„Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest [tylko] obrazem i potrzebuje pomocy.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Mądrości 13,16

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 17:10

17:1
A po sześci dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i wprowadził je na górę wysoką osobno.
17:2
I przemienił się przed nimi. A oblicze jego rozjaśniało jako słońce, a szaty jego zstały się białe jako śnieg.
17:3
A oto się im ukazali Mojżesz i Eliasz z nim rozmawiający.
17:4
A odpowiadając Piotr, rzekł do Jezusa: Panie, dobrze jest nam tu być: jeśli chcesz, uczyńmy tu trzy przybytki, tobie jeden, Mojżeszowi jeden a Eliaszowi jeden.
17:5
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył je. A oto głos z obłoku mówiący: Ten jest syn mój miły, w którymem sobie dobrze upodobał: jego słuchajcie!
17:6
A usłyszawszy uczniowie, upadli na twarz swoję i bali się barzo.
17:7
I przystąpił Jezus, i dotknął się ich, i rzekł im: Wstańcie a nie bójcie się.
17:8
A podniózszy oczy swe, nikogo nie widzieli, jedno samego Jezusa.
17:9
A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie powiadajcie widzenia, aż syn człowieczy zmartwychwstanie.
17:10
I pytali go uczniowie, mówiąc: Cóż tedy Doktorowie zakonni powiadają, iż Eliasz musi pierwej przyść?
17:11
A on, odpowiadając, rzekł im: Eliasz ci przydzie i naprawi wszytko.
17:12
Wszakże powiadam wam, iż Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili nad nim, cokolwiek chcieli. Tak ci i syn człowieczy będzie od nich cierpiał.
17:13
Tedy zrozumieli uczniowie, że im o Janie chrzcicielu powiedział.
17:14
A gdy przyszedł do rzeszej, przystąpił do niego człowiek upadszy przed nim na kolana,
17:15
mówiąc: Panie, smiłuj się nad synem moim, abowiem lunatykiem jest i źle się ma: bo częstokroć wpada w ogień i częstokroć w wodę;
17:16
i przywiodłem go uczniom twoim, a nie mogli go uzdrowić.
17:17
A odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny, i pókiż będę z wami? Pókiż was będę cierpiał? Przynieście go tu do mnie.
17:18
I sfukał go Jezus, a wyszedł od niego czart i uzdrowione jest pacholę od onej godziny.
17:19
Tedy przystąpili uczniowie do Jezusa osobno i rzekli: Czemuśmy go my wyrzucić nie mogli?
17:20
Rzekł im Jezus: Dla niedowiarstwa waszego. Bo wam zaprawdę powiadam: Przejdzi stąd ondzie, a przejdzie, i nic niepodobnego wam nie będzie.
17:21
A ten ci rodzaj nie bywa wypędzon, jedno przez modlitwę i post.
17:22
A gdy oni przebywali w Galilejej, rzekł im Jezus: syn człowieczy ma być wydan w ręce ludzkie
17:23
i zabiją go, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zasmucili się barzo.
17:24
A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili, którzy didrachmy odbierali, do Piotra, i rzekli mu: Mistrz wasz nie płaci didrachm?
17:25
Rzekł: I owszem. A gdy wszedł w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc: Co się tobie zda, Szymonie? Królowie ziemscy od kogo biorą podatek albo czyńsz? Od synów swoich czyli od obcych?
17:26
A on rzekł: Od obcych. Rzekł mu Jezus: Tedyć wolni są synowie.
17:27
Ale abyśmy ich nie zgorszyli, idź do morza a rzuć wędę, a onę rybę, która napierwej wynidzie, weźmi, a otworzywszy gębę jej, najdziesz stater. Ten wziąwszy, daj im za mię i za się.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Jan 15:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus uczynił ponad 30 cudów w Ewangeliach.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić