„A że Go wzbudził z martwych, aby już więcej nie miał wrócić do zepsucia, powiedział tak: Dam wam święte obietnice Dawida – godne zaufania.”

Biblia Przekład Toruński: Dzieje Apostolskie 13,34

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 21:1

21:1
A gdy się przybliżali ku Jeruzalem i przyszli do Betfage do góry oliwnej, tedy Jezus posłał dwu uczniów,
21:2
mówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a natychmiast najdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią: Odwiążcie i przywiedźcie mi.
21:3
A jeśliby wam kto co rzekł, powiedzcie: Iż Pan ich potrzebuje, a zarazem puści je.
21:4
A to się wszystko zstało, aby się wypełniło, co jest powiedziano przez proroka mówiącego:
21:5
Powiedzcie córce Syjońskiej: Oto król twój idzie tobie cichy, siedzący na oślicy i na oślęciu, synu podjarzemnej.
21:6
Szedszy tedy uczniowie, uczynili, jako im rozkazał Jezus.
21:7
I przywiedli oślicę i oślę, i włożyli na nie odzienia swoje, a jego wsadzili na nie.
21:8
A rzesza barzo wielka słali szaty swoje na drodze, a drudzy obcinali gałązki z drzew i na drodze słali.
21:9
A rzesze, które uprzedzały i które pozad szły, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię pańskie. Hosanna na wysokościach!
21:10
A gdy wjachał do Jeruzalem, wzruszyło się wszytko miasto, mówiąc: Któż to jest?
21:11
A lud mówił: Ten jest Jezus, prorok z Nazaret Galilejskiego.
21:12
I wszedł Jezus do kościoła Bożego, i wyrzucał wszytkie przedawające i kupujące w kościele, a stoły bankierzów i stołki przedających gołębie poprzewracał.
21:13
I rzekł im: Dom mój, dom modlitwy nazwań będzie, a wyście ji uczynili jaskinią zbójców.
21:14
I przystąpili do niego ślepi i chromi w kościele i uzdrowił je.
21:15
A widząc przedniejszy kapłani i Doktorowie dziwy, które czynił, i dzieci wołające w kościele i mówiące: Hosanna synowi Dawidowemu! rozgniewali się
21:16
i rzekli mu: Słyszysz, co ci mówią? A Jezus rzekł im: I owszem. Nie czytaliście nigdy: Iż z ust niemówiątek i ssących doskonałąś uczynił chwałę?
21:17
A opuściwszy je, wyszedł precz z miasta do Betanijej i tam został.
21:18
A rano, wracając się do miasta, łaknął.
21:19
A ujźrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego. I nie nalazł nic na nim, jedno tylko liście, i rzekł mu: Niechaj się nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschła zarazem figa.
21:20
A ujźrzawszy uczniowie dziwowali się, mówiąc: Jakoć natychmiast uschła?
21:21
A odpowiadając Jezus, rzekł im: Podnieś się a rzuć się w morze, zstanie się.
21:22
I wszytko, o co byście prosili w modlitwie wierząc, weźmiecie.
21:23
A gdy przyszedł do kościoła, przystąpili do niego, gdy uczył, przedniejszy kapłani i starszy ludu, mówiąc: Którą mocą to czynisz? A ktoć dał tę władzą?
21:24
Odpowiadając Jezus, rzekł im: Spytam ja też was o jednę mowę, którą jeśli mi powiecie, ja też wam powiem, którą mocą to czynię.
21:25
Chrzest Janów skąd był? Z nieba czyli z ludzi? A oni rozbierali między sobą, mówiąc:
21:26
Jeśli powiemy z nieba, rzecze nam: Czemużeście mu tedy nie uwierzyli? A jeśli powiemy z ludzi, boimy się rzesze - bo wszyscy mieli Jana za proroka.
21:27
I odpowiadając Jezusowi, rzekli: Nie wiemy. Rzekł im też on: Ani ja wam powiem, którą mocą to czynię.
21:28
A co się wam zda? Niektóry człowiek miał dwu synów. I przyszedszy do pierwszego, rzekł mu: Synu, idź dziś, rób na winnicy mojej.
21:29
A on odpowiadając, rzekł: Nie chcę. Ale potym, żalem wzruszony, poszedł.
21:30
A przyszedszy do drugiego, rzekł takież. A on odpowiadając, rzekł: Idę, Panie, a nie szedł.
21:31
Któryż z dwu uczynił wolę ojcowską? Rzekli mu: Pierwszy. Powiedział im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, iż celnicy i wszetecznice uprzedzą was do królestwa Bożego.
21:32
Abowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu. A celnicy i wszetecznice uwierzyły mu: a wy, widząc, aniście żalu nie mieli potym, abyście mu uwierzyli.
21:33
Drugiej przypowieści słuchajcie: Był człowiek gospodarz, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził, i wykopał w niej prasę, i zbudował wieżę, i najął ją oraczom, i odjachał precz.
21:34
A gdy się przybliżył czas owoców, posłał sługi swe do oraczów, aby odebrali owoce jego.
21:35
A oracze pojmawszy sługi jego, jednego ubili, drugiego zabili, drugiego zaś ukamionowali.
21:36
Zasię posłał inszych sług więcej niżli pierwszych: i także im uczynili.
21:37
A na ostatek posłał do nich syna swego, mówiąc: Uszanują syna mego.
21:38
A oracze ujźrzawszy syna, mówili między sobą: Ten ci jest dziedzic, pódźcie, zabijmy go, a będziem mieć dziedzictwo jego.
21:39
I pojmawszy go, wyrzucili z winnice i zabili go.
21:40
Gdy tedy przydzie Pan winnice, co uczyni oraczom onym?
21:41
Rzekli mu: Złe źle potraci, a winnicę swą najmie inszym oraczom, którzy oddadzą mu owoc czasów swoich.
21:42
Rzekł im Jezus: Kamień, który odrzucili budujący, ten się zstał głową węgła. Od Pana się to zstało i o dziwno jest w oczach naszych?
21:43
Przetoż powiadam wam, iż będzie odjęte od was Królestwo Boże i będzie dane narodowi czyniącemu owoce jego.
21:44
A kto padnie na ten kamień, będzie skruszon, a na kogo by upadł, zetrze go.
21:45
A usłyszawszy przedniejszy kapłani i Faryzeuszowie przypowieści jego, poznali, iż o nich mówił.
21:46
A szukając go pojmać, bali się rzesz, ponieważ go jako proroka mieli.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Jan 15:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Tymoteusz został wymieniony przez Pawła w jego listach 17 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić