„Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały.”

Biblia Warszawska: Księga Psalmów 73,24

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Estery 1:4

1:1
Za dni Aswerusa, który panował od Indyjej aż do Etiopiej nad stem dwiemadziesty i siedmią krain,
1:2
gdy siedział na stolicy królestwa swego, Susan miasto królestwa jego początkiem było.
1:3
Trzeciego tedy roku panowania swego sprawił wielką ucztę wszystkim książętom i służebnikom swoim, namożniejszym z Persów i nazacniejszym z Medów, i starostom krain przed sobą -
1:4
aby okazał bogactwa chwały królestwa swego i wielkość a chłubę możności swej - przez długi czas, to jest przez sto i ośmdziesiąt dni.
1:5
A gdy się dni uczty dokończyły, wezwał wszytkiego ludu, który się nalazł w Susan, od nawiętszego aż do namniejszego, i kazał przez siedm dni ucztę nagotować w weszciu ogrodu i gaju, który królewską ozdobą i ręką był szczepiony.
1:6
I wisiały po wszytkich stronach opony białe i zielone, i hiancyntowe, zawieszone na sznurach bisiorowych i szarłatnych, które były przez kolca kości słoniowej przewleczone i na słupiech marmurowych zawieszone. Łóżka też złote i srebrne rozłożone były na tle smaragdowym i marmurowym kamieniem położonym, które dziwną rozmaitością malowanie zdobiło.
1:7
A którzy byli naproszeni, pili z kubków złotych i na inszych, i inszych naczyniach wnoszono potrawy. Wina też, tak jako wielmożności królewskiej przystało, dostatkiem a co nalepszego nalewano.
1:8
A nie był; kto by nie chcących do picia przymuszał, ale jako był król postanowił, przystawując do stołów po jednemu z książąt swoich, aby każdy brał, co by chciał.
1:9
Wasti też królowa sprawiła ucztę prze białegłowy na pałacu, gdzie król Aswerus mieszkać był zwykł.
1:10
A tak dnia siódmego, gdy sobie król podweselił a po zbytnim piciu zagrzał się winem, rozkazał Maumam i Bazata, i Harbona, i Bagata, i Abgata, i Zetar, i Charchas, siedmi rzezańcom, którzy przed oczyma jego służyli,
1:11
aby wwiedli królową Wasti przed króla, włożywszy na głowę jej koronę, aby okazał wszytkim ludziom i książętom piękność jej, bo barzo piękna była.
1:12
Która zbraniała się i na królewskie rozkazanie, które był przez rzezańca wskazał, przyść nie chciała. Przeto król rozgniewany i wielką popędliwością zapalony,
1:13
spytał mędrców, którzy według zwyczaju królewskiego zawżdy przy nim byli i za ich radą wszytko czynił, którzy umieli ustawy i prawa przodków
1:14
(a byli pierwszy i nabliższy Charsena i Setar, i Admata, i Tarsis, i Mares, i Marsana, i Mamuchan, siedm książąt Perskich i Medskich, którzy patrzali na oblicze królewskie i pierwszy po nim zwykli byli siadać),
1:15
któremu wyrokowi Wasti królowa podległa, która rozkazania Aswerusa króla, które przez rzezańce wskazał, uczynić nie chciała.
1:16
I odpowiedział Mamuchan, co król słyszał i książęta: Nie tylko króla obraziła królowa Wasti, ale i wszystkie narody i książęta, które są po wszytkich ziemiach króla Aswerusa.
1:17
Bo wynidzie mowa królowej do wszystkich niewiast, że wzgardzą męże swe i rzeką: Król Aswerus, kazał aby królowa Wasti weszła do niego, a ona nie chciała.
1:18
I tym przykładem wszystkie żony książąt Perskich i Medskich lekce sobie będą ważyć mężów rozkazania. Przetoż słuszny jest królewski gniew.
1:19
Jeślić się podoba, niech wynidzie wyrok od oblicza twego a niech będzie napisan wedle prawa Persów i Medów, którego się przestępować nie godzi, aby żadną miarą więcej Wasti do króla nie wchodziła, ale królestwo jej insza, która jest lepsza niż ona, otrzymała.
1:20
A to po wszytkim państwie (które jest barzo szerokie) ziem twoich niech będzie obwołano, i wszytkie żony, tak wielkich, jako i małych, niech wyrządzają cześć małżonkom swoim.
1:21
Podobała się rada jego królowi i książętom i uczynił król według rady Mamuchan,
1:22
i rozesłał listy po wszech ziemiach królestwa swego, aby każdy naród słyszeć i czytać mógł, różnemi języki i pismy, że mężowie są przedniejszymi i starszymi w domiech swoich, i żeby to po wszech narodach obwołano.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz był najbardziej cichym i pokornym człowiekiem na powierzchni ziemi (IV Mojż 12:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić