„Gdyż to, co głupie u Boga mądrzejsze jest od ludzi, a to, co słabe u Boga mocniejsze jest od ludzi.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 1,25

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Daniela 1:1

1:1
Roku trzeciego królestwa Joakima, króla Judzkiego, przyszedł Nabuchodonozor, król Babiloński, do Jeruzalem i obległ je.
1:2
I dał Pan w ręce jego Joakima, króla Judzkiego, i część naczynia domu Bożego, i zawiózł je do ziemie Sennaar, do domu Boga swego, i wniósł naczynie do domu skarbu Boga swego.
1:3
I rzekł król Asfenezowi, przełożonemu trzebieńców, aby wwiódł z synów Izraelowych a z nasienia królewskiego i Pańskiego
1:4
pacholęta, w których by nie było żadnej zmazy, pięknych urodą i wyćwiczone we wszelakiej mądrości, ostrożne w umiejętności i uczone w nauce, a którzy by mogli stać w pałacu królewskim, aby ich uczył pisma i języka Chaldejskiego.
1:5
I postanowił im król obrok na każdy dzień z potraw swoich i z wina, z którego sam pił, aby wychowani przez trzy lata, potym stali przed obliczem królewskim.
1:6
Byli tedy między nimi z synów Judzkich, Daniel, Ananiasz, Misael i Azariasz.
1:7
I dał im Przełożony trzebieńców imiona: Danielowi, Baltazar, Ananiaszowi, Sydrach, Misaelowi, Misach, a Azariaszowi, Abdenago.
1:8
Lecz Daniel postanowił w sercu swoim, żeby się nie mazał z stołu królewskiego ani winem picia jego, i prosił Przełożonego rzezańców, żeby się nie zmazał.
1:9
I dał Bóg Danielowi łaskę i miłosierdzie przed obliczem Przełożonego rzezańców.
1:10
I rzekł Przełożony rzezańców do Daniela: Boję się ja Pana mego, króla, który wam postanowił jedło i picie; który jeśli ujźrzy twarzy wasze chudsze niż innych młodzieńców rówienników waszych, potępicie głowę moję królowi.
1:11
I rzekł Daniel do Malasara, którego był postanowił Przełożony rzezańców nad Danielem, Ananiaszem, Misaelem i Azariaszem:
1:12
Doświadcz nas, proszę cię, sług twoich, przez dziesięć dni, a niech nam dawają jarzyny ku jedzeniu a wodę ku piciu,
1:13
a przypatruj się twarzom naszym i twarzam pacholąt, które jedzą potrawy królewskie: a jako ujźrzysz, uczynisz z sługami twymi.
1:14
Który, usłyszawszy mowę takową, doświadczał ich przez dziesięć dni.
1:15
A po dziesiąci dni pokazały się twarzy ich lepsze i cielistsze niżli wszech pacholąt, które jadły potrawy królewskie.
1:16
Tedy Malasar brał potrawy i wino napoju ich, a dawał im jarzyn.
1:17
A tym pocholętom dał Bóg umiejętność i naukę we wszelakich księgach i w mądrości, a Danielowi dał wyrozumienie wszelakiego widzenia i snów.
1:18
A tak, gdy się wypełniły dni, po których był król rzekł, aby je wprowadzono, przywiódł je przełożony rzezańców przed oczy Nabuchodonozora.
1:19
A gdy z nimi król rozmawiał, nie naleźli się tacy ze wszytkich jako Daniel, Ananiasz, Misael i Azariasz: i stawali przed królem.
1:20
A wszelkie słowo w mądrości i w rozumie, którego pytał się król u nich, nalazł w nich dziesięciorako nad wszytkie wieszczki i czarnoksiężniki, którzy byli we wszytkim królestwie jego.
1:21
I był Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa króla.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
IV Mojż 6:24-26

W Chrystusie

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus był kuzynem Jana Chrzciciela (Łuk 1:36).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić