„Bo tak jako ciernie splecieni a opojeni są jako winem; przetoż jako ściernisko suche do szczętu pożarci będą.”

Biblia Gdańska: Nahum 1,10

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 2:3

2:1
Gdy się tedy narodził Jezus w Betlejem Juda we dni Heroda króla, oto Mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy,
2:2
mówiąc: Gdzie jest, który się narodził, król Żydowski? Abowiem widzieliśmy gwiazdę jego na Wschód słońca i przyjachaliśmy pokłonić się jemu.
2:3
A usłyszawszy król Herod, zatrwożył się i wszytka Jerozolima z nim.
2:4
I zebrawszy wszytkie przedniejsze kapłany i Doktory ludu, dowiadował się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.
2:5
A oni mu rzekli: W Betlejem Judzkim, bo tak jest napisano przez proroka:
2:6
I ty Betlejem, ziemio Judzka, z żadnej miary nie jesteś napodlejsze między książęty Judzkimi, abowiem z ciebie wynidzie wódz, który by rządził lud mój Izraelski.
2:7
Tedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie się wywiadował od nich czasu gwiazdy, która się im ukazała,
2:8
i posławszy je do Betlejem, rzekł: Idźcie a wywiadujcie się pilno o dzieciątku, a gdy najdziecie, oznajmicie mi, abym i ja, przyjachawszy, pokłonił się jemu.
2:9
Którzy wysłuchawszy króla, odjachali. A oto gwiazda, którą byli widzieli na Wschód słońca, szła przed nimi, aż przyszedszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię.
2:10
A ujźrzawszy gwiazdę, uradowali się radością barzo wielką.
2:11
I wszedszy w dom, naleźli dziecię z Marią, matką jego, i upadszy, pokłonili się jemu; a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
2:12
A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej.
2:13
Którzy gdy odjachali, oto Anjoł Pański ukazał się we śnie Jozefowi, mówiąc: Wstań a weźmi dziecię i matkę jego, a uciecz do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem. Abowiem będzie, że Herod szukać będzie dziecięcia, aby je zatracił.
2:14
Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu.
2:15
I był tam aż do śmierci Herodowej, aby się spełniło, co powiedziano jest od Pana przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mojego.
2:16
Tedy Herod widząc, że był omylonym od Mędrców, rozgniewał się barzo i posławszy pobił wszytkie dzieci, które były w Betlejem i po wszytkich granicach jego, ode dwu lat i niżej według czasu, którego się był wypytał od Mędrców.
2:17
Tedy się wypełniło, co jest rzeczono przez Jeremiasza proroka mówiącego:
2:18
Głos jest słyszan w Ramie, płacz i krzyk wielki: Rachel płacząca synów swoich, i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich nie masz.
2:19
A gdy Herod umarł, oto Anjoł Pański ukazał się we śnie Jozefowi w Egipcie,
2:20
mówiąc: Wstań a weźmi dziecię i matkę jego, a idź do ziemie Izraelskiej. Abowiem pomarli, którzy dusze dziecięcej szukali.
2:21
Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemie Izraelskiej.
2:22
A usłyszawszy, iż Archelaus królował w Żydowskiej ziemi miasto Heroda, ojca swego, bał się tam iść. A napomniony we śnie, ustąpił w strony Galilejskie.
2:23
A przyszedszy mieszkał w mieście, które zową Nazaret: aby się wypełniło, co rzeczono jest przez proroki: Iż Nazarejskim będzie nazwany.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj.
III Mojż 26:6

W Chrystusie

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
I Jan 2:27

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lwy zabiły ludzi w Biblii 4 razy: (I Król 13:23-24, I Król 20:35-36, II Król 17:25-26, Dan 6:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić