„Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, cokolwiek uczyniłam, czy to nie jest Mesjasz?”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Jana 4,29

Biblia Jakuba Wujka
Księga Ezechiela 47:13

47:1
I obrócił mię ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły spod proga domu na wschód słońca: bo oblicze domu patrzyło na wschód słońca, a wody schodziły na prawy bok kościoła na południe ołtarza.
47:2
I wywiódł mię drogą bramy Północnej a obrócił mię ku drodze przed bramą zewnętrzną, na drogę, która patrzyła na Wschód słońca, a oto wody wylewające z boku prawego.
47:3
Gdy wychodził mąż na wschód słońca, który miał sznur w ręce swej, a wymierzył tysiąc łokiet i przewiódł mię przez wodę aż do kostek.
47:4
I zaś wymierzył tysiąc, i przewiódł mię przez wodę aż do kolan.
47:5
I wymierzył tysiąc, i przewiódł mię przez wodę aż do nerek. I wymierzył tysiąc: potoku, któregom nie mógł przebrnąć, bo się podniosły były wody głębokiego potoku, który nie może być przebrniony.
47:6
I rzekł do mnie: Zaisteś widział, synu człowieczy. I wywiódł mię, i obrócił do brzegu potoku.
47:7
A gdym się obrócił, alić po brzegu potoku drzewa barzo wiele z obudwu stron.
47:8
I rzekł do mnie: Te wody, które wychodzą do mogił piasku wschodniego a schodzą na równinę puszczy, wnidą do morza i wynidą, a będą uzdrowione wody.
47:9
A wszelka dusza żywiąca, która płaza, gdziekolwiek przydzie potok, będzie żywa, i będzie ryb dosyć wiele, gdy tam przyjdą te wody: i będzie uzdrowiono i żyć będzie wszytko, dokąd przydzie potok.
47:10
I będą stać nad nimi rybitwi, od Engaddi aż do Engallim suszenie niewodów będzie, wiela rodzajów będą ryby jego jako ryby morza wielkiego, mnóstwa zbytniego.
47:11
Lecz na brzegach jego i na błotach nie będą uzdrowione, bo się w solne żupy obrócą.
47:12
A nad potokiem wyroście na brzegach jego z obudwu stron wszelkie drzewo owoc rodzące; nie opadnie list z niego i nie ustanie owoc jego, na każdy miesiąc przyniesie nowy owoc, bo wody jego z świątnice wynidą i będzie owoc jego na pokarm, a liście jego na lekarstwo.
47:13
To mówi PAN Bóg: Ta jest granica, w której posiędziecie ziemię dwojenaście pokolenie Izraelowe: bo Jozef dwojaki sznur ma.
47:14
A posiędziecie ją każdy równie jako i brat jego, nad którą podniosłem rękę moję, żebym dał ojcom waszym, i dostanie się wam ta ziemia w osiadłość.
47:15
A ta jest granica ziemie: ku stronie Północnej od morza wielkiego drogą Hetalon idącym do Sedada,
47:16
Emat, Berota, Sabarim, które jest między granicą Damaszku a między granicą Emat, dom Tychon, który jest podle granice Auran.
47:17
I będzie granica od morza aż do sieni Enon, granicą Damaszku, i od Północy do Północy: granica Emat strona Północna.
47:18
A strona Wschodnia z pośrzód Auran i z pośrzód Damaszku, i z pośrzód Galaad, i z pośrzód ziemie Izraelskiej, Jordan rozgraniczający do morza Wschodniego, będziecie też mierzyć stronę Wschodnią.
47:19
A strona Południowa na Południe od Tamara aż do wód przeciwieństwa Kades, a potok aż do morza wielkiego: a to jest strona Południowa na Południe.
47:20
A strona morza, morze wielkie od granice na prost aż przydziesz do Emat: ta jest strona morza.
47:21
I podzielicie sobie tę ziemię według pokoleń Izraelowych.
47:22
I weźmiecie ją w dziedzictwo sobie i przychodniom, którzy przystaną do was, którzy spłodzą syny w pośrzodku was, a będą wam jako turodzicy między synmi Izraelowymi: z wami będą się dzielić osiadłością w pośrzodku pokoleni Izraelowych.
47:23
A przy którymkolwiek pokoleniu przychodzień będzie, tam mu dacie osiadłość, mówi PAN Bóg.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Jezus został "aresztowany" w Ogrodzie Getsemani wszyscy jego uczniowie "opuścili go i uciekli" (Mat 26:56, Mar 14:50). Jan i Piotr wrócili (Jan 18:15-16), ale Piotr zaparł się Go (Mat 26:69-75, Mar 14:66-72). Tylko Jan był przy Jego ukrzyżowaniu (Jan 19:26-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.
II Piotr 3:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić