„Razem z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was; ci oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje.”

Biblia Przekład Toruński: List do Kolosan 4,9

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 15:1

15:1
Tedy przystąpili do niego Doktorowie z Jeruzalem i Faryzeuszowie, mówiąc:
15:2
Czemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? Abowiem nie umywają ręku swych, gdy chleb jedzą.
15:3
A on odpowiadając, rzekł im: Czemu i wy przestępujecie rozkazanie Boże dla ustawy waszej? Abowiem Bóg rzekł:
15:4
Czci ojca i matkę i: Kto by złorzeczył ojcu abo matce, śmiercią niechaj umrze.
15:5
A wy powiedacie: Kto by kolwiek rzekł ojcu abo matce: Dar, którykolwiek jest ze mnie, tobie pożyteczen będzie;
15:6
i nie będzie czcił ojca swego abo matki swojej. I skaziliście rozkazanie Boże dla ustawy waszej.
15:7
Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
15:8
Ten lud czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.
15:9
Lecz próżno mię chwalą, ucząc nauk i rozkazania ludzkich.
15:10
A wezwawszy do siebie rzeszej, rzekł im: Słuchajcie a rozumiejcie.
15:11
Nie co wchodzi w usta, plugawi człowieka, ale co wychodzi z ust, to plugawi człowieka.
15:12
Tedy przystąpiwszy uczniowie jego, rzekli mu: Wiesz, iż Faryzeuszowie, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się?
15:13
A on, odpowiadając, rzekł: Wszelkie szczepienie, którego nie szczepił Ociec mój niebieski, wykorzenione będzie.
15:14
Zaniechajcież ich: ślepi są i wodzowie ślepych. A ślepy, jeśliby ślepego prowadził, obadwa w dół wpadają.
15:15
A Piotr, odpowiadając, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.
15:16
A on rzekł: Jeszczeż i wy bez wyrozumienia jesteście?
15:17
Nie rozumiecie, iż wszytko, co wchodzi w usta, do brzucha idzie i do wychodu się wyrzuca?
15:18
Ale co z ust wychodzi, z serca pochodzi, a to plugawi człowieka.
15:19
Abowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, porubstwa, kradziestwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
15:20
Teć są, które plugawią człowieka. Ale jeść nie umytymi rękoma człowieka nie plugawi.
15:21
A wyszedszy Jezus zonąd, odszedł w strony Tyru i Sydonu.
15:22
A oto niewiasta Chananejska, wyszedszy z onych granic, zawołała, mówiąc mu: Smiłuj się nade mną, Panie, synu Dawidów! Córka moja od szatana ciężko dręczona jest.
15:23
Który nie odpowiedział jej słowa. A przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, bo woła za nami.
15:24
A on, odpowiedając, rzekł: Nie jestem posłan, jedno do owiec, które zginęły z domu Izraelskiego.
15:25
A ona przyszła i pokłoniła mu się, mówiąc: Panie, ratuj mię!
15:26
Który, odpowiedając, rzekł: Nie dobra jest brać chleb synowski, a miotać psom.
15:27
A ona rzekła: I owszem, Panie: bo i szczenięta jedzą z odrobin, które padają z stołu panów ich.
15:28
Tedy odpowiedając Jezus, rzekł jej: Oniechaj ci się zstanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onej godziny.
15:29
I gdy stamtąd odszedł Jezus, przyszedł nad morze Galilejskie, a wstąpiwszy na górę, siedział tam.
15:30
I przyszły do niego wielkie rzesze, mając z sobą nieme, ślepe, chrome, ułomne i inszych wiele, i porzucili je u nóg jego, i uzdrowił je.
15:31
Tak iż się rzesze dziwowały, widząc nieme mówiące, chrome chodzące, ślepe widzące, i wielbili Boga Izraelskiego.
15:32
A Jezus, zezwawszy uczniów swoich, rzekł: Żal mi rzeszej: abowiem już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają, co by jedli, a nie chcę ich opuścić głodnych, aby nie ustali w drodze.
15:33
I rzekli mu uczniowie jego: Skądże tedy nam tak wiele chleba na pustyni, abyśmy tak wielką rzeszą nakarmili?
15:34
I rzekł im Jezus: Wiele macie chleba? A oni rzekli: Siedmioro i trochę rybek.
15:35
I rozkazał rzeszej, aby siedli na ziemi.
15:36
A wziąwszy siedmioro chleba i ryby i dzięki uczyniwszy, złamał i dał uczniom swoim, a uczniowie dali ludowi.
15:37
I jedli wszyscy, i najedli się. I zebrali, co zbywało z ułomków: siedm koszów pełnych.
15:38
A było tych, którzy jedli, cztery tysiące człowieka oprócz dziatek i niewiast.
15:39
A rozpuściwszy rzeszą, wstąpił w łódkę i przyszedł na granice Magedan.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy Gedaliasz przysiągł im i ich ludziom: Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków, pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.
II Król 25:24

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
I Piotr 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid miał zespół do wychwalania składający się z 4000 mężczyzn (I Kron 23:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić