„Bo którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu poginą, a którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą sądzeni.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Rzymian 2,12

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 16:2

16:1
A przystąpili do niego Faryzeuszowie i Saduceuszowie, kusząc, i prosili go, aby im znak z nieba okazał.
16:2
A on odpowiadając, rzekł im: Pogoda będzie, bo się niebo czerwieni.
16:3
A rano: Dziś niepogoda, abowiem się czerwieni smutne niebo.
16:4
Postawę tedy nieba rozsądzić umiecie, a znaków czasów nie możecie? Rodzaj zły i cudzołożny znaku szuka, a znak nie będzie mu dano, jedno znak Jonasza proroka. I opuściwszy je, odszedł.
16:5
A gdy przypłynęli uczniowie jego za morze, zapamiętali wziąć chleba.
16:6
Który im rzekł: Patrzcie a strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów.
16:7
A oni myślili sami w sobie, mówiąc: Żeśmy nie wzięli chleba.
16:8
A wiedząc Jezus, rzekł: Cóż myślicie między sobą, małej wiary, że chleba nie macie?
16:9
Jeszcze nie rozumiecie ani pamiętacie pięciorga chleba na pięć tysięcy ludzi, i wieleście koszów wzięli?
16:10
Ani siedmiorga chleba na cztery tysiące ludzi, i wieleście koszów wzięli?
16:11
Czemuż nie rozumiecie, żem wam nie o chlebie mówił: Strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów?
16:12
Tedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki Faryzeuszów i Saduceuszów.
16:13
A przyszedł Jezus w strony Cezarejej Filipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc: Czym mienią być ludzie syna człowieczego?
16:14
A oni rzekli: Jedni Janem chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, a inszy Jeremiaszem abo jednym z proroków.
16:15
Rzekł im Jezus: A wy kim mię być powiadacie?
16:16
Odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: Tyś jest Chrystus, syn Boga żywego.
16:17
A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Błogosławionyś jest Szymonie Barjona, bo ciało i krewnie objawiła tobie, ale Ociec mój, który jest w niebiesiech.
16:18
A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go.
16:19
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związano i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązano i w niebiesiech.
16:20
Tedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, że on jest Jezusem Chrystusem.
16:21
Odtąd począł Jezus okazować uczniom swoim, iż potrzeba jest, aby szedł do Jeruzalem i wiele cierpiał od starszych i od Doktorów, i od przedniejszych kapłanów, i był zabit, i trzeciego dnia zmartwychwstał.
16:22
I wziąwszy go Piotr, począł go strofować, mówiąc: Boże cię uchowaj, Panie! Nie przydzie to na cię.
16:23
Który obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Pódź za mną, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, iż nie rozumiesz, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego.
16:24
Tedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprzy i weźmie krzyż swój a naszladuje mię.
16:25
Bo kto by chciał zachować duszę swoję, straci ją, a kto by stracił duszę swoję dla mnie, najdzie ją.
16:26
Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszytek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął? Abo co za odmianę da człowiek za duszę swoję?
16:27
Abowiem przydzie syn człowieczy w chwale Ojca swego z Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego.
16:28
Zaprawdę powiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, aż ujźrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie swoim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najlepszy przyjaciel Dawida, Jonatan (syn Saula) miał syna który nazywał się Mefiboszet. Był on znany także jako Meribbaal (I Kron 8:34, I Kron 9:40). Wspomniany człowiek podczas upadku uszkodził nogi i został kaleką w wieku 5 lat. Wydarzyło się to podczas ucieczki z jego niańką - II Sam 4:4.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić