„Przetoż i ja będę czynił w zapalczywości! Nie sfolguje oko moje ani się smiłuje, a gdy będą wołać do uszu moich głosem wielkim, nie wysłucham ich.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ezechiela 8,18

Biblia Jakuba Wujka
Księga Ezechiela 30:19

30:1
I zstało się słowo PANskie do mnie, mówiąc:
30:2
Synu człowieczy, prorokuj a mów: To mówi PAn Bóg: Wyjcie: Biada! Biada dniowi!
30:3
Bo blisko jest dzień i przybliża się dzień PANski, dzień obłoku, czas narodów będzie.
30:4
I przydzie miecz do Egiptu, i będzie strach w Etiopskiej ziemi, gdy polęgą zranieni w Egipcie i wzięte będzie mnóstwo jego, i skażone fundamenty jego.
30:5
Etiopska ziemia i Libia, i Lydianie, i wszytek ostatek pospólstwa, i Chub, i synowie ziemie przymierza z nimi od miecza polęgą.
30:6
To mówi PAN Bóg: I upadną podpierający Egipt, i będzie skażona pycha panowania jego: od wieże Sjenes mieczem polęgą w nim, mówi PAN Bóg zastępów.
30:7
I będą rozproszeni w pośrzodku ziem spustoszonych i miasta jego między miasty spustoszonemi będą,
30:8
i poznają, żem ja PAN, gdy dam ogień w Egipcie i zstarci będą wszyscy pomocnicy jego.
30:9
Onego dnia wynidą posłowie od oblicza mego na galerach, na zstarcie dufności Etiopskiej ziemie i będzie strach u nich w dzień Egipski, bo bez wątpienia przydzie.
30:10
To mówi PAN Bóg: Wyniszczę lud Egipski ręką Nabuchodonozora, króla Babilońskiego.
30:11
On i lud jego z nim, namocniejszy z narodów będą przywiedzieni na wytracenie ziemie. I dobędą mieczów swych na Egipt a napełnią ziemię pobitymi.
30:12
I uczynię łożyska rzek wyschłe, i podam ziemię w ręce złośliwych, i spustoszę ziemię, i napełnienie jej ręką cudzych. Ja, Pan, mówiłem!
30:13
To mówi PAN Bóg: I wygubię wyobrażenia a wytracę bałwany z Memfis, a książę z ziemie Egipskiej nie będzie więcej i dam strach na ziemię Egipską.
30:14
I zagubię ziemię Fatures, i dam ogień na Tafnis, i uczynię sądy w Alexandryjej.
30:15
I wyleję rozgniewanie moje na Pelusium, siłę Egiptu, i wybiję mnóstwo Alexandryjskie.
30:16
I dam ogień na Egipt: jako rodząca boleć będzie Pelusium i Alexandria będzie rozwalona, a w Memfis uciski na każdy dzień.
30:17
Młodzieńcy Heliopolea i Bubasty od miecza polęgą, a same w niewolą zawiodą.
30:18
A w Tafnis zaćmi się dzień, gdy tara łamać będę sceptra Egipskie, a ustanie w nim pycha mocy jego, obłok ji przykryje, a córki jego w niewolą będą zawiedzione.
30:19
A uczynię sądy w Egipcie: a poznają, żem ja PAN!
30:20
I zstało się jedenastego roku, w pierwszym miesiącu, siódmego dnia miesiąca, zstało się słowo PANskie do mnie, mówiąc:
30:21
Synu człowieczy, ramię Faraona, króla Egipskiego, złamałem, a oto nie zawiniono go, aby mu zdrowie przywrócono, aby je związano chustami i ściągniono bindami, aby zaś wziąwszy moc mógłby trzymać miecz.
30:22
Przeto, to mówi PAn Bóg: Owo ja do Faraona, króla Egipskiego, i skruszę ramię jego mocne, ale złamane, i wytrącę miecz z ręki jego.
30:23
I rozproszę Egipt między narody a rozwieję je po ziemiach.
30:24
I zmocnię ramiona króla Babilońskiego, i dam miecz mój w rękę jego, i złamię ramię Faraonowe, i stękać będą stękaniem zabici przed oczyma jego.
30:25
A zmocnię ramiona króla Babilońskiego, a ramiona Faraonowe upadną: i poznają, żem ja PAN, gdy dam miecz mój w rękę króla Babilońskiego i wyciągnie ji na ziemię Egipską.
30:26
I rozproszę Egipt między narody, a rozwieję je po ziemiach: i poznają, żem ja PAN!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Hioba jest uważana i datowana za starszą od Księgi Wyjścia.
Hiob

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić