„i jesteście w nim napełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności;”

Biblia Jakuba Wujka: List do Kolosan 2,10

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 13:1

13:1
Dnia onego wyszedszy Jezus z domu, siedział nad morzem.
13:2
I zebrały się do niego wielkie rzesze, tak iż wstąpiwszy w łódź, siedział, a wszytka rzesza na brzegu stała.
13:3
I mówił im wiele przez podobieństwa, rzekąc: Oto który sieje, wyszedł siać.
13:4
A gdy siał, niektóre padły przy drodze i przylecieli ptacy powietrzni a pozobali je.
13:5
A drugie padły na opoczyste, gdzie nie miały ziemie wiele i wnet wzeszły, iż nie miały głębokoście ziemie.
13:6
A gdy słońce wzeszło, wygorzały, a iż nie miały korzenia, uschły.
13:7
A drugie padły w ciernie, a ciernie wyrosło i zadusiło je.
13:8
A drugie padły na ziemię dobrą i dały owoc, jedno setny, drugie sześćdziesiątny, drugie trzydziestny.
13:9
Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
13:10
I przystąpiwszy uczniowie, rzekli: Czemu im w podobieństwach mówisz?
13:11
Który odpowiadając, rzekł im: Iż wam dano jest wiedzieć tajemnice królestwa niebieskiego, a onym nie jest dano.
13:12
Abowiem ktokolwiek ma, będzie mu dano i obfitować będzie; a kto nie ma, i co ma, będzie wzięto od niego.
13:13
Dlatego im w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą i słysząc nie słyszą ani rozumieją.
13:14
I pełni się w nich proroctwo Izajasza mówiącego: Słyszeniem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, a widząc widzieć będziecie, a nie ujźrzycie.
13:15
Abowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie oglądali i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nawrócili się, a uzdrowiłbym je.
13:16
A wasze oczy błogosławione, iż widzą, i uszy wasze, iż słyszą.
13:17
Abowiem zaprawdę mówię wam, iż wiele proroków i sprawiedliwych żądali widzieć, co widzicie, a nie widzieli, i słyszeć, co słyszycie, a nie słyszeli.
13:18
Wy tedy słuchajcie podobieństwa siejącego.
13:19
Wszelki, który słucha słowa królestwa, a nie rozumie, przychodzi złośnik i porywa, co jest wsiano w sercu jego. Ten jest, który jest przy drodze posiany.
13:20
A który na opoczystych jest posiany, ten jest, który słucha słowa i zarazem je z radością przyjmuje,
13:21
a nie ma korzenia w sobie, ale doczesny jest, a gdy przypadnie utrapienie i przeszladowanie dla słowa, wnet się gorszy.
13:22
A który jest między ciernie wsiany, ten jest, który słucha słowa, a pieczołowanie świata tego i oszukanie bogactw zadusza słowo, i zstawa się bez pożytku.
13:23
A który jest wsiany na ziemię dobrą, jest ten, który słucha słowa i rozumie, i owoc przynosi, i czyni jedno setny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie trzydziestny.
13:24
Insze podobieństwo przełożył im, mówiąc: Podobne się zstało królestwo niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na role swojej.
13:25
A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł.
13:26
A gdy urosła trawa i owoc uczyniła, tedy się pokazał i kąkol.
13:27
A przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu: Panie, izaliś nie posiał dobrego nasienia na rolej twojej? Skąd tedy kąkol ma?
13:28
I rzekł im: Nieprzyjazny człowiek to uczynił. A słudzy rzekli mu: Chcesz, iż pójdziemy i zbierzemy ji?
13:29
I rzekł: Nie, byście snadź zbierając kąkol, nie wykorzenili zaraz z nim i pszenice.
13:30
Dopuśćcie obojgu róść aż do żniwa, a czasu żniwa rzekę żeńcom: Zbierzcie pierwej kąkol, a zwiążcie ji w snopki ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego.
13:31
Insze podobieństwo powiedział im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wsiał na rolej swojej.
13:32
Które namniejszeć jest ze wszego nasienia, ale kiedy uroście, więtsze jest ze wszech jarzyn i zstawa się drzewem, tak iż przychodzą ptacy niebiescy i mieszkają na gałązkach jego.
13:33
Insze podobieństwo powiedział im: Podobne jest królestwo niebieskie kwasowi, który wziąwszy niewiasta, zakryła we trzy miary mąki, aż wszytka skwaśniała.
13:34
To wszytko mówił Jezus w podobieństwach do rzeszej, a krom podobieństwa nie mówił im,
13:35
aby się wypełniło to, co jest rzeczono przez proroka, mówiącego: Otworzę usta moje w przypowieściach, będę wypowiadał skryte rzeczy od założenia świata.
13:36
Tedy rozpuściwszy rzesze, przyszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo kąkolu rolej.
13:37
Który odpowiedając, rzekł im: Ten, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy.
13:38
A rola jest świat. A dobre nasienie, ci są synowie królestwa. A kąkol są synowie złego.
13:39
A nieprzyjaciel, który go nasiał, jest diabeł. A żniwo jest dokonanie świata. A żeńcy są Anjołowie.
13:40
Jako tedy kąkol zbierają i palą ogniem, tak będzie w dokonaniu świata:
13:41
pośle syn człowieczy Anjoły swoje a zbiorą z królestwa jego wszytkie pogorszenia i te, którzy czynią nieprawość,
13:42
i wrzucą je w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
13:43
Tedy sprawiedliwi świecić będą jako słońce w królestwie ojca ich. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
13:44
Podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w rolej, który nalazszy człowiek, skrył. A od radości jego odchodzi i wszytko, co ma, przedaje, a onę rolą kupuje.
13:45
Zasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi szukającemu dobrych pereł.
13:46
A nalazszy jednę drogą perłę, odszedł i przedał wszytko, co miał, i kupił ją.
13:47
Zasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, a ze wszelkiego rodzaju ryb zgromadzającemu,
13:48
który, gdy się napełnił, wyciągnąwszy, a na brzegu usiadszy, wybrali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucili.
13:49
Tak będzie w dokonaniu świata: wynidą anjołowie i wyłączą złe z pośrzodku sprawiedliwych,
13:50
i wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
13:51
Wyrozumieliżeście to wszytko? Mówią mu: Tak.
13:52
Rzekł im: Przetoż każdy Doktor nauczony w królestwie niebieskim podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wyjmuje z skarbu swego nowe i stare rzeczy.
13:53
I zstało się, gdy Jezus dokończył tych przypowieści, odszedł stamtąd.
13:54
I przyszedszy do ojczyzny swojej, nauczał je w bóżnicach ich, tak iż się zdumiewali i mówili: Skądże temu ta mądrość i cuda?
13:55
Izaż ten nie jest syn rzemiesłniczy? Izaż matki jego nie zową Maria, a bracią jego Jakub i Jozef, i Symon, i Juda?
13:56
I siostry jego, aza nie wszytkie u nas są? Skądże tedy temu to wszytko?
13:57
I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Nie jest prorok beze czci, jedno w ojczyźnie swojej a w domu swoim.
13:58
I nie uczynił tam cudów wiele dla niedowiarstwa ich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Józef jako jedyna osoba w Księdza Rodzaju nie dożył 120 lat. Umarł mając 110 lat (I Mojż 50,22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić