„W których bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangielii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożem.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Koryntów 4,4

Biblia Jakuba Wujka
Księga Izajasza 25:11

25:1
PANIE, Bóg mój ty jesteś, wywyższać cię będę i wyznawać imieniowi twemu! Iżeś uczynił dziwy, myśli staradawne wierne. Amen.
25:2
Bowiemeś obrócił miasto w mogiłę, miasto mocne w rozwaliny, dom cudzoziemców, aby nie było miastem, ażeby go na wieki nie zbudowano.
25:3
Dlatego cię będzie chwalił lud mocny, miasto narodów dużych ciebie się bać będzie.
25:4
Iżeś się zstał mocą ubogiemu, mocą nędznikowi w udręczeniu jego. Nadzieją od wichru, chłodnikiem od gorąca, bo duch mocarzów jako wicher bijący w ścianę.
25:5
Jako gorącość w pragnieniu trwogę cudzych uniżysz a jako gorącością pod obłokiem palącą potomstwo mocarzów ususzysz.
25:6
I uczyni PAN zastępów na wszytkie narody na tej górze ucztę z rzeczy tłustych, ucztę zbierania wina, z tłustych rzeczy szpik w sobie mających, z zebrania wina wystałego.
25:7
I zrzuci na tej górze oblicze związki zawiązanej na wszytkie ludzie, i płótno, które zaczął na wszytkie narody.
25:8
Zrzuci śmierć na wieki i odejmie PAN Bóg łzę z każdego oblicza, i pohańbienie ludu swego zejmie ze wszytkiej ziemie: bo PAN mówił.
25:9
I rzecze dnia onego: Oto Bóg nasz ten: czekaliśmy nań i zbawił nas. Ten PAN: czekaliśmy go, rozradujem się i rozweselem się w zbawieniu jego.
25:10
Bo odpoczynie ręka PANSKA na tej górze, a Moab będzie pod nim młócon, jako trą plewy wozem.
25:11
I wyciągnie ręce swe pod nim, jako wyciąga ten, który płynie ku pływaniu, i zniży sławę jego z potłuczeniem rąk jego.
25:12
I obrony wysokich murów twych upadną, i zniżone będą, i zściągnione na ziemię aż do prochu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
II Kor 1:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mury otaczające Babilon były na około 87 stóp grube i 387 stóp wysokie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
II Mojż 20:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić