„Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Rzymian 16,14

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 24:29

24:1
A wyszedszy Jezus z kościoła, szedł. I przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazali budowania kościelne.
24:2
A on odpowiadając, rzekł im: Widzicie to wszytko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zepsowany.
24:3
A gdy on siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego osobno uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to będzie? A co za znak przyszcia twego i dokonania świata?
24:4
A odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł.
24:5
Abowiem wiele ich przydzie na imię moje, rzekąc: Jam jest Chrystus, i wiele ich zwiodą.
24:6
Bo usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcież, abyście sobą nie trwożyli. Boć się to musi zstać, ale jeszcze nie jest koniec.
24:7
Abowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą mory i głody, i drżenia ziemie po miejscach;
24:8
A oto wszytko są początki boleści.
24:9
Tedy podadzą was w udręczenie i będą was zabijać, i będziecie nienawidzeni od wszech narodów dla imienia mego.
24:10
A tedy wiele się ich zgorszy, a jeden drugiego wydadzą i jeden drugiego nienawidzieć będą.
24:11
I wiele fałszywych proroków powstanie, i wielu zwiodą.
24:12
A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielą.
24:13
A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion.
24:14
I będzie przepowiadana ta Ewanielia Królestwa po wszytkiej ziemi, na świadectwo wszytkim narodom. A tedy przydzie koniec.
24:15
Gdy tedy ujźrzycie brzydkość spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętym - kto czyta, niech rozumie -
24:16
tedy którzy są w Żydowskiej ziemi, niech uciekają na góry,
24:17
a kto na dachu, niechaj nie zstępuje, aby co wziął z domu swego,
24:18
a kto na rolej, niech się nie wraca brać sukniej swojej.
24:19
A biada brzemiennym i karmiącym w one dni.
24:20
A proście, aby uciekanie wasze nie było zimie abo w szabbat.
24:21
Abowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd ani będzie.
24:22
A gdyby nie były skrócone one dni, żadne ciało nie byłoby zachowane: ale dla wybranych będą skrócone dni one.
24:23
Tedy jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus abo ondzie: nie wierzcie.
24:24
Abowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak iżby w błąd zawiedzieni byli (jeśli może być) i wybrani.
24:25
Otom wam opowiedział.
24:26
Jeśliby tedy wam rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie! Oto w tajemnych gmachach, nie wierzcie!
24:27
Abowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyszcie syna człowieczego.
24:28
Gdzie by kolwiek było ciało, tam się i orłowie zgromadzą.
24:29
A natychmiast po utrapieniu onych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy będą padać z nieba i mocy niebieskie poruszone będą.
24:30
A naonczas się ukaże znak syna człowieczego na niebie i tedy będą narzekać wszytkie pokolenia ziemie, i ujźrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem.
24:31
I pośle Anjoły swoje z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybrane jego ze czterech wiatrów od krajów niebios aż do krajów ich.
24:32
A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: gdy już gałąź jego odmładza się i liście wypuszcza, wiecie, iż blisko jest lato.
24:33
Także i wy, gdy ujźrzycie to wszytko, wiedzcie, iż blisko jest, we drzwiach.
24:34
Zaprawdę powiadam wam, iż nie przeminie ten naród, ażby się stało to wszytko.
24:35
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
24:36
Lecz o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani anjołowie niebiescy, jedno sam Ociec.
24:37
A jako za dni Noego, tak będzie i przyszcie syna człowieczego.
24:38
Abowiem jako we dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż dawali aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia:
24:39
i nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszytki. Tak będzie i przyszcie syna człowieczego.
24:40
Tedy będą dwa na rolej: jeden będzie wzięt, a drugi zostawion;
24:41
dwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
24:42
Czujcież tedy, abowiem nie wiecie, której godziny wasz Pan przydzie.
24:43
A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziej ma przyść, czułby wżdy, a nie dopuściłby podkopać domu swego.
24:44
Przetoż i wy bądźcie gotowi: bo której godziny nie wzwiecie, syn człowieczy przydzie.
24:45
Który mnimasz jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dał obrok na czas?
24:46
Błogosławiony sługa on, którego gdy przydzie pan jego, najdzie tak czyniącego.
24:47
Zaprawdę powiadam wam, że go postanowi nad wszytkimi dobry swemi.
24:48
A jeśliby rzekł on zły sługa w sercu swoim: Długo pan mój przyść omieszkiwa,
24:49
i począłby bić towarzysze swoje, a jadłby i pił z pijanicami,
24:50
przydzie pan sługi onego w dzień, którego się nie spodziewa, i w godzinę, której nie wzwie,
24:51
i odłączy go, a część jego położy z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
II Kor 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Barnaba którego imię znaczy "Syn pocieszenia" nazywany był także Józefem (Dz 4:36).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny.
Przyp 29:25


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić