„I dali znać domowi Dawidowemu, rzekąc: Odpoczęła Syria na Efraimie. I poruszyło się serce jego i serce ludu jego, jako się wzruszają drzewa leśne od wiatru.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Izajasza 7,2

Biblia Jakuba Wujka
Księga Izajasza 61:1

61:1
Duch PANSKI na mnie, przeto że mię PAN pomazał. Posłał mię, abych oznajmił cichym, abych leczył skruszone sercem i opowiedział więźniom wyzwolenie a zamknionym otwarcie;
61:2
abych opowiadał rok ubłagalny PANU i dzień pomsty Boga naszego; abych cieszył wszytkie płaczące,
61:3
abych położył płaczącym Syjon i dał im wieniec miasto popiołu, olejek wesela miasto żałoby, płaszcz chwały miasto ducha żałości. I będą nazwani w niej mocarze sprawiedliwości, szczepieniem PANskim dla wsławienia.
61:4
I zbudują pustki od wieku i obalenia dawne wywiodą, i naprawią miasta puste, rozwalone od narodu do narodu.
61:5
I stać będą cudzy a paść bydło wasze, a synowie obcych będą oraczmi i winiarzmi waszymi.
61:6
Lecz wy kapłany PANskimi nazwani będziecie, słudzy Boga naszego, mówić wam będą. Moc narodów jeść będziecie i w sławie ich pysznić się będziecie.
61:7
Miasto zawstydzenia waszego dwojakiego i zapłonienia, będą chwalić dział ich: przeto w ziemi swej posiędą tyle dwoje, wesele wieczne mieć będą.
61:8
Bo ja, PAN, który miłuję sąd, a mam w nienawiści łupiestwo w całopaleniu, a dam dzieło ich w prawdzie i przymierze wieczne im postanowię.
61:9
I poznają w narodziech nasienie ich i potomstwo ich w pośrzodku ludzi. Wszyscy, którzy je ujźrzą, poznają je, że ci są nasieniem, któremu PAN błogosławił.
61:10
Weseląc się będę się weselił w PANU i rozraduje się dusza moja w Bogu moim, iż mię oblókł w szaty zbawienia i ubiorem sprawiedliwości odział mię jako oblubieńca ozdobionego koroną i jako oblubienicę ubraną klejnotami jej.
61:11
Bo jako ziemia daje urodzaj swój, a jako ogród rodzi nasienie swe, tak Pan Bóg zrodzi sprawiedliwość i chwałę przede wszemi narody.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Członkami domu Cezara byli Chrześcijanie (Fil 4:22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić