„A jeśli dzieweczkę urodzi, nieczysta będzie dwie niedziele, według zwyczaju choroby miesięcznej, a sześćdziesiąt i sześć dni będzie mieszkać we krwi oczyścienia swego.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Kapłańska 12,5

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 20:2

1Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł barzo rano najmować robotniki do winnice swojej. 2A uczyniwszy umowę z robotnikami z grosza dziennego, posłał je do winnice swojej. 3I wyszedszy około trzeciej godzinie ujźrzał drugie stojące na rynku próżnujące, 4i rzekł im: Idźcie i wy do winnice mojej, a co będzie sprawiedliwa, dam wam. 5A oni poszli. I zasię wyszedł około szóstej i dziewiątej godzinie, i także uczynił. 6A około jedennastej wyszedł i nalazł drugie stojące, i rzekł im: Co tu stoicie cały dzień próżnujący? 7Rzekli mu: Iż nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnice mojej. 8A gdy wieczór przyszedł, rzekł Pan winnice sprawcy swemu: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. 9Gdy tedy przyszli, którzy około jedenastej godzinie byli przyszli, wzięli po groszu. 10A przyszedszy i pierwszy mniemali, żeby więcej wziąć mieli, ale wzięli i oni po groszu. 11A wziąwszy, szemrali przeciw gospodarzowi, 12mówiąc: Ci ostateczni jedną godzinę robili, a uczyniłeś je równymi nam, którzyśmy nieśli ciężar dnia i upalenia. 13A on, odpowiedając jednemu z nich, rzeki: Przyjacielu, nie czynięć krzywdy: azaś się ze mną za grosz nie zmówił? 14Weźmi, co twego jest, a idź: chcę też i temu ostatecznemu dać jako i tobie. 15Czyli mi się nie godzi uczynić, co chcę? Czyli oko twoje złościwe jest, iżem ja jest dobry? 16Tak ci ostateczni będą pierwszymi, a pierwszy ostatecznymi. Abowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. 17A wstępując Jezus do Jeruzalem, wziął dwunaście uczniów osobno i rzekł im: 18Oto wstępujemy do Jeruzalem, a syn człowieczy będzie wydan przedniejszym kapłanom i Doktorom i zdadzą go na śmierć, 19i podadzą go poganom ku nagrawaniu i biczowaniu, i krzyżowaniu, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 20Tedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z syny swymi, czyniąc pokłon, i prosząc czegoś od niego. 21Który jej rzekł: Czego chcesz? Rzekła mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim. 22A Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, czego prosicie. Możecie pić kielich, który ja będę pił? Rzekli mu: Możemy. 23Rzekł im: Kielich ci mój pić będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej abo lewicy nie jest moja rzecz dać wam, ale którym jest zgotowano od Ojca mojego. 24A usłyszawszy dziesięć, obruszyli się na dwu bratów. 25A Jezus wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy więtszy są, rozciągają władzę nad nimi. 26Nie tak będzie między wami, ale kto by kolwiek między wami chciał więtszym być, niech będzie sługą waszym, 27a kto by między wami chciał pierwszym być, będzie sługą waszym. 28Jako syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale służyć i dać duszę swą na okup za wielu. 29A gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka. 30A oto dwa ślepi siedzący przy drodze usłyszeli, iż Jezus przechodził, i zawołali, mówiąc: Panie, smiłuj się nad nami, synu Dawidów! 31Lecz rzesza łajała im, aby milczeli. A oni barziej wołali, mówiąc: Panie, smiłuj się nad nami, synu Dawidów! 32I stanął Jezus, i zawołał ich, i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? 33Rzekli mu: Panie, aby otworzone były oczy nasze. 34A Jezus, ulitowawszy się ich, dotknął oczu ich, a natychmiast przejźrzeli i szli za nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi,
V Mojż 7:18

W Chrystusie

Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
I Jan 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jan Chrzciciel nie uczynił nigdy żadnego cudu (Jan 10:41).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić