„A teraz: Ociec mój włożył na was jarzmo ciężkie, a ja przyłożę na jarzmo wasze; ociec mój chlustał was biczmi, a ja was będę chlustał basałykami.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Królewska 12,11

Biblia Jakuba Wujka
Księga Izajasza 58:8

58:1
Wołaj, nie przestawaj! Jako trąba wynoś głos swój a opowiadaj ludowi memu złości ich, a domowi Jakobowemu grzechy ich.
58:2
Bo mię ode dnia do dnia szukają i chcą znać drogi moje jakoby naród, który sprawiedliwość czynił a sądu Boga swego nie opuścił. Pytają mię o sądziech sprawiedliwości, chcą się do Boga przybliżyć:
58:3
Przecześmy pościli, a nie wejźrzałeś, poniżyliśmy dusze nasze, a nie wiedziałeś? Oto w dzień postu waszego najduje się wola wasza, a wszytkie dłużniki wasze pociągacie.
58:4
Oto się na swary i na zwady pościcie, a bijecie pięścią niezbożnie, Nie pośćcie jako aż do tego dnia, aby słyszano głos wasz na wysokości.
58:5
Izali taki jest post, którym obrał, przez dzień trapić człowiekowi duszę swoję? Izali zakrzywić jako obręcz głowę swoję, a wór i popiół pościelać? Izali to nazowiesz postem i dniem przyjemnym PANU?
58:6
Izali nie to jest raczej post, którym obrał: Rozwiąż związki niezbożności, rozwiąż brzemiona ciężące, wypuść niewolą uciśnione wolno, a wszelakie brzemię rozerwi.
58:7
Ułam łaknącemu chleba twego, a ubogie i tułające się wprowadź do domu twego. Gdy ujźrzysz nagiego, przyodzij go, a nie gardź ciałem twoim.
58:8
Tedy wyniknie jako zaranie światłość twoja, a zdrowie twoje rychlej wznidzie. I pójdzie przed obliczem twoim sprawiedliwość twoja, a chwała PANska zbierze cię.
58:9
Tedy wzywać będziesz, a PAN wysłucha, zawołasz, a rzecze: Owom ja! Jeśli odejmiesz z pośrzodku siebie łańcuch, a przestaniesz wyciągać palca, i mówić, co nie jest pożyteczno.
58:10
Gdy wylejesz łaknącemu duszę twoję a duszę utrapioną nasycisz, wznidzie w ciemności światłość twoja, a ciemności twoje będą jako poludnie.
58:11
I dać PAN odpoczynienie zawżdy, i napełni jasnością duszę twoję, a kości twoje wyzwoli. I będziesz jako ogród wilgotny i jako zdrój wodny, którego wody nie ustaną.
58:12
I będą budowane przez cię pustki wieków, fundamenty rodu i rodu wywiedziesz i będziesz nazwan budownikiem płotów, odwracający szcieżki na odpoczynienie.
58:13
Jeśli odwrócisz od Szabbatu nogę twoję, od czynienia wolą twoję w dzień święty mój, a nazowiesz Szabbat rozkosznym i świętym PANskim chwalebnym, a uczcisz ji nie czyniąc dróg twoich ani się najdzie wola twoja, żebyś miał mówić mowę,
58:14
tedy się będziesz rozkoszował w PANU i wyniosę cię na wysokości ziemie, i nakarmię cię dziedzictwem Jakoba, ojca twego: bo usta PANskie mówiły.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie...
II Tym 2:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Elim było 12 źródeł i 70 drzew palmowych (IV Mojż 33:9, II Mojż 15:27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
Fil 1:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić