„Tedy mu rzekł on nauczony w Piśmie: Nauczycielu! zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz inszego oprócz niego.”

Biblia Gdańska: Marka 12,32

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 23:1

23:1
Tedy Jezus mówił do rzesze i do uczniów swoich,
23:2
rzekąc: Na stolicy Mojżeszowej usiedli Doktorowie i Faryzeuszowie.
23:3
Wszytko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowywajcie i czyńcie, ale wedle uczynków ich nie czyńcie, abowiem mówią, a nie czynią.
23:4
Bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą na ramiona ludzkie, i palcem swym nie chcą się ich ruszyć.
23:5
A wszytkie sprawy swe czynią, aby byli widziani od ludzi. Abowiem rozszerzają bramy swe i więtsze czynią kraje.
23:6
A miłują pierwsze siedzenia na wieczerzach i pierwsze stolice w bóżnicach,
23:7
i pozdrowiania na rynku, i być zwanymi od ludzi Rabbi.
23:8
Ale wy nie zówcie się Rabbi: abowiem jeden jest nauczyciel wasz, a wy wszyscy jesteście bracia.
23:9
I ojca nie zówcie sobie na ziemi: abowiem jeden jest ociec wasz, który jest w niebiesiech.
23:10
Ani się zówcie nauczycielmi: gdyż jeden jest nauczyciel wasz, Chrystus.
23:11
Który jest więtszy z was, będzie sługą waszym.
23:12
A kto by się wywyższał, będzie uniżon, a kto by się uniżał, będzie wywyższon,
23:13
A biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi, abowiem wy nie wchodzicie ani wchodzącym dopuszczacie wniść!
23:14
Biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż wyjadacie domy wdów, długie modlitwy czyniąc: dlatego więtszy sąd odniesiecie!
23:15
Biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż obchodzicie morze i suchą, abyście uczynili jednego nowego Żydowina: a gdy się zstanie, czynicie go synem piekła dwakroć więcej niż was!
23:16
Biada wam, wodzowie ślepi, którzy mówicie: Kto by kolwiek przysiągł na kościół, nic to, ale kto by przysiągł na złoto kościelne, winien jest.
23:17
Głupi i ślepi! Abowiem cóż więtszego jest: złoto czy kościół, który poświąca złoto?
23:18
A kto by kolwiek przysiągł na ołtarz, nic to, lecz kto by kolwiek przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest.
23:19
Ślepi! Abowiem cóż więtszego jest: dar czyli ołtarz, który poświęca dar?
23:20
Kto tedy przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszytko, co na nim jest.
23:21
A kto by kolwiek przysięgał na kościół, przysięga nań i na tego, który w nim mieszka.
23:22
I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą i na tego, który na niej siedzi.
23:23
Biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu, i z kminu, a opuściliście, co ważniejszego jest w zakonie: sąd i miłosierdzie, i wiarę. To było trzeba działać, a owego nie opuszczać.
23:24
Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komora, a wielbłąda połykacie.
23:25
Biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż oczyściacie, co jest zewnątrz kubka i misy, a wewnątrz pełni jesteście drapiestwa i plugastwa!
23:26
Faryzeuszu ślepy, oczyść pierwej, co jest wewnątrz kubka i misy, aby to, co zewnątrz jest, czystym się zstało!
23:27
Biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż jesteście podobni grobom pobielanym, które z wierzchu zdadzą się piękne ludziom, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiego plugastwa!
23:28
Także i wy z wierzchu się wprawdzie zdacie ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudności i nieprawości.
23:29
Biada wam, Doktorowie i Faryzeuszowie obłudnicy, którzy budujecie groby proroków i zdobicie pamiątki sprawiedliwych,
23:30
i powiedacie: Byśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy towarzyszmi ich we krwi proroków.
23:31
A tak świadkami jesteście sami sobie, iż jesteście synowie tych, którzy proroki pobili.
23:32
Wy też dopełnicie miary ojców waszych!
23:33
Wężowie, rodzaju jaszczurcy, jakoż ucieczecie przed sądem piekła?
23:34
Przeto oto ja posyłam do was proroki i mędrce, i Doktory, a z nich zabijecie i ukrzyżujecie, i z nich ubiczujecie w bóżnicach waszych, i będziecie przeszladować od miasta do miasta,
23:35
aby przyszła na was wszytka krew sprawiedliwa, która rozlana jest na ziemi, ode krwie Abla sprawiedliwego, aż do krwie Zachariasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem.
23:36
Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszytko na ten naród.
23:37
Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki i kamienujesz te, którzy do ciebie są posłani! Ilekroć chciałem zgromadzić syny twoje, jako kokosz kurczęta swoje pod skrzydła zgromadza, a nie chciałoś?
23:38
Oto wam zostanie dom wasz pusty.
23:39
Abowiem powiadam wam, nie ujźrzycie mię odtąd, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
Fil 3:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze (Ez 24:23) Biblia KJV mówi że dom Izraela będzie nosił "nakrycie" na swoich głowach. Nowoczesne tłumaczenia przetłumaczyły to słowo jako "turban".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić