„Nie wierzcie przyjacielowi, ani ufajcie wodzowi; przed tą, która leży na łonie twojem, strzeż drzwi ust swoich.”

Biblia Gdańska (1632): Micheasz 7,5

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Marka 2:1

2:1
I zasię wszedł do Kafarnaum po dniach,
2:2
i usłyszano, że był w domu, a wiele się ich zebrało, tak iż się zmieścić nie mogli ani u drzwi. I mówił do nich słowo.
2:3
I przyszli do niego, niosąc powietrzem ruszonego, którego nieśli czterzej.
2:4
A gdy go nie mogli przedeń przynieść dla ciżby, odarli dach, gdzie był, a uczyniwszy dziurę, spuścili łóżko, na którym powietrzem ruszony leżał.
2:5
A Jezus obaczywszy wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Synu, odpuszczają się tobie grzechy twoje.
2:6
A byli tam niektórzy z Doktorów, siedząc i myśląc w sercach swoich:
2:7
Czemu ten tak mówi? Bluźni! Któż grzechy odpuścić może, jedno sam Bóg?
2:8
Co wnet poznawszy Jezus duchem swym, iż tak w sobie myślili, rzekł im: Czemu to myślicie w sercach waszych?
2:9
Cóż łacwiej jest rzec powietrzem ruszonemu: Odpuszczają się tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, weźmi łóżko twoje i chodź?
2:10
A iżbyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi (rzekł do ruszonego powietrzem):
2:11
Tobie mówię: wstań, weźmi łóżko twe, a idź do domu twego.
2:12
A on natychmiast wstał, a wziąwszy łóżko, wyszedł przed wszytkimi, tak iż się wszyscy zdziwili i chwalili Boga, mówiąc: Iżeśmy nigdy tak nie widali.
2:13
I wyszedł zasię do morza, a wszytka rzesza przychodziła do niego i nauczał je.
2:14
A gdy mijał, ujźrzał Lewi Alfeuszowego siedzącego na cle i rzekł mu: Pódź za mną. A wstawszy, szedł za nim.
2:15
I zstało się, gdy siedział u stołu w domu jego, wiele celników i grzeszników wespółek siedzieli z Jezusem i z uczniami jego. Bo ich wiele było, którzy chodzili za nim.
2:16
A widząc Doktorowie i Faryzeuszowie, iż jadł z celniki i grzeszniki, mówili uczniom jego: Czemu z celniki i grzeszniki je i pije mistrz wasz?
2:17
To usłyszawszy Jezus, rzekł im: Zdrowi nie potrzebują lekarza, ale którzy się źle mają. Abowiem nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych.
2:18
A uczniowie Janowi i Faryzeuszowie pościli, i przyszli, i mówili mu: Czemuż uczniowie Janowi i Faryzejscy poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą?
2:19
I rzekł im Jezus: Izali mogą synowie gód małżeńskich pościć, póki z nimi jest oblubieniec? Jako długo z sobą oblubieńca mają, nie mogą pościć.
2:20
Ale przyjdą dni, gdy od nich odjęty będzie oblubieniec, a tedy będą pościć w one dni.
2:21
Żaden nie przyszywa łaty sukna surowego do starej szaty, bo inaczej sztuka nowa ujmuje z starzyzny i bywa więtsze zdarcie.
2:22
I żaden nie leje wina nowego w stare statki, bo inaczej wino rozsadzi statki i rozleje się wino, a statki się zepsują. Ale wino nowe ma być wlewane w statki nowe.
2:23
I zstało się zaś, gdy Pan przechodził w szabbaty przez zboża, a uczniowie jego poczęli iść i rwać kłosy.
2:24
A Faryzeuszowie mu mówili: Oto, co czynią w szabbaty, co się nie godzi?
2:25
I rzekł im: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy potrzebował a łaknął sam i ci, co z nim byli?
2:26
Jako wszedł do domu Bożego za Abiatara, nawyższego kapłana, i jadł chleb pokładny, którego się nie godziło jeść jedno kapłanom, i dał tym, którzy z nim byli?
2:27
I mówił im: Szabbat uczynion jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabbatu.
2:28
A tak Syn człowieczy jest panem też i szabbatu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Z 55 wersetów które znajdują się w Księdze Malachiasza aż 47 wypowiedzianych zostało przez Boga. To największy procent niż w jakiejkolwiek innej proroczej księdze Starego Testamentu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni.
Dz 15:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić