„Potem czternastego roku króla Ezechyjasza ruszył się Sennacheryb, król Assyryjski, przeciw wszystkim miastom Judzkim obronnym, i wziął je.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Królewska 18,13

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Marka 1:31

1:1
Początek Ewanielijej Jezusa Chrystusa syna Bożego.
1:2
Jako napisano jest u Izajasza proroka: Oto ja posyłam Anjoła mego przed oblicznością twoją, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
1:3
Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste szcieżki jego.
1:4
był Jan na puszczy, chrzcząc i przepowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.
1:5
I wychodziła do niego wszytka kraina Żydowskiej ziemie i Jerozolimczycy wszyscy, i byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, spowiedając się grzechów swoich,
1:6
A Jan odziany był sierścią wielbłądową i pasem skórzanym około biódr swoich, a jadał szarańcze i miód leśny.
1:7
I przepowiedał, mówiąc: Idzie za mną możniejszy niżli ja, którego nie jestem godzien, upadszy rozwięzać rzemyka trzewików jego.
1:8
Jam ci was chrzcił wodą, aleć on was będzie chrzcił Duchem świętym.
1:9
Izstało się, w one dni przyszedł Jezus od Nazaret Galilejskiego i ochrzczon jest od Jana w Jordanie.
1:10
A natychmiast, wystąpiwszy z wody, ujźrzał otworzone niebiosa i Ducha jako gołębicę i trwającego na nim.
1:11
I zstał się głos z nieba: Tyś jest syn mój miły, w tobie mi się upodobało.
1:12
A natychmiast Duch wygnał go na puszczą.
1:13
I był na puszczy czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i był kuszon od szatana, i był z bestiami, a Anjołowie służyli mu.
1:14
A potym, gdy Jan był wydan, przyszedł Jezus do Galilejej, przepowiadając Ewanielią królestwa Bożego,
1:15
a mówiąc: Iż się wypełnił czas i przybliżyło się królestwo Boże. Pokutujcie, a wierzcie Ewanielijej.
1:16
A przechodząc się nad morzem Galilejskim ujźrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczając sieci w morze (bo byli rybitwi),
1:17
i rzekł im Jezus: Pódźcie za mną, a uczynię was, że będziecie rybitwami ludzi.
1:18
A natychmiast opuściwszy sieci, szli za nim.
1:19
A stamtąd odszedszy maluczko, ujźrzał Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, a oni zbierali sieci w łodzi,
1:20
i wnet ich zawołał. A zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemniki, poszli za nim.
1:21
I weszli do Kafarnaum. A wnet w szabbaty, wszedszy do bóżnice, nauczał ich.
1:22
I zdumiewali się na naukę go: abowiem je uczył jako władzą mający, a nie jako Doktorowie.
1:23
A był w bóżnicy ich człowiek, w którym był duch nieczysty. I zawołał,
1:24
mówiąc: Co nam i tobie, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś gubić nas? Znam cię, ktoś jest: święty Boży!
1:25
I zagroził mu Jezus, mówiąc: Milcz a wynidź z człowieka!
1:26
I targając go duch nieczysty, i wołając głosem wielkim, wyszedł z niego.
1:27
I dziwowali się wszyscy, tak iż się między sobą pytali, mówiąc: Cóż to jest? Cóż to za nowa nauka? Iż z władzą i duchom nieczystym rozkazuje, a są mu posłuszni?
1:28
A wnet się rozeszła sława jego po wszytkiej krainie Galilejskiej.
1:29
I natychmiast wyszedszy z bóżnice, przyszli do domu Szymonowego i Andrzejowego z Jakubem i z Janem.
1:30
A świekra Szymonowa leżała, mając gorączkę, a natychmiast mówili mu o nię.
1:31
I przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy rękę jej, a wnet ją gorączka opuściła i służyła im.
1:32
A gdy był wieczór, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszytki, którzy się źle mieli i opętane,
1:33
a wszytko miasto zebrało się do drzwi.
1:34
I uzdrowił wielu, których rozmaite choroby trapiły, a wyrzucił wiele czartów i nie dopuszczał im mówić, że go znali.
1:35
A rano barzo wstawszy, wyszedszy odszedł na puste miejsce i tam się modlił.
1:36
I szedł za nim Szymon i ci, co przy nim byli.
1:37
A nalazszy go, powiedzieli mu: Że cię wszyscy szukają.
1:38
I rzekł im: Ibom na to przyszedł.
1:39
I kazał w bóżnicach ich i po wszytkiej Galilejej i wyrzucał czarty.
1:40
I przyszedł do niego trędowaty, prosząc go, i upadszy na kolana, rzekł mu: Jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.
1:41
A Jezus, smiłowawszy się nad nim, ściągnął rękę swą i dotknąwszy się go, rzekł mu: Chcę, bądź oczyściony.
1:42
A gdy rzekł, natychmiast odszedł trąd od niego i był oczyścion.
1:43
I zagroził mu, i natychmiast go puścił.
1:44
I rzekł mu: Patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się nawyższemu kapłanowi i ofiaruj za oczyścienie twe, co rozkazał Mojżesz na świadectwo im.
1:45
Lecz on wyszedszy, począł opowiedać i rozsławiać mowę, tak iż już nie mógł jawnie wniść do miasta, ale był na ustroniu na miejscach pustych, a zewsząd schodzili się do niego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
I Kor 15:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg sprawił że laska Aarona zakwitła i wyrosły na niej migdały (IV Mojż 17:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, Bo w nim szukali schronienia.
Ps 37:39-40


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić