnie uwłóczy.
10:12
Słowa ust mądrego wdzięczność, a wargi głupiego zrzucą go.
10:13
Początek słów jego głupstwo, a ostatek ust jego błąd wielki.
10:14
Głupi rozmnaża słowa. Nie wie człowiek, co przed nim było, a co po nim będzie, kto mu oznajmić może?
10:15
Praca głupich utrapi je, którzy nie umieją iść do miasta.
10:16
Biada tobie, ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta rano jadają.
10:17
Szczęśliwa ziemia, która ma króla zacnego i której książęta jedzą czasu słusznego, dla posilenia, a nie dla zbytku.
10:18
Dla lenistwa pochylają się dachy, a dla słabych rąk będzie przeciekał dom.
10:19
Na śmiech czynią chleb, a wino, żeby zażywali żywi, a pieniądzam wszytko jest posłuszno.
10:20
W myśli twojej nie uwłaczaj królowi, a w skrytości pokoju twego nie łaj bogatemu: bo i ptacy powietrzni głos twój zaniosą, a który ma skrzydła, oznajmi powieść.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samuel miał 3 braci i 2 siostry (I Sam 2:21).
Heli i mały SamuelHeli i mały Samuel

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, Która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.
Ps 125:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić