„Ale Chrystus jako syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeźli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy.”

Biblia Gdańska: Żydów 3,6

Biblia Jakuba Wujka
Księga Ezechiela 35:1

35:1
I zstała się mowa PANSKA do mnie, mówiąc:
35:2
Synu człowieczy, postaw oblicze swe przeciw górze Seir i będziesz prorokował o niej, i rzeczesz jej:
35:3
To mówi PAN Bóg: Oto ja do ciebie, góro Seir, a wyciągnę rękę moję na cię i uczynię cię spustoszoną i pustą.
35:4
Miasta twoje zburzę, a ty pustą będziesz, a poznasz, żem ja PAN!
35:5
Dlatego żeś była nieprzyjacielem wiecznym i zawarłaś syny Izraelowe w rękach miecza czasu ich utrapienia, czasu nieprawości ostatecznej.
35:6
Przeto: Żywę ja! mówi PAn Bóg, że cię podam krwi, a krew cię gonić będzie, a gdy krwie nienawidzisz, krew cię gonić będzie.
35:7
I uczynię górę Seir spustoszoną i pustą, i zniosę z niej idącego i wracającego się.
35:8
I napełnię góry jej pobitymi jej: na pagórkach twoich i na dolinach twoich, i na potokach pobici mieczem polęgą.
35:9
Na pustki wieczne dam cię, a w mieściech twoich mieszkać nie będą. A poznacie, żem ja PAN Bóg!
35:10
Dlatego żeś rzekła: Dwa narody i dwie ziemi moje będą i dziedzictwem je posiędę, gdyż tam był PAN.
35:11
Przetoż, Żywę ja! mówi PAN Bóg, że uczynię według gniewu mego i według zawiści twej, którąś czyniła nienawidząc ich, a będę znajomy przez nie, gdy cię sądzić będę.
35:12
A poznasz, że ja, PAN, słyszałem wszytkie hańby twoje, któreś mówiła o górach Izraelskich, rzekąc: Spustoszały, nam na pożarcie dane są.
35:13
I powstaliście na mię usty swemi, i uwłaczaliście przeciw mnie słowy swemi: jam słyszał.
35:14
To mówi PAN Bóg: Z weselem wszytkiej ziemie w pustynią cię obrócę.
35:15
Jakoś się weseliła nad dziedzictwem domu Izraelowego, że było rozproszone, tak uczynię tobie: spustoszoną będziesz, góro Seir, i wszytka Idumea: a poznają, żem ja PAN!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli.
II Mojż 20:20

W Chrystusie

Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.
Dz 17:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sara jest jedyną kobietą wspomnianą w Biblii która się śmiała (I Mojż 18:12-13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić