„Abowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie.”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Mateusza 11,30

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 20:17

20:1
Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł barzo rano najmować robotniki do winnice swojej.
20:2
A uczyniwszy umowę z robotnikami z grosza dziennego, posłał je do winnice swojej.
20:3
I wyszedszy około trzeciej godzinie ujźrzał drugie stojące na rynku próżnujące,
20:4
i rzekł im: Idźcie i wy do winnice mojej, a co będzie sprawiedliwa, dam wam.
20:5
A oni poszli. I zasię wyszedł około szóstej i dziewiątej godzinie, i także uczynił.
20:6
A około jedennastej wyszedł i nalazł drugie stojące, i rzekł im: Co tu stoicie cały dzień próżnujący?
20:7
Rzekli mu: Iż nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnice mojej.
20:8
A gdy wieczór przyszedł, rzekł Pan winnice sprawcy swemu: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.
20:9
Gdy tedy przyszli, którzy około jedenastej godzinie byli przyszli, wzięli po groszu.
20:10
A przyszedszy i pierwszy mniemali, żeby więcej wziąć mieli, ale wzięli i oni po groszu.
20:11
A wziąwszy, szemrali przeciw gospodarzowi,
20:12
mówiąc: Ci ostateczni jedną godzinę robili, a uczyniłeś je równymi nam, którzyśmy nieśli ciężar dnia i upalenia.
20:13
A on, odpowiedając jednemu z nich, rzeki: Przyjacielu, nie czynięć krzywdy: azaś się ze mną za grosz nie zmówił?
20:14
Weźmi, co twego jest, a idź: chcę też i temu ostatecznemu dać jako i tobie.
20:15
Czyli mi się nie godzi uczynić, co chcę? Czyli oko twoje złościwe jest, iżem ja jest dobry?
20:16
Tak ci ostateczni będą pierwszymi, a pierwszy ostatecznymi. Abowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.
20:17
A wstępując Jezus do Jeruzalem, wziął dwunaście uczniów osobno i rzekł im:
20:18
Oto wstępujemy do Jeruzalem, a syn człowieczy będzie wydan przedniejszym kapłanom i Doktorom i zdadzą go na śmierć,
20:19
i podadzą go poganom ku nagrawaniu i biczowaniu, i krzyżowaniu, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
20:20
Tedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z syny swymi, czyniąc pokłon, i prosząc czegoś od niego.
20:21
Który jej rzekł: Czego chcesz? Rzekła mu: Rzecz, aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim.
20:22
A Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, czego prosicie. Możecie pić kielich, który ja będę pił? Rzekli mu: Możemy.
20:23
Rzekł im: Kielich ci mój pić będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej abo lewicy nie jest moja rzecz dać wam, ale którym jest zgotowano od Ojca mojego.
20:24
A usłyszawszy dziesięć, obruszyli się na dwu bratów.
20:25
A Jezus wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy więtszy są, rozciągają władzę nad nimi.
20:26
Nie tak będzie między wami, ale kto by kolwiek między wami chciał więtszym być, niech będzie sługą waszym,
20:27
a kto by między wami chciał pierwszym być, będzie sługą waszym.
20:28
Jako syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale służyć i dać duszę swą na okup za wielu.
20:29
A gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka.
20:30
A oto dwa ślepi siedzący przy drodze usłyszeli, iż Jezus przechodził, i zawołali, mówiąc: Panie, smiłuj się nad nami, synu Dawidów!
20:31
Lecz rzesza łajała im, aby milczeli. A oni barziej wołali, mówiąc: Panie, smiłuj się nad nami, synu Dawidów!
20:32
I stanął Jezus, i zawołał ich, i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił?
20:33
Rzekli mu: Panie, aby otworzone były oczy nasze.
20:34
A Jezus, ulitowawszy się ich, dotknął oczu ich, a natychmiast przejźrzeli i szli za nim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.
Dz 17:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) nie została napisana w całości przez Mojżesza. Mojżesz napisał jej większość, ale nie mógł napisać jej ostatniego (34) rozdziału ponieważ już nie żył. Większość uważa że księgę dokończył za Mojżesza Jozue.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić