„Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 2,1

Biblia Jakuba Wujka
Księga Hioba 38:13

38:1
A odpowiadając PAN Jobowi z wichru rzekł:
38:2
Któż to jest, który wikle wyroki słowy nieroztropnemi?
38:3
Przepasz jako mąż biodra twoje: będę cię pytał, a odpowiadaj mi!
38:4
Gdzieś był, gdym zakładał fundamenty ziemie? powiedz mi, jeśli masz rozum.
38:5
Kto założył miary jej, jeśli wiesz? Abo kto nad nią sznur rościąga!?
38:6
Na czym podstawki jej są ugruntowane? Abo kto założył kamień jej narożny,
38:7
gdy mię chwaliły wespół gwiazdy zaranne i śpiewali wszyscy synowie Boży?
38:8
Kto zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało, jakoby z żywota wychodząc,
38:9
gdym kładł obłok szatę jego i mrokiem jako pieluchami dziecinnemi obwijał?
38:10
Obtoczyłem je granicami memi i przyprawiłem zaworę i drzwi,
38:11
i rzekłem: Aż póty przyjdziesz, a dali nie postąpisz i tu rozbijesz nadęte wały twoje.
38:12
Azaś ty po narodzeniu twoim rozkazał świtaniu i ukazałeś zorzy miejsce jej?
38:13
I trzymałeś strząsając kończyny ziemie i wytrząsnąłeś z niej niepobożne?
38:14
Będzie przywrócona jako błoto pieczęć i będzie stała jako odzienie.
38:15
Odjęta będzie od niezbożników światłość ich i ramię wysokie złamane będzie.
38:16
Azaś wszedł do głębokości morskich i przechodziłeś się po dnie przepaści?
38:17
Azać otworzone są bramy śmierci i widziałeś drzwi ciemne?
38:18
Azaś oglądał szerokość ziemie? Powiedz mi, jeśli wiesz wszytko.
38:19
Na której drodze światłość mieszka, a ciemności które jest miejsce,
38:20
abyś przywiódł każde ku końcowi swemu a wyrozumiał szcieżki domu jego?
38:21
Wiedziałeśli naonczas, żeś się miał urodzić? A znałeśli liczbę dni twoich?
38:22
Izaliś wszedł do skarbu śniegu abo skarby gradu oglądał?
38:23
Którem nagotował na czas nieprzyjaciela, na dzień bitwy i walki?
38:24
Którą drogą rozchodzi się światło, dzieli się gorącość na ziemi?
38:25
Kto dał bieg barzo gwałtownemu dżdżowi i drogę grzmiącemu gromowi,
38:26
aby szedł deszcz na ziemię bez człowieka, na puszczy, gdzie żaden człowiek nie mieszka,
38:27
aby napełnił bezdrożną i pustą a wywiódł trawę zieloną?
38:28
Kto jest ojcem dżdża abo kto zrodził krople rosy?
38:29
Z czyjego żywota wyszedł lód a mróz z nieba kto spłodził?
38:30
Wody twardnieją jako kamień i ścina się wierzch przepaści.
38:31
Izali będziesz mógł złączyć jasne gwiazdy Baby abo okrąg Wozu niebieskiego będziesz mógł rozerwać?
38:32
Izali wywodzisz Jutrzenkę czasu swego a źwierzęcej gwiaździe nad synami ziemskimi wstawać każesz?
38:33
Izali wiesz porządek nieba i postawisz sposób jego na ziemi?
38:34
Izali podniesiesz głos twój do obłoka, a gwałt wód okryje cię?
38:35
Izali wypuścisz łyskawice i pójdą, a wróciwszy się rzeką tobie: Owośmy?
38:36
Kto włożył we wnętrzności człowiecze mądrość? Abo kto dał kurowi rozumność?
38:37
Kto wysłowi sposób niebios a harmonijej niebieskiej, kto każe usnąć,
38:38
gdy się sypał proch na ziemię i breły się zlepiały?
38:39
Izali ułapisz lwicy pokarm i duszę szczeniąt jej napełnisz,
38:40
gdy leżą w łóżkach a w jaskiniach zasadzają się?
38:41
Kto gotuje krukowi jedło jego, gdy dzieci jego wołają do Boga, tułając się, że nie mają pokarmu?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Matka i jej potomstwo nie mogły być złożone w ofierze tego samego dnia (III Mojż 22:28).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić