„Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Jana 6,3

Biblia Jakuba Wujka
Księga Jeremiasza 1:1

1:1
Słowo Jeremiasza, syna Helcjaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anatot w ziemi Beniamin.
1:2
Które słowo PANSKIE zstało się do niego za dni Jozjasza, syna Amon, króla Judzkiego, trzynastego roku królestwa jego.
1:3
A zstało się za dni Joakima, syna Jozjaszowego, króla Judzkiego, aż do skończenia jedenastego roku Sedecjasza, syna Jozjasza, króla Judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalem, miesiąca piątego.
1:4
I zstało się słowo PANskie do mnie, mówiąc:
1:5
Pierwej niżlim cię utworzył w żywocie, znałem cię i pierwej niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię i prorokiem między narody dałem cię.
1:6
I rzekłem: A, a, a, PANIE Boże, oto nie umiem mówić, bom ja jest dziecina.
1:7
I rzekł PAN do mnie: Nie mów: Jestem dziecina. Bo na wszytko, na co cię poślę, pójdziesz, i wszytko, cokolwiek ci rozkażę, mówić będziesz.
1:8
Nie bój się oblicza ich, bom ja z tobą jest, abym cię wybawił, mówi PAN.
1:9
I wyciągnął PAN rękę swą, i dotknął się ust moich, i rzekł PAN do mnie: Otom dał słowa moje w usta twoje.
1:10
Otom cię dziś postanowił nad narodami i nad królestwy, abyś wyrywał i kaził, i wytracał, i rozwalał, i budował, i sadził.
1:11
I zstało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Co ty widzisz, Jeremiaszu? I rzekłem: Laskę czującą ja widzę.
1:12
I rzekł PAN do mnie: Dobrześ widział, bo ja czuć będę nad słowem moim, abym je wypełnił.
1:13
I zstało się słowo PANskie po wtóre do mnie, mówiąc: Co ty widzisz? I rzekłem: Garniec podpalony ja widzę, a oblicze jego od północy.
1:14
I rzekł PAN do mnie: Od północy otworzy się złe na wszytkie obywatele ziemie.
1:15
Bo oto ja zwołam wszytkie rodzaje królestw północnych, mówi PAN, i przyjdą, i postawią każdy stolicę swą w weszciu bram Jerozolimskich i na wszytkich murach jego wokoło, i na wszystkich miastach Judzkich.
1:16
I będę mówić sądy moje z nimi o wszelaką złość ich, którzy mię opuścili, a ofiarowali bogom obcym i kłaniali się robocie rąk swoich.
1:17
A tak ty przepasz biodra twoje a wstań i mów do nich wszytko, co ja każę tobie. Nie bój się oblicza ich, bo ja uczynię, że się nie zlękniesz twarzy ich.
1:18
Abowiem ja uczyniłem cię dziś miastem obronnym i słupem żelaznym, i murem miedzianym na wszytkiej ziemi, królom Juda, książętom jego i kapłanom, i ludowi ziemie.
1:19
I będą walczyć na cię, a nie przemogą, bom ja z tobą jest, mówi PAN, abych cię wybawił.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Mat 5:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Elżbieta zaszła w ciąże nosząc w swoim łonie Jana Chrzciciela udała się na miejsce odosobnienia w którym przebywała przez 5 miesięcy (Łuk 1:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić