„Słuchajcie tego słowa, które PAN mówi przeciwko wam, synowie Izraela, przeciwko całemu pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi Egiptu:”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Amosa 3,1

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Łukasza 12:40

12:1
A gdy wiele rzesz około stało, tak iż jedni drugie deptali, począł mówić do uczniów swoich: Strzeżcie się kwasu Faryzajskiego, który jest obłudność.
12:2
A nie masz nic zakrytego, co by się wyjawić nie miało, ani tajemnego, czego by się nie dowiedziano,
12:3
abowiem coście w ciemnościach mówili, na świetle mówić będą, a coście w ucho mówili w komorach, na dachach ogłoszono będzie.
12:4
A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie dajcie się ustraszyć tym, którzy zabijają ciało, a potym nie mają dalej, co by czynili.
12:5
Lecz wam okażę, kogo się bać macie. Bójcie się onego, który gdy zabije, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste wam powiedam, tego się bójcie.
12:6
Izali piąci wróbli nie przedają za dwa pieniążki? A jeden z nich nie jest w zapamiętaniu przed Bogiem.
12:7
Aleć i włosy głowy waszej wszytkie są zliczone. A przeto się nie bójcie: droższyście wy niżli wiele wróblów.
12:8
A mówię wam: wszelki, który mię wyzna przed ludźmi, i syn człowieczy wyzna go przed Anjoły Bożymi.
12:9
I który się mnie zaprzy przed ludźmi, będzie zaprzan przed anjoły Bożymi.
12:10
I wszelki, który mówi słowo przeciw Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczono, a temu, co by bluźnił przeciw Duchowi świętemu, nie będzie odpuszczono.
12:11
A gdy was będą wodzić do bóżnic i do urzędów, i zwierzchności, nie frasujcież się, jako abo co byście odpowiedzieć, abo mówić mieli.
12:12
Bo Duch święty nauczy was onejże godziny, co wam potrzeba mówić.
12:13
I rzekł mu niektóry z rzesze: Nauczycielu, rzecz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem.
12:14
A on mu rzekł: Człowiecze, któż mię postanowił sędzią abo dzielnikiem nad wami?
12:15
I rzekł do nich: Baczcież a strzeżcie się wszelakiego łakomstwa, gdyż nie w dostatku czyim żywot jego jest, z tego co ma.
12:16
I powiedział im podobieństwo, mówiąc: Niektórego bogatego człowieka rola obfite pożytki zrodziła.
12:17
I rozmyślał sam w sobie, mówiąc: Cóż uczynię, gdyż nie mam, dokąd bych zgromadzić miał urodzaje moje?
12:18
I rzekł: To uczynię: pokażę gumna moje, a więtsze pobuduję, a tam zgromadzę wszytko, co mi się urodziło i dobra moje.
12:19
I rzekę duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr zgotowanych na wiele lat: odpoczywaj, jedz, pij, używaj!
12:20
I rzekł mu Bóg: Szalony, tej nocy dusze twej upominają się u ciebie! A coś nagotował, czyjeż będzie?
12:21
Tak ci jest, który sobie skarbi, a nie jest ku Bogu bogatym.
12:22
I rzekł do uczniów swoich: Dnie troszczcie się o duszę waszę, co byście jedli, ani o ciało, w co byście się obłóczyli.
12:23
Więtsza jest dusza niż żywność, a ciało więcej niżli odzienie.
12:24
Przypatrzcie się krukom, iż nie sieją ani żną, którzy nie mają spiżarniej ani gumna, a Bóg je karmi. Jakoż daleko wy jesteście droższy niżli oni?
12:25
A któż z was myśląc, może jeden łokieć przydać do wzrostu swego?
12:26
Jeśliż tedy ani tego, co namniejsze jest, możecie, czemuż się o inne frasujecie?
12:27
Przypatrzcie się liliom, jako rostą: nie pracują ani przędą, a powiedam wam, ani Salomon we wszystkiej swej chwale nie był ubranym jako jedna z tych.
12:28
A jeśliż trawę, która dziś jest na polu, a jutro bywa w piec wrzucona, tak Bóg przyodziewa: jakoż więcej was, małej wiary?
12:29
I wy nie pytajcie się, co byście jeść abo pić mieli, a wzgórę się nie podnoście.
12:30
Abowiem tego wszytkiego narodowie świata szukają. A Ociec wasz wie, że tego potrzebujecie.
12:31
Owszem, szukajcie naprzód królestwa Bożego, a to wszytko przydano wam będzie.
12:32
Nie bójcie się, małe stado, abowiem się upodobało Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
12:33
Poprzedajcie, co macie, a dajcie jałmużnę. Czyńcie sobie mieszki, które nie wietrzeją, skarb nie ustawający w niebiesiech: gdzie się złodziej nie przybliża ani mól psuje.
12:34
Abowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie.
12:35
Niech będą przepasane biodra wasze i pochodnie gorające w rękach waszych,
12:36
a wy podobni ludziom czekającym na pana swego, kiedy by się z gód nawrócił, aby gdy przydzie i zakołace, natychmiast mu otworzyli.
12:37
Błogosławieni oni słudzy, które przyszedszy pan, znajdzie czujące. Zaprawdę powiedam wam, iż się przepasze a każe im sieść, a przechadzając się, będzie im służył.
12:38
A jeśliby przyszedł o wtórej straży i jeśliby o trzeciej straży przyszedł, a tak by nalazł: błogosławieni są oni słudzy.
12:39
A to wiedzcie, iż gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziej ma przyść, czułby wżdy, a nie dopuściłby podkopać domu swego.
12:40
I wy gotowi bądźcie: bo godziny, której się nie domniemacie, syn człowieczy przydzie.
12:41
I rzekł mu Piotr: Panie, do nasże mówisz to podobieństwo czyli do wszytkich?
12:42
A Pan rzekł: Który, mniemasz, jest wierny a roztropny szafarz, którego pan postanowił nad czeladzią swoją, aby im na czas dał miarę pszenice?
12:43
Błogosławiony on sługa, którego pan przyszedszy, znajdzie tak czyniącego.
12:44
Prawdziwie mówię wam: nad wszytkim, co ma, postanowi go.
12:45
A jeśliby rzekł on sługa w sercu swoim: Omieszkawa przyść pan mój, i począłby bić sługi i służebnice, i jeść, i pić, i upijać się,
12:46
przydzie pan sługi onego w dzień, w który się nie spodziewa, i w godzinę, której nie wie, i oddzieli go, a część jego z niewiernymi położy.
12:47
A on sługa, który poznał wolą pana swego, a nie nagotował ani uczynił wedle woli jego, wielce będzie karan.
12:48
Ale który nie wiedział, a uczynił, co godnego karania, mało będzie karan. A od każdego, któremu wiele dano, wiele żądać będą, a któremu wiele zlecono, więcej będą chcieć od niego.
12:49
Przyszedłem puścić ogień na ziemię, a czegoż chcę, jedno, aby był zapalon?
12:50
Lecz mam być chrztem ochrzczon, a jakom jest ściśnion, aż się wykona!
12:51
Mniemacie, abych przyszedł dawać pokój na ziemię? Nie, mówię wam, ale rozłączenie.
12:52
Abowiem odtąd będzie ich pięć w jednym domu rozłączonych: trzej przeciwko dwiema, a dwa przeciwko trzem.
12:53
Oddzielą się ociec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu swemu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; świekra przeciw niewiastce swej, a niewiastka przeciw świekrze swojej.
12:54
Mówił też i do rzeszej: Gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, wnet mówicie: Będzie deszcz, i tak bywa.
12:55
A gdy wiatr wiejący od południa, powiadacie: Iż będzie gorąco, i bywa.
12:56
Obłudnicy, postawy nieba i ziemie doświadczać umiecie, a tego to czasu jako nie doświadczacie?
12:57
Przeczże i sami z siebie nie sądzicie, co jest sprawiedliwego?
12:58
Gdy tedy idziesz z twym przeciwnikiem do przełożonego, starajże się w drodze, jakobyś był wolen od niego: by cię snadź nie pociągnął przed sędziego, a sędzia by cię podał wycięgaczowi, a wycięgacz by cię wrzucił do więzienia.
12:59
Powiedam ci: nie wynidziesz stamtąd, aż i ostatni drobny pieniądz oddasz.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sędziowskie siedzenie Piłata znajdowało się na miejscu zwanym "Kamienny bruk" (Litostrotos) lub po Hebrajsku "Gabbata" (Jan 19:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić