„Pępek twój jako czasza okrągła, która nie jest bez napoju; brzuch twój jest jako bróg pszenicy osadzony lilijami.”

Biblia Gdańska (1632): Pieśń Salomona 7,2

Biblia Jakuba Wujka
Księga Kapłańska 2:1

2:1
Dusza, gdy przyniesie obiatę ofiary PANU, biała mąka będzie ofiara jej. I naleje na nię oliwy, i włoży kadzidła,
2:2
i przyniesie do synów Aaronowych, kapłanów, z których jeden weźmie garść pełną mąki białej i oliwy, i wszytko kadzidło, i położy pamiątkę na ołtarzu na wonność nawdzięczniejszą PANU.
2:3
A co zostanie z ofiary, będzie Aaronowe i synów jego, święte świętych z ofiar PANSKICH.
2:4
Ale gdy ofiarujesz ofiarę upieczoną w piecu: z białej mąki, to jest chleby bez kwasu oliwą rozmieszane i krepie przaśne oliwą pomazane.
2:5
Jeśli obiata twoja będzie z panwie białej mąki, oliwą rozmieszana i bez kwasu,
2:6
podzielisz ją w kęsy i wlejesz na nię oliwy.
2:7
Ale jeśli z róstu będzie ofiara, także biała mąka oliwą będzie zaczyniona,
2:8
którą ofiarując PANU oddasz w ręce kapłańskie.
2:9
Który gdy ją będzie ofiarował, weźmie pamiętne z ofiary i spali na ołtarzu na wonność wdzięczności PANU,
2:10
a cokolwiek zostanie, będzie Aaronowe i synów jego, święte świętych z obiat PANSKICH.
2:11
Wszelka obiata, którą ofiarują PANU, bez kwasu czyniona będzie i bynamniej kwasu ani miodu nie będą palić na ofierze PANU.
2:12
Pierwociny tylko tych rzeczy będziecie ofiarować i dary, ale na ołtarz nie włożą ich na wonność wdzięczności.
2:13
Cokolwiek ofiary będziesz ofiarował, solą posolisz, ani odejmiesz soli przymierza Boga twego z ofiary twojej. Przy wszelkiej obiacie twojej ofiarujesz sól.
2:14
Ale jeśli ofiarujesz dar pierwszego zboża twego PANU z kłosów jeszcze zielonych, będziesz prażył ogniem i zetrzesz je jako krupy, i tak ofiarujesz pierwociny twoje PANU
2:15
nalawszy z wierzchu oliwy a włożywszy kadzidła: bo jest obiata PANSKA,
2:16
z której kapłan spali na pamiątkę daru część startych krup i oliwy, i kadzidło wszytko.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
I Jan 4:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub miał 12 synów i córkę o imieniu Dina (I Mojż 34,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
Jan 6:40


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić