„Aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby odejść na swoje miejsce.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Dzieje Apostolskie 1,25

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga Aggeusza 2:14

2:1
Dwudziestego i czwartego dnia miesiąca, w szóstym miesiącu, wtórego roku Dariusza króla,
2:2
siódmego miesiąca, dwudziestego i pierwszego dnia miesiąca, zstało się słowo Pańskie w ręce Aggeusza proroka, mówiąc:
2:3
Mów do Zarobabela, syna Salatiel, książęcia Judzkiego, i do Jezusa, syna Josedek, kapłana wielkiego, i do innych z ludu, rzekąc:
2:4
Kto się między wami został, który widział dom ten w ozdobie jego pierwszej? A teraz co się wam ten widzi? Izali nie tak jest, jakoby nie był, w oczach waszych?
2:5
A teraz zmocni się, Zorobabel, mówi PAN. I zmocni się też, Jezu, synu Josedek, kapłanie wielki, i zmocni się, wszytek ludu ziemie, mówi Bóg zastępów, a czyńcie (bo ja jestem z wami, mówi PAn zastępów)
2:6
słowo, którem postanowił z wami, gdyście wychodzili z ziemie Egipskiej, a duch mój będzie pośrzodku was. Nie bójcie się!
2:7
Bo to mówi PAN zastępów: Jeszcze jedna mała chwila jest, a ja poruszę niebo i ziemię, i morze, i suchą.
2:8
I poruszę wszytkie narody, A PRZYDZIE POŻĄDANY wszem narodom i napełnię dom ten chwałą, mówi PAn zastępów.
2:9
Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi PAN zastępów.
2:10
Większa będzie chwała domu tego pośledniego niż pierwszego, mówi PAN zastępów. A na tym miejscu dam pokój, mówi PAN zastępów.
2:11
Dwudziestego i czwartego dnia dziewiątego miesiąca, roku wtórego Dariusza króla, stało się słowo PANskie do Aggeusza proroka, mówiąc:
2:12
To mówi PAN zastępów: Pytaj kapłanów o zakon, mówiąc:
2:13
Jeśliby wziął człowiek mięso poświęcone w podołek szaty swej a dotknął się krajem jej chleba abo potrawy, abo wina, abo oliwy, abo wszelkiego pokarmu, izali się oświęci? I odpowiadając kapłani rzekli: Nie.
2:14
I rzekł Aggeusz: Jeśli się dotknie zmazany duszą czegokolwiek z tych, izali zmazane nie będzie? I odpowiedzieli kapłani, i rzekli: Będzie zmazane.
2:15
I odpowiedział Aggeusz, i rzekł: Tak ci ten lud i tak ten naród przed obliczem moim, mówi PAN, i tak wszelkie dzieło uczynki rąk ich, i wszytko, co tam ofiarowali, splugawione będzie.
2:16
A tak połóżcie serca waszę ode dnia tego i wyższej, póki nie położono kamienia na kamień w kościele PANskim.
2:17
Gdyście przychodzili do stogu dwadzieścia korców, a bywało dziesięć; a gdyście wchodzili do prasy, abyście wytłoczyli pięćdziesiąt łagwic, a było dwadzieścia.
2:18
Skarałem was wiatrem palącym i suszą, i gradem, wszytkie prace rąk waszych, a nie był między wami, kto by się ku mnie nawrócił, mówi PAN.
2:19
Połóżcie serca wasze od tego dnia i na potem, od dwudziestego i czwartego dnia miesiąca dziewiątego: ode dnia, którego założono fundamenty kościoła PANskiego, połóżcie na serca wasze.
2:20
Izali już nasienie wzrosło, a jeszcze winnica i figa, i granatowe jabłka, i drzewo oliwne nie zakwitło? Ode dnia tego błogosławić będę.
2:21
I zstało się słowo PANskie powtóre do Aggeusza dwudziestego i czwartego dnia miesiąca, mówiąc:
2:22
Mów do Zorobabela, książęcia Judzkiego, rzekąc: Ja poruszę niebo społem i ziemię.
2:23
A wywrócę stolicę królestw, a skruszę moc królestwa pogańskiego i wywrócę poczwórny i wsiadającego nań, że pozdychają konie i wsiadacze ich, mąż od miecza brata swego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Było trzech braci: Abram (Abraham), Nachor i Haran (I Mojż 11:27). Po śmierci Harana (I Mojż 11:28), Nachor ożenił się z córką Harana (I Mojż 11:29).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić