„Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus.”

Biblia Warszawska: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,7

Biblia Jakuba Wujka
Księga Izajasza 5:3

5:1
Zaśpiewam miłemu memu piosnkę stryjecznego brata mego, winnicy jego. Winnica uczyniona jest miłemu memu, na rogu, synie oliwy.
5:2
I ogrodził ją, i wybrał z niej kamienie, i nasadził ją wyborną, i zbudował wieżę w pośrzodku jej, i sprawił prasę w niej, i czekał, aby zrodziła jagody winne, alić zrodziła agrest.
5:3
A tak teraz, obywatele Jerozolimscy i mężowie Judzcy, rozsądźcie między mną a winnicą moją:
5:4
Co jest, com więcej miał czynić winnicy mojej, a nie uczyniłem jej? Czyli iżem czekał, aby zrodziła jagody winne, a zrodziła agrest?
5:5
A teraz ukażę wam, co ja uczynię winnicy mojej: rozbiorę płot jej i będzie na rozchwycenie, rozerwę parkan jej i będzie na podeptanie.
5:6
I zostawię ją pustą: nie będą jej obrzezywać ani kopać i poroście tarniem i cierzniem, a obłokom przykażę, aby na nię dżdżu nie spuszczały.
5:7
Bo winnica PANA zastępów jest dom Izraelski, a mąż Juda, rodzaj jego rozkoszny: i czekałem, żeby czynił sąd, alić nieprawość, a krzyk miasto sprawiedliwości.
5:8
Biada, którzy przyłączacie dom do domu a rolą do roli przyczyniacie aż do granice miejsca! Izali wy sami mieszkać będziecie w pośrzód ziemie?
5:9
W uszach moich to jest, mówi PAN zastępów. Jeśliż wiele domów wielkich i ozdobnych nie będą spustoszone, bez obywatela.
5:10
Abowiem dziesięć stajań winnice uczynią łagwicę jednę, a trzydzieści korcy nasienia dadzą trzy korce.
5:11
Biada, którzy wstajecie rano, abyście się opilstwem bawili i pili aż do wieczora, abyście się winem rozpalili.
5:12
Cytra i lutnia, i bęben, i piszczałka, i wino na biesiadach waszych, a na sprawę PANską nie patrzycie i uczynków rąk jego nie baczycie.
5:13
Przetoż w niewolą zawiedzion jest lud mój, iż nie miał umiejętności: i zacni z niego pozdychali od głodu, a pospólstwo jego wyschło od pragnienia.
5:14
Przetoć rozszerzyło piekło duszę swoję i rozdziewiło paszczękę swą bez żadnego końca, i zstąpią mocarze jego i pospólstwo jego, i zacni a sławni jego do niego.
5:15
I nachylony będzie człowiek, i zniżon będzie mąż, a oczy podwyższonych będą spuszczone.
5:16
A PAN zastępów wywyższy się w sądzie i Bóg święty poświęci się w sprawiedliwości.
5:17
I będą paść baranki według porządku ich, a pustynie w urodzaj obrócone, będą jeść przychodniowie.
5:18
Biada, którzy ciągniecie nieprawość powrózkami marności, a grzech jako powróz wozowy!
5:19
Którzy mówicie: Niech się spieszy a niech rychło przyjdzie uczynek jego, abyśmy oglądali, niech się przybliży a niech przyjdzie rada świętego Izraelskiego, a dowiemy się jej.
5:20
Biada, którzy nazywacie złe dobrym, a dobre złym, pokładając ciemność za światłość, a światłość za ciemność; pokładając gorzkie za słodkie, a słodkie za gorzkie.
5:21
Biada, którzyście mądrymi w oczach waszych a sami przed sobą roztropnymi!
5:22
Biada, którzyście mocnymi na picie wina a mężmi dużymi ku mieszaniu opilstwa.
5:23
Którzy usprawiedliwiacie niezbożnego za podarki, a sprawiedliwość sprawiedliwego odejmujecie od niego.
5:24
Przetoż jako pożera paździerze język ogniowy, a wypala gorącość płomieniowa, tak korzeń ich jako perz będzie, a płód ich jako proch ku górze pójdzie. Bo odrzucili zakon PANA zastępów, a wyrok świętego Izraelowego bluźnili.
5:25
Dlatego zapalczywość PANska rozgniewała się na lud jego i wyciągnął nań rękę swoję, i poraził ji, i wzruszyły się góry, i były trupy ich jako gnój po ulicach. W tym wszytkim nie odwróciła się zapalczywość jego, ale jeszcze ręka jego wyciągniona.
5:26
I podniesie chorągiew między narody odległe, i świśnie nań z kończyn ziemie, a oto śpieszny prędko przyjdzie.
5:27
Nie masz ustawającego ani spracowanego między nim, nie będzie drzemał ani spał, ani będzie rozpasany pas biódr jego, ani się rozerwie rzemyk butów jego.
5:28
Strzały jego ostre i wszytkie łuki jego naciągnione. Kopyta koni jego jako krzemień, a koła jego jako gwałt burze.
5:29
Ryk jego jako lwa, będzie ryczał jako lwie szczenięta i będzie zgrzytał a będzie łup trzymał, a obejmie, a nie będzie, kto by wyrwał.
5:30
I zaszumi nad nim dnia onego jako szum morski: pojźrzemy na ziemię, a oto ciemności ucisku i światłość zaćmiła się we mgle jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
I Tym 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Tylko dwoje ludzi umarło w Biblii wieszając się, oboje byli samobójcami: Ahitofel II Sam 17:23 i Judasz Mat 27:5.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić