„I znowu podniosłem oczy, i spojrzałem: a oto były cztery wozy, które wyjeżdżały spomiędzy dwóch gór, a te góry były ze spiżu.”

Biblia Warszawska: Księga Zachariasza 6,1

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 20:8

20:1
Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł barzo rano najmować robotniki do winnice swojej.
20:2
A uczyniwszy umowę z robotnikami z grosza dziennego, posłał je do winnice swojej.
20:3
I wyszedszy około trzeciej godzinie ujźrzał drugie stojące na rynku próżnujące,
20:4
i rzekł im: Idźcie i wy do winnice mojej, a co będzie sprawiedliwa, dam wam.
20:5
A oni poszli. I zasię wyszedł około szóstej i dziewiątej godzinie, i także uczynił.
20:6
A około jedennastej wyszedł i nalazł drugie stojące, i rzekł im: Co tu stoicie cały dzień próżnujący?
20:7
Rzekli mu: Iż nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnice mojej.
20:8
A gdy wieczór przyszedł, rzekł Pan winnice sprawcy swemu: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
20:9
Gdy tedy przyszli, którzy około jedenastej godzinie byli przyszli, wzięli po groszu.
20:10
A przyszedszy i pierwszy mniemali, żeby więcej wziąć mieli, ale wzięli i oni po groszu.
20:11
A wziąwszy, szemrali przeciw gospodarzowi,
20:12
mówiąc: Ci ostateczni jedną godzinę robili, a uczyniłeś je równymi nam, którzyśmy nieśli ciężar dnia i upalenia.
20:13
A on, odpowiedając jednemu z nich, rzeki: Przyjacielu, nie czynięć krzywdy: azaś się ze mną za grosz nie zmówił?
20:14
Weźmi, co twego jest, a idź: chcę też i temu ostatecznemu dać jako i tobie.
20:15
Czyli mi się nie godzi uczynić, co chcę? Czyli oko twoje złościwe jest, iżem ja jest dobry?
20:16
Tak ci ostateczni będą pierwszymi, a pierwszy ostatecznymi. Abowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
20:17
A wstępując Jezus do Jeruzalem, wziął dwunaście uczniów osobno i rzekł im:
20:18
Oto wstępujemy do Jeruzalem, a syn człowieczy będzie wydan przedniejszym kapłanom i Doktorom i zdadzą go na śmierć,
20:19
i podadzą go poganom ku nagrawaniu i biczowaniu, i krzyżowaniu, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
20:20
Tedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z syny swymi, czyniąc pokłon, i prosząc czegoś od niego.
20:21
Który jej rzekł: Czego chcesz? Rzekła mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim.
20:22
A Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, czego prosicie. Możecie pić kielich, który ja będę pił? Rzekli mu: Możemy.
20:23
Rzekł im: Kielich ci mój pić będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej abo lewicy nie jest moja rzecz dać wam, ale którym jest zgotowano od Ojca mojego.
20:24
A usłyszawszy dziesięć, obruszyli się na dwu bratów.
20:25
A Jezus wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy więtszy są, rozciągają władzę nad nimi.
20:26
Nie tak będzie między wami, ale kto by kolwiek między wami chciał więtszym być, niech będzie sługą waszym,
20:27
a kto by między wami chciał pierwszym być, będzie sługą waszym.
20:28
Jako syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale służyć i dać duszę swą na okup za wielu.
20:29
A gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka.
20:30
A oto dwa ślepi siedzący przy drodze usłyszeli, iż Jezus przechodził, i zawołali, mówiąc: Panie, smiłuj się nad nami, synu Dawidów!
20:31
Lecz rzesza łajała im, aby milczeli. A oni barziej wołali, mówiąc: Panie, smiłuj się nad nami, synu Dawidów!
20:32
I stanął Jezus, i zawołał ich, i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił?
20:33
Rzekli mu: Panie, aby otworzone były oczy nasze.
20:34
A Jezus, ulitowawszy się ich, dotknął oczu ich, a natychmiast przejźrzeli i szli za nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom którzy akurat łowili ryby nad Morzem Galilejskim, powiedział im aby zarzucili sieci po prawej stronie łodzi. Gdy to zrobili wyciągnęli sieć ze 153 rybami (Jan 21:1-11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić