„Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, [posłany do szerzenia] wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności,”

Biblia Tysiąclecia: List do Tytusa 1,1

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 11:26

11:1
I zstało się, gdy Jezus przestał rozkazować dwiemanaście uczniom swoim, poszedł zonąd, aby uczył i przepowiadał w miastach ich.
11:2
A Jan, usłyszawszy w więzieniu dzieła Chrystusowe, posławszy dwu z uczniów swoich,
11:3
rzekł mu: Tyś jest, który masz przyść, czyli inszego czekamy?
11:4
A odpowiadając Jezus, rzekł im: Szedszy, odnieście Janowi, coście słyszeli i widzieli:
11:5
ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają oczyścieni, głuszy słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim Ewanielią opowiedają.
11:6
A błogosławiony jest, który się ze mnie nie zgorszy.
11:7
A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do rzesz o Janie: Coście wyszli na puszczą widzieć? Trzcinę chwiejącą się od wiatru?
11:8
Ale coście wyszli widzieć? Człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto którzy w miękkie szaty się obłóczą, w domiech królewskich są.
11:9
Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Zaiste powiadam wam: i więcej niż proroka!
11:10
Bo ten jest, o którym napisano: Oto ja posyłam anjoła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twą przed tobą.
11:11
Zaprawdę powiadam wam, nie powstał między narodzonymi z niewiast więtszy nad Jana Chrzciciela. Lecz który jest mniejszym w królestwie niebieskim, więtszy jest niżli on.
11:12
A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je.
11:13
Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali:
11:14
a jeśli chcecie przyjąć, ten ci jest Eliasz, który ma przyść.
11:15
Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
11:16
A komuż podobnym uczynię ten rodzaj? Podobny jest chłopiętam siedzącym na rynku, które, wołając rówiennikom,
11:17
mówią: Śpiewaliśmy wam, a nie skakaliście, lamentowaliśmy, a nie płakaliście.
11:18
Abowiem przyszedł Jan ani jedząc, ani pijąc, i powiadają: Czarta ma.
11:19
Przyszedł syn człowieczy jedząc i pijąc, i mówią: Oto człowiek obżerca i winożarłok, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich.
11:20
Tedy począł wymawiać miastom, w których się zstało barzo wiele cudów jego, że nie czyniły pokuty.
11:21
Biada tobie, Korozaim, biada tobie, Betsaido: bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie cuda zstały, które się zstały w was, dawno by byli w włosiennicy i w popiele pokutę czyniły.
11:22
Wszakże powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądny niżli wam.
11:23
A ty, Kafarnaum, izali się aż do nieba wyniesiesz? Aż do piekła zstąpisz! Bo gdyby się były w Sodomie cuda zstały, które się zstały w tobie, snadź by były zostały aż do dnia tego.
11:24
Wszakże powiadam wam, iż znośniej będzie ziemi Sodomitów w dzień sądny niżli tobie.
11:25
W on czas odpowiadając Jezus, rzekł: Wyznawam tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemie, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je malutkim.
11:26
Tak, Ojcze, iż się tak upodobało przed tobą.
11:27
Wszytkie rzeczy dane mi są od ojca mego i nikt nie zna syna jedno Ociec, ani Ojca kto zna, jedno syn a komuby chciał syn objawić.
11:28
Pódźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a ja was ochłodzę.
11:29
Weźmicie jarzmo moje na się a uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a najdziecie odpoczynek duszam waszym.
11:30
Abowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
I Jan 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "nienawiść" jest użyte w Biblii 87 razy, słowo "miłość" użyte jest w niej 310 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić