„Przez które zostały nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Piotra 1,4

Biblia Jakuba Wujka
Księga Izajasza 8:15

8:1
I rzekł PAN do mnie: Weźmi sobie księgi wielkie a napisz na nich pismem człowieczym: Prędko łupy zdzieraj, rychło bierz korzyści.
8:2
I wziąłem do siebie świadki wierne, Uriasza kapłana i Zachariasza, syna Barachiasza;
8:3
i przystąpiłem do prorokiniej, i poczęła, i porodziła syna. I rzekł PAN do mnie: Nazów imię jego: Pośpiesz się łupy zdzierać, kwap się brać korzyści.
8:4
Abowiem pierwej niżli dziecię będzie umiało mianować ojca swego i matkę swoję, będzie pobrana moc Damaszku i łupy Samaryjskie przed królem Assyryjskim.
8:5
I przyczynił PAN jeszcze mówić do mnie, rzekąc:
8:6
Za to, iż ten lud wzgardził wody Siloe, które płyną cicho, a przyjął raczej Rasin i syna Romeliasza,
8:7
przetoż oto Pan przywiedzie na nie wody rzeczne gwałtowne i mnogie, króla Assyryjskiego i wszystkę chwałę jego, i wstąpi na wszystkie strumienie jego, i popłynie nad wszytkimi brzegami jego,
8:8
i pociecze prze Judę wzbierając i idąc, aż do szyje przyjdzie. I będzie wyciągnienie skrzydeł jego napełniając szerokość ziemie twojej, o Emanuelu!
8:9
Zgromadźcie się, narodowie, a bądźcie zwyciężeni, a słuchajcie wszytkie dalekie ziemie: zmacniajcie się a bądźcie zwyciężeni, przepaszcie się a bądźcie zwyciężeni,
8:10
wnidźcie w radę, a będzie rozerwana, mówcie słowo, a nie stanie się, bo z nami Bóg!
8:11
Abowiem to PAN mówi do mnie, jako mocną ręką wyćwiczył mię, abych nie chodził drogą ludu tego, mówiąc:
8:12
Nie mówcie: Sprzysiężenie, bo wszytko, co ten lud mówi, jest sprzysiężenie, a po strachu jego nie strachajcie się ani się lękajcie.
8:13
PANA zastępów, tego święćcie, ten strachem waszym i ten bojaźnią waszą.
8:14
I będzie wam poświęceniem a kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia dwiema domom Izraelskim, sidłem i upadkiem obywatelom Jerozolimskim.
8:15
I obrażą się z nich barzo wiele, i powalą się, i zstarci będą, i usidleni będą, i poimani będą.
8:16
Zawiąż świadectwo, zapieczętuj zakon między uczniami moimi.
8:17
A czekać będę PANA, który zakrył oblicze swe od domu Jakobowego, i poczekam go.
8:18
Oto ja i dzieci moje, które mi dał PAN na znamię i na cud w Izraelu od PANA zastępów, który mieszka na górze Syjon.
8:19
A gdy rzeką do was: Pytajcie się Pytonów i wieszczków, którzy markocą w czarowaniu swoim: Aza naród nie będzie się pytał u Boga swego o żywe od umarłych?
8:20
Do zakonu raczej i do świadectwa. A jeśli nie rzeką według słowa tego, nie będą mieć jutrzennej światłości.
8:21
I przejdzie przez nię, powali się, i łaknąć będzie, a gdy będzie łaknął, będzie się gniewał, i będzie przeklinał króla swego i Boga swego a będzie wzgórę poglądał.
8:22
I na ziemię patrzyć będzie, a oto ucisk i ciemność, rozerwanie i ściśnienie, i mrok ściągający, a nie będzie mógł odlecieć z ucisku swego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dalila nie obcięła włosów Samsona (Sdz 16:19).
Samson

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
Dz 2:38


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić