„Ale pognało za nimi wojsko Kasdejczyków i doścignęli Cydkjasza na jerychońskich równinach. Ujęli go oraz przyprowadzili do Nabukadrecara, króla Babelu, do Ryble, w ziemi Chamath; gdzie wydał na niego wyrok.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jeremjasza 39,5

Biblia Jakuba Wujka
Księga Hioba 1:1

1:1
Mąż był w ziemi Hus, imieniem Job, a był to mąż szczery i prosty, i bojący się Boga, odstępujący od złego.
1:2
I urodziło mu się siedm synów a trzy córki.
1:3
A majętność jego była siedm tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłądów, pięć set też jarzm wołów i pięć set oślic, i czeladzi barzo wiele. I był to mąż wielki między wszytkimi wschodnimi.
1:4
I chadzali synowie jego i sprawowali uczty wedle domów każdy dnia swego. I posławszy wzywali trzech sióstr swoich, aby z nimi jadały i piły.
1:5
A gdy się wkoło obeszły dni biesiady, posyłał do nich Job i poświącał je, a wstawszy rano, ofiarował całopalenia za każdego z nich. Bo mówił: By snadź nie zgrzeszyli synowie moi a nie błogosławili Bogu w sercach swoich. Tak czynił Job po wszytkie dni.
1:6
A niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stali przed PANEM, był też między nimi i szatan.
1:7
Któremu rzekł PAN: Skąd idziesz? Który odpowiedając, rzekł: Skrążyłem ziemię i schodziłem ją.
1:8
I rzekł PAN do niego: A baczyłżeś Joba, sługę mego, że mu nie masz na ziemi podobnego: człowiek szczery i prosty a bojący się Boga i odstępujący od złego?
1:9
Któremu szatan odpowiadając, rzekł: Aza się Job darmo Boga boi?
1:10
Azażeś go ty nie ogrodził i dom jego, i wszytkę majętność wkoło zewsząd? Błogosławiłeś uczynkom rąk jego i dobytek jego rozrósł się na ziemi.
1:11
Ale ściągni trochę rękę twoję a dotkni wszytkiego, co ma, jeślić w oczy błogosławić nie będzie.
1:12
I rzekł PAN do szatana: Oto wszytko, co ma, jest w ręce twojej: jedno na niego nie ściągaj ręki twej. I odszedł szatan od oblicza PANskiego.
1:13
A gdy dnia jednego synowie i córki jego jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego,
1:14
przybieżał poseł do Joba, który by powiedział: Woły orały, a oślice pasiono podle nich,
1:15
i przypadli Sabejczycy, i zabrali wszytko, i czeladź mieczem pozabijali - i uszedłem ja sam, abych ci oznajmił.
1:16
A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł drugi i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba i uderzywszy na owce i sługi, spalił je - i wybiegałem się ja sam, abym ci oznajmił.
1:17
Ale gdy i ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy uczynili trzy hufy i rzucili się na wielbłądy, i zabrali je, i pachołki pozabijali mieczem - a tylkom ja sam uciekł, abych ci oznajmił.
1:18
Jeszcze ten mówił, ali drugi wszedł i rzekł: Gdy synowie twoi i córki jedli i pili wino w domu brata swego pierworodnego,
1:19
z nagła wiatr gwałtowny przypadł od strony pustynie i zatrząsł czterema węgłami domu, który obaliwszy się przytłukł dzieci twoje i pomarły - i wybiegałem się ja sam, abych ci oznajmił.
1:20
Tedy Job wstał i rozdarł szaty swoje, i ogoliwszy głowę, upadszy na ziemię, pokłonił się
1:21
i rzekł: Nagom wyszedł z żywota matki mojej i nago się tam wrócę: PAN dał, PAN odjął, jako się Panu upodobało, tak się zstało: niech będzie imię PANSKIE błogosławione.
1:22
W tym wszytkim nie zgrzeszył Job usty swemi i nic głupiego nie wyrzekł przeciw Bogu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary ...
Filipian 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W czasie gdy Jezus umierał przy jego krzyżu stały 4 kobiety. Trzy z nich nosiły imię Maria (Jan 19:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
Jan 14:27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić