„Zaraz też zgotuj mi gospodę, abowiem nadziewam się, iż przez modlitwy wasze będę wam darowan.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Filemona 1,22

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 2:22

2:1
Gdy się tedy narodził Jezus w Betlejem Juda we dni Heroda króla, oto Mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy,
2:2
mówiąc: Gdzie jest, który się narodził, król Żydowski? Abowiem widzieliśmy gwiazdę jego na Wschód słońca i przyjachaliśmy pokłonić się jemu.
2:3
A usłyszawszy król Herod, zatrwożył się i wszytka Jerozolima z nim.
2:4
I zebrawszy wszytkie przedniejsze kapłany i Doktory ludu, dowiadował się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.
2:5
A oni mu rzekli: W Betlejem Judzkim, bo tak jest napisano przez proroka:
2:6
I ty Betlejem, ziemio Judzka, z żadnej miary nie jesteś napodlejsze między książęty Judzkimi, abowiem z ciebie wynidzie wódz, który by rządził lud mój Izraelski.
2:7
Tedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie się wywiadował od nich czasu gwiazdy, która się im ukazała,
2:8
i posławszy je do Betlejem, rzekł: Idźcie a wywiadujcie się pilno o dzieciątku, a gdy najdziecie, oznajmicie mi, abym i ja, przyjachawszy, pokłonił się jemu.
2:9
Którzy wysłuchawszy króla, odjachali. A oto gwiazda, którą byli widzieli na Wschód słońca, szła przed nimi, aż przyszedszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię.
2:10
A ujźrzawszy gwiazdę, uradowali się radością barzo wielką.
2:11
I wszedszy w dom, naleźli dziecię z Marią, matką jego, i upadszy, pokłonili się jemu; a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
2:12
A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej.
2:13
Którzy gdy odjachali, oto Anjoł Pański ukazał się we śnie Jozefowi, mówiąc: Wstań a weźmi dziecię i matkę jego, a uciecz do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem. Abowiem będzie, że Herod szukać będzie dziecięcia, aby je zatracił.
2:14
Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu.
2:15
I był tam aż do śmierci Herodowej, aby się spełniło, co powiedziano jest od Pana przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mojego.
2:16
Tedy Herod widząc, że był omylonym od Mędrców, rozgniewał się barzo i posławszy pobił wszytkie dzieci, które były w Betlejem i po wszytkich granicach jego, ode dwu lat i niżej według czasu, którego się był wypytał od Mędrców.
2:17
Tedy się wypełniło, co jest rzeczono przez Jeremiasza proroka mówiącego:
2:18
Głos jest słyszan w Ramie, płacz i krzyk wielki: Rachel płacząca synów swoich, i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich nie masz.
2:19
A gdy Herod umarł, oto Anjoł Pański ukazał się we śnie Jozefowi w Egipcie,
2:20
mówiąc: Wstań a weźmi dziecię i matkę jego, a idź do ziemie Izraelskiej. Abowiem pomarli, którzy dusze dziecięcej szukali.
2:21
Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemie Izraelskiej.
2:22
A usłyszawszy, iż Archelaus królował w Żydowskiej ziemi miasto Heroda, ojca swego, bał się tam iść. A napomniony we śnie, ustąpił w strony Galilejskie.
2:23
A przyszedszy mieszkał w mieście, które zową Nazaret: aby się wypełniło, co rzeczono jest przez proroki: Iż Nazarejskim będzie nazwany.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
I Jan 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nowy Testament odnosi się lub cytuje pierwszy werset Psalmu 110 częściej niż którykolwiek inny z wersetów Starego Testamentu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać.
V Mojż 32:39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić