„Mając wam wiele pisać, nie chciałem przez papier i inkaust, ale mam nadzieję, że do was przyjdę i ustnie z wami mówić będę, aby radość nasza była zupełna.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Jana 1,12

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 6:20

6:1
Strzeżcie, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, abyście byli widziani od nich, bo inaczej zapłaty mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
6:2
Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią, w bóżnicach i po ulicach, aby byli czczeni od ludzi: zaprawdę, powiadam wam, wzięli zapłatę swoję.
6:3
Ale gdy ty czynisz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni,
6:4
aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ociec twój, który widzi w skrytości, odda tobie.
6:5
A gdy się modlicie, nie będziecie jako obłudnicy, którzy się radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi: zaprawdę powiadam wam, wzięli zapłatę swoję.
6:6
Ale ty, gdy się modlić będziesz, wnidź do komory swojej, a zawarszy drzwi, módl się Ojcu twemu w skrytości, a Ociec twój, który widzi w skrytości, odda tobie.
6:7
A modląc się, nie mówcie wiele jako pogani: abowiem mniemają, iż w wielomowności swojej będą wysłuchani.
6:8
Nie bądźcież tedy im podobni: abowiem ci wie Ociec wasz, czego potrzebujecie, pierwej niżbyście go prosili.
6:9
Wy tedy tak się modlić będziecie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech: Święć się imię twoje.
6:10
Przydź Królestwo twoje. Bądź twa wola jako w niebie, tak i na ziemi.
6:11
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisia.
6:12
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
6:13
I nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6:14
Bo jeśli odpuścicie ludziom grzechy ich, odpuści też wam Ociec wasz niebieski grzechy wasze.
6:15
Lecz jeśli nie odpuścicie ludziom, ani Ociec wasz nie odpuści wam grzechów waszych.
6:16
A gdy pościcie, nie bądźcie jako obłudnicy smętnymi, abowiem twarzy swoje niszczą, aby się ludziom zdali poszczącymi. Zaprawdę powiadam wam, iż wzięli zapłatę swoję.
6:17
Ale ty, kiedy pościsz, namaż głowę twoję i umyj oblicze swoje,
6:18
abyś się nie okazał ludziom, iż pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w skrytości, a Ociec twój, który widzi w skrytości, odda tobie.
6:19
Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje i gdzie złodzieje wykopywają i kradną.
6:20
Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje i gdzie złodzieje nie wykopują ani kradną.
6:21
Abowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje.
6:22
Świecą ciała twego jest oko twoje. Jeśliby oko twoje było szczere, wszytko ciało twoje światłe będzie.
6:23
Ale jeśliby oko twoje złe było, wszytko ciało twoje ciemne będzie. Jeśliż tedy światło, które jest w tobie, ciemnością jest, jakoż wielka będzie sama ciemność?
6:24
Żaden nie może dwiema panom służyć. Bo abo jednego będzie nienawidział, a drugiego będzie miłował, abo przy jednym stać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.
6:25
Dlatego wam powiadam, nie troszczcie się o duszę waszę, co byście jedli, ani o ciało wasze, czym byście się odziewali. Azaż dusza nie jest ważniejsza niż pokarm i ciało niżli odzienie?
6:26
Wejźrzycie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ociec wasz niebieski żywi je. Azażcie wy nie daleko ważniejszy niż oni?
6:27
I kto z was, obmyślając, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden?
6:28
A o odzienie przecz się troszczecie? Przypatrzcie się liliam polnym, jako rostą: nie pracują ani przędą.
6:29
A powiadam wam, iż ani Salomon we wszytkiej chwale swej nie był odziany jako jedna z tych.
6:30
A jeśliż trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was, małej wiary?
6:31
Nie troszczcież się tedy, mówiąc: Cóż będziem jeść abo co będziem pić, abo czym się będziem przyodziewać?
6:32
Bo tego wszytkiego poganie pilnie szukają. Abowiem Ociec wasz niebieski wie, że tego wszytkiego potrzebujecie.
6:33
Szukajcież tedy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszytko będzie wam przydano.
6:34
Nie troszczcież się tedy o jutrze: abowiem jutrzejszy dzień sam o się troskać się będzie. Dosyć ci ma dzień na swej nędzy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Mat 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Na koniec swojego życia Samson rozpychając kolumny podtrzymujące Świątynie Dagona, zabił więcej ludzi (wliczając w to siebie samego) niż zdołał zabić podczas całego swojego życia (Sdz 16:30).
Samson burzy świątynię

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
Jan 10:27-28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić