„Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 11,31

Biblia Jakuba Wujka
Księga Ezechiela 34:1

34:1
I zstało się słowo PANskie do mnie, mówiąc:
34:2
Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraelskich, prorokuj, a rzeczesz pasterzom: To mówi PAN Bóg: Biada pasterzom Izraelskim, którzy paśli samych siebie! Izali trzód nie pasą pasterzowie?
34:3
Mlekoście jadali, a wełnąście się przyodziewali, a co tłustego było, zabijaliście: a trzody mojej nie paśliście!
34:4
Co niemocnego było, nie posilaliście, a co chorego, nie leczyliście, co połamanego było, nie powiązaliście, a co się oderwało, nie przywiedliście, a co było zginęło, nie szukaliście, aleście z surowością rozkazowali im i z mocą.
34:5
I rozproszyły się owce moje, dlatego że nie było pasterza, i zstały się na pożarcie wszech zwierzów polnych, i rozpierzchnęły się.
34:6
Błądziły trzody moje po wszytkich górach i po każdym pagórku wysokim, i po wszem obliczu ziemie rozproszyły się trzody moje, a nie był, kto by szukał, nie było, mówię, kto by szukał.
34:7
Przeto, pasterzowie, słuchajcie słowa PANskiego.
34:8
Żywę ja! mówi PAN Bóg: za to, że trzody moje stały się łupiestwem i owce moje zstały się na pożarcie wszech źwierzów polnych, że nie było pasterza (bo nie szukali pasterzowie moi trzody mojej, ale pasterzowie samych siebie paśli, a trzód moich nie paśli),
34:9
przeto, pasterzowie, słuchajcie słowa PANskiego.
34:10
To mówi PAN Bóg: Oto ja sam na pasterze będę szukał trzody mojej z rąk ich i uczynię, że przestaną, aby więcej nie paśli trzody i aby nie paśli więcej pasterzowie samych siebie, a wyzwolę trzodę moję z gęby ich i nie będzie im dalej strawą.
34:11
Bo to mówi PAN Bóg: Oto ja sam będę szukał owiec moich i nawiedzę je.
34:12
Jako nawiedza pasterz trzodę swoję w dzień, gdy bywa w pośrzodku owiec swoich rozproszonych, tak nawiedzę owce moje i wybawię je ze wszech miejsc, do których były rozproszone w dzień obłoku i chmury.
34:13
I wywiodę je z narodów, i zgromadzę je z ziem, i przywiodę je do ziemie ich, i będę je pasł po górach Izraelskich, nad strumieniami i na wszech mieszkaniach ziemie.
34:14
Na pastwiskach naobfitszych paść je będę a po górach wysokich Izraelskich będą pastwiska ich: tam będą odpoczywać w trawach zielonych a na pastwiskach tłustych paść się będą po górach Izraelskich.
34:15
Ja będę pasł owce moje a ja im dam leżeć, mówi PAN Bóg.
34:16
Co było zginęło, szukać będę, i co się było oderwało, przywiodę, co było połamano, pozwięzuję, co było chore, zmocnię, a co tłuste i mocne, strzec będę a będę je pasł w sądzie.
34:17
A wy, trzody moje, to mówi PAN Bóg: Oto ja rozsądzam między bydlęciem a bydlęciem, baranów i kozłów.
34:18
Aza wam nie dosyć było paść się na dobrej paszej, żeście jeszcze i ostatki pasze waszej podeptali nogami swemi, a gdyście czystą wodę pili, ostatekeście nogami swemi mącili?
34:19
A owce moje tym, co było podeptano nogami waszemi, tym się pasły, a co nogi wasze pomąciły, to pijały.
34:20
Przeto to mówi PAN Bóg do was: Oto ja sam sądzę między bydlęciem tłustym a chudym.
34:21
Za to, żeście boki i plecami trącali a rogami waszemi rzucaliście wszytkie niemocne bydlęta, aż się precz rozpierzchnęły:
34:22
wybawię trzodę moję i nie będzie dalej łupiestwem, a rozsądzę między bydlęciem a bydlęciem.
34:23
I WZBUDZĘ NAD NIMI PASTERZA JEDNEGO, który je będzie pasł, sługę mego Dawida: on je paść będzie i on im będzie pasterzem.
34:24
A ja, PAN, będę im Bogiem, a sługa mój Dawid książęciem w pośrzodku ich: Ja, PAN, mówiłem!
34:25
I uczynię z nimi przymierze pokoju i uczynię, że ustaną bestie złe z ziemie, a ci, którzy mieszkają na puszczej, bezpiecznie będą spać w lesiech,
34:26
I postawię je około pagórku mego błogosławieństwem, i spuszczać będę deszcz czasu swego: deszcze błogosławieństwa będą.
34:27
I da drzewo polne owoc swój, a ziemia wydawać będzie urodzaj swój, i będą w ziemi swej bez bojaźni: a poznają, żem ja PAN, gdy połamię łańcuchy jarzma ich, a wyrwę je z ręki rozkazujących im.
34:28
I nie będą więcej łupiestwem narodów ani pożrą ich bestie ziemie, ale będą mieszkać bezpiecznie bez żadnego strachu.
34:29
I wzbudzę im płód mianowany, a nie będą więcej umniejszeni głodem w ziemi ani poniosą więcej sromoty narodów.
34:30
I poznają, żem ja PAN Bóg ich z nimi, a oni lud mój, dom Izraelów, mówi PAN Bóg.
34:31
A wy, trzody moje, trzody pastwiska mego, ludzie jesteście, a ja PAN Bóg wasz, mówi PAN Bóg.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
Łuk 12:11

W Chrystusie

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzym 10:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Z 613 nakazów znajdujących się w Torze 248 jest tzw. "pozytywnych" (rzeczy które powinno się robić) i 365 jest "negatywnych" (rzeczy których nie powinno się robić).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić