„Oto zmierzamy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i skażą Go na śmierć, i wydadzą Go poganom.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Marka 10,33

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 5:27

5:1
A widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili kniemu uczniowie jego,
5:2
a otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc:
5:3
Błogosławieni ubodzy duchem, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
5:4
Błogosławieni ciszy, abowiem oni posiędą ziemię.
5:5
Błogosławieni, którzy płaczą, abowiem oni będą pocieszeni.
5:6
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, abowiem oni będą nasyceni.
5:7
Błogosławieni miłosierni, abowiem oni miłosierdzia dostąpią.
5:8
Błogosławieni czystego serca, abowiem oni Boga oglądają.
5:9
Błogosławieni pokój czyniący, abowiem nazwani będą synami Bożymi.
5:10
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
5:11
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i przeszladować was będą, i mówić wszytko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie.
5:12
Radujcie się i weselcie się, abowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Boć tak prześladowali proroki, którzy przed wami byli.
5:13
Wy jesteście sól ziemie. A jeśli sól zwietrzeje, czym solona będzie? Ninacz się więcej nie zgodzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi.
5:14
Wy jesteście światłość świata. Nie może się miasto zakryć na górze osadzone
5:15
ani zapalają świece i kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszytkim, którzy są w domu.
5:16
Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.
5:17
Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwięzować zakon abo proroki: nie przyszedłem rozwięzować, ale wypełnić.
5:18
Zaprawdę, bowiem powiadam wam: aż przeminie niebo i ziemia, jedno jota abo jedna kryska nie odmieni się w zakonie, aż się wszytko zstanie.
5:19
Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań namniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwan namniejszym w królestwie niebieskim. A kto by czynił i nauczał, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskim.
5:20
Abowiem powiadam wam, iż jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż Doktorów zakonnych i Faryzeuszów, nie wnidziecie do królestwa niebieskiego.
5:21
Słyszeliście, iż rzeczono jest starym: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, będzie winien sądu.
5:22
A ja wam powiadam, iż każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. A kto by rzekł bratu swojemu: raka, będzie winien rady. A kto by rzekł: głupcze, będzie winien ognia piekielnego.
5:23
Jeśli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie,
5:24
zostaw tam dar twój przed ołtarzem a idź pierwej zjednać się z bratem twoim, a tedy przyszedszy, ofiarujesz dar twój.
5:25
Zgódź się z przeciwnikiem twoim rychło, pókiś jest z nim w drodze, by cię snadź przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia by cię podał słudze, a byłbyś wrzucon w ciemnice.
5:26
Zaprawdę powiadam ci, nie wynidziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek.
5:27
Słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie będziesz cudzołożył.
5:28
A ja powiadani wam, iż wszelki, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją scudzołożył w sercu swoim.
5:29
Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je a zarzuć od siebie. Abowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało być wrzucone wszytko ciało twoje do piekła.
5:30
A jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i zarzuć od siebie. Abowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżliby miało iść wszytko ciało twe do piekła.
5:31
A powiedziano: Ktokolwiek opuści żonę swoję, niech jej da list rozwodny.
5:32
A ja wam powiadam, iż wszelki, który opuści żonę swoję, wyjąwszy przyczynę porubstwa, czyni, że cudzołoży, i kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.
5:33
Słyszeliście zasię, iż powiedziano starym: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale oddasz Panu przysięgi twoje.
5:34
A ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali: ani na niebo, bo jest stolica Boża,
5:35
ani na ziemię, abowiem jest podróżnikiem nóg jego, ani na Jeruzalem, abowiem jest miasto wielkiego króla,
5:36
ani na głowę twoję będziesz przysięgał, abowiem nie możesz uczynić jednego włosa białym abo czarnym.
5:37
A niechaj mowa wasza będzie: Jest, jest. Nie, nie. A co nadto więcej jest, od złego jest.
5:38
Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, a ząb za ząb.
5:39
A ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu. Ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek twój, nastaw mu i drugiego,
5:40
a temu, który się chce z tobą prawem rozpierać a suknią twoję wziąć, puść mu i płaszcz;
5:41
a kto by cię kolwiek przymuszał na tysiąc kroków, idź z nim drugie dwa.
5:42
A który cię prosi, daj mu, a od tego, który chce u ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
5:43
Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego.
5:44
A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za przeszladujące i potwarzające was,
5:45
abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; który czyni, że słońce jego wschodzi na dobre i złe i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
5:46
Abowiem jeśli miłujecie te, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie? Azaż i Celnicy tego nie czynią?
5:47
A jeślibyście pozdrawiali tylko bracią waszę, cóż więcej czynicie? Azaż i pogani tego nie czynią?
5:48
Bądźcież wy tedy doskonali, jako i Ociec wasz niebieski doskonałym jest.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid stworzył plany budowy Świątyni będąc zainspirowanym przez Boga (I Kron 29:19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić