„Jak należy według prawa postąpić z królową Waszti za to, że nie wypełniła wezwania króla Achaszwerosza przyniesionego przez eunuchów?”

Biblia Warszawska: Księga Estery 1,15

Biblia Jakuba Wujka
Księga Ezechiela 23:20

23:1
I zstała się mowa PANska do mnie, rzekąc:
23:2
Synu człowieczy, były dwie niewieście, córki jednej matki,
23:3
i dopuściły się nierządu w Egipcie, w młodości swej nierządu się dopuściły: tam zgniecione są piersi ich i zstarte są cycki młodości ich.
23:4
A imiona ich Oolla starsza, a Ooliba siostra jej młodsza, i miałem je, i urodziły syny i córki. Lecz imiona ich Samaria Oolla, a Jeruzalem Ooliba.
23:5
A tak cudzołożyła Oolla przy mnie i szalała ku miłośnikom swoim: ku Assyryjczykom przybliżającym się,
23:6
obleczonym w hiacynt książętom i urzędnikom, młodzieńcom pożądliwości, wszytkim jezdnym, którzy wsiadają na konie.
23:7
I dała wszeteczeństwa swoje ku nim wybrane: syny Assyryjskie wszytkie, i ku wszytkim, ku którym szalała, w nieczystościach ich umazała się.
23:8
Nadto i wszeteczeństw swoich, które miała w Egipcie, nie opuściła, bo i oni sypiali z nią w młodości jej, oni też zstarli cycki młodości jej i wylali wszeteczeństwo swe na nię.
23:9
Przetożem ją wydał w ręce miłośników jej, w ręce synów Assur, na których wszeteczeństwo szalała.
23:10
Oni odkryli sromotę jej, syny i córki jej pobrali, a sarnę mieczem zabili: i zstały się niewiastami złej sławy, i sądy czynili o niej.
23:11
Co gdy ujźrzała siostra jej Ooliba, jeszcze więcej niż ona szalała nierządem. I wszeteczeństwo swe nad wszeteczeństwo siostry swej
23:12
ku synom Assur niewstydliwie podawała, książętom i urzędnikom do niej przychodzącym, ubranym w rozmaite szaty, ku jezdnym, którzy jeździli na koniach, i młodzieńcom wszytkim pięknej urody.
23:13
I ujźrzałem, że się zmazała droga jedna obudwu.
23:14
I przyczyniła do wszeteczeństw swoich, i gdy ujźrzała męże na ścienie malowane, obrazy Chaldejczyków farbami wyrażone
23:15
i rycerskim pasem na biodrach przepasane, i czapki farbowane na głowiech ich, osoby książęce wszytkich, podobieństwo synów Babilońskich i ziemie Chaldejskiej, w której się rodzili,
23:16
szalała ku nim pożądliwością oczu swych, i posyłała do nich posły do Chaldejskiej ziemie.
23:17
A gdy weszli do niej synowie Babilońscy, do komory piersi, zmazali ją wszeteczeństwy swemi, i splugawiona jest od nich, i nasyciła się dusza jej od nich.
23:18
Odkryła też wszeteczeństwa swe i obnażyła sromotę swą; i odstąpiła dusza moja od niej, jako była odstąpiła dusza moja od siostry jej.
23:19
Rozmnożyła też wszeteczeństwa swe, wspominając dni młodości swej, których nierządu patrzała w ziemi Egipskiej.
23:20
I szalała pożądliwością ku leżeniu z nimi, których ciała są jako ciała osłowe, a jako cieczenie końskie cieczenie ich.
23:21
I nawiedziłaś złość młodości swej, gdy zgniecione są w Egipcie piersi twoje i zstarte cycki młodości twojej.
23:22
Przetoż, Oolibo, to mówi PAN Bóg: Oto ja pobudzę wszytkie miłośniki twoje na cię, których się nasyciła dusza twoja, i zgromadzę je w okolicy.
23:23
Syny Babilońskie i wszytkie Chaldejczyki, szlachtę i tyrany, i książęta, wszytkie syny Assyryjskie, młodzieńce urodziwe, rotmistrze i urzędniki wszytkie, książęta książąt i sławne wsiadacze na konie.
23:24
I przydą na cię gotowi z wozy i z kołami, mnóstwo narodów: pancerzem i tarczą, i przyłbicą uzbroją się na cię zewsząd i dam przed nie sąd a będą cię sądzić sądami swemi.
23:25
I dam rzewniwość moję na cię, którą czynią z tobą w zapalczywości: nos twój i uszy twoje obrzeżą, a co zostanie, mieczem rozsiekają; oni syny twoje i córki twoje pojmają, a ostatek twój ogniem pożarty będzie.
23:26
I obnażą cię z szat twoich a pobiorą naczynia chwały twej.
23:27
I uczynię, że ustanie niecnota twoja od ciebie i wszeteczeństwo twoje od ziemie Egipskiej: ani podniesiesz oczu twych do nich, ani będziesz więcej Egiptu wspominać.
23:28
Bo to mówi PAN Bóg: Oto ja dam cię w ręce tych, których nienawidzisz, w ręce których była syta dusza twoja.
23:29
A będą z tobą czynić w nienawiści i zabiorą wszytkie prace twoje, a zostawią cię nagą i zelżywości pełną i odkryje się sromota wszeteczeństw twoich, niecnota twoja i nierządy twoje.
23:30
Uczynili to tobie, żeś nierząd płodziła z pogany, między którymiś się pomazała bałwany ich.
23:31
Drogą siostry twojej chodziłaś i dam kielich jej w rękę twoję.
23:32
To mówi PAN Bóg: Kielich siostry twej pić będziesz, głęboki i szeroki; będziesz na pośmiewisko i na natrząsanie, które nawięcej bierze w się.
23:33
Pijaństwem i boleścią napełniona będziesz, kielichem żałości i smętku, kielichem siostry twej Samaryjej.
23:34
I będziesz ji pila a wypijesz ji aż do drożdży, i skorupy jej pożrzesz, i piersi swoje podrzesz: bo ja mówiłem! - mówi PAN Bóg.
23:35
Przeto tak mówi PAN Bóg: Ponieważeś mię zapomniała a zarzuciłaś mię za ciało twoje, ty też ponieś złość twoję i cudzołóstwa twoje.
23:36
I rzekł PAN do mnie mówiąc: Synu człowieczy, będzieszli sędzić Oollę i Oolibę i oznajmisz im niecnoty ich?
23:37
Bo cudzołożyły, a krew w ręku ich, i z bałwany swemi cudzołożyły, nadto i syny swe, których mi narodziły, ofiarowały im na pożarcie.
23:38
Ale i to mi uczyniły: Splugawiły świątnicę moję onego dnia i soboty moje zgwałciły.
23:39
A ofiarowawszy syny swe bałwanom swym i wszedszy do świątnice mojej onego dnia, aby ją zmazały, też to czyniły w pośrzodku domu mego.
23:40
Posłały do mężów przychodzących z daleka, do których poselstwo były wyprawiły a tak oto przyszli; którymeś się umyła i umalowałaś barwiczką oczy swe i ochędożyłaś się ochędóstwem białogłowskim.
23:41
Usiadłaś na łożu barzo pięknym a stół przygotowan był przed tobą, kadzenie moje i olejek mój położyłaś na nim.
23:42
A głos mnóstwa wykrzykającego był przy nim i przy mężach, których z mnóstwa ludzi przywodzono, a przychodzili z puszczy, kładli manele na ręce ich i wieńce nadobne na głowy ich.
23:43
I mówiłem onej, która wytarta jest w cudzołóstwiech. Teraz będzie rozpustę płodziła w wszeteczeństwie swoim też i ta.
23:44
I weszli do niej jako do niewiasty nierządnej: tak wchodzili do Oolle i Ooliby, niewiast niecnotliwych.
23:45
A tak mężowie sprawiedliwi są; ci je osądzą sądem cudzołożnic i sądem wylewających krew, bo są cudzołożnice, a krew w ręku ich.
23:46
Bo to mówi PAN Bóg: Przywiedź do nich gromadę a wydaj je na rozruch i na szarpaninę,
23:47
a niech będą ukamionowane kamieńmi narodów, a niech będą przebite mieczmi ich. Syny i córki ich pobiją, a domy ich ogniem spalą.
23:48
I zniosą niecnotę z ziemie, a nauczą się wszytkie niewiasty, aby nie czyniły podług niecnoty ich.
23:49
I dadzą niecnotę waszę na was, a grzechy bałwanów waszych poniesiecie. A wiedzieć będziecie, żem ja PAN Bóg!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
I Piotr 1:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid tuż po Jezusie jest najczęściej wymienianą osobą w Biblii, został on w niej wymieniony aż 1.139 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić