„Który był przejzran przed założeniem świata i był objawion czasów ostatecznych dla was,”

Biblia Brzeska: 1 List św. Piotra 1,20

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Łukasza 11:1

11:1
I zstało się, gdy był na niektórym miejscu, modląc się, gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Panie, naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył ucznie swe.
11:2
I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze! Święć się imię twoje. Przydź królestwo twoje.
11:3
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisia.
11:4
A odpuść nam grzechy nasze, gdyż i my odpuszczamy każdemu nam winnemu. A nie wwódź nas w pokuszenie.
11:5
I rzekł do nich: Przyjacielu, pożycz mi trojga chleba,
11:6
abowiem przyjaciel mój przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co przedeń położyć,
11:7
a on ze wnątrz odpowiedając, rzekłby: Nie uprzykrzaj mi się: już drzwi zamkniono, a dziatki moje są w łożnicy ze mną; nie mogęć wstać i dać ci.
11:8
A jeśli on będzie trwał, kołacąc, powiedam wam, chociaż mu nie da, wstawszy, przeto że jest przyjaciel jego, wszakoż dla przykrego nalegania jego wstanie i da mu, ile mu go potrzeba.
11:9
I ja wam powiedam: proście, a będzie wam dano; szukajcie, a najdziecie; kołaccie, a będzie wam otworzono.
11:10
Abowiem każdy, który prosi, bierze; a który szuka, najduje; a kołacącemu będzie otworzono.
11:11
A któryż z was ojca prosi o chleb, zali mu da kamień? Abo o rybę, izali miasto ryby poda mu węża?
11:12
Abo jeśliby prosił o jaje, izali mu poda niedźwiadka?
11:13
Jeśliż tedy wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre datki dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ociec wasz z nieba da ducha dobrego tym, którzy go proszą.
11:14
I wyrzucał czarta, a on był niemy. A gdy wyrzucił czarta, przemówił niemy. I dziwowały się rzesze.
11:15
A niektórzy z nich mówili: Przez Beelzebuba, książęcia czartowskiego, wyrzuca czarty.
11:16
A drudzy kusząc, domagali się znaku od niego z nieba.
11:17
A on skoro ujźrzał myśli ich, rzekł im: Wszelkie królestwo przeciw sobie rozdzielone, będzie spustoszone, i dom na dom upadnie.
11:18
A jeśliż i szatan rozdzielon jest przeciw sobie, jakoż się ostoi królestwo jego? Gdyż powiedacie, iż ja przez Beelzebuba wyrzucam czarty.
11:19
A jeśliż ja przez Beelzebuba wyrzucam czarty, synowie waszy przez kogo wyrzucają? Dlatego oni sędziami waszymi będą.
11:20
Lecz jeśli palcem Bożym wyrzucam czarty: zaisteć na was przyszło królestwo Boże.
11:21
Gdy mocarz zbrojny strzeże dworu swego, w pokoju jest to, co ma.
11:22
Ale jeśli mocniejszy nadeń nadszedszy, zwycięży go, odejmie wszytkę broń jego, w której ufał, i korzyści jego rozda.
11:23
Ktoć nie jest ze mną, przeciw mnie jest, a kto nie zgromadza ze mną, rozprasza.
11:24
Gdy duch nieczysty wynidzie od człowieka, chodzi po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku. A nie nalazszy, mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł.
11:25
A przyszedszy, najduje ji umieciony i ochędożony.
11:26
Tedy idzie i bierze z sobą siedmi innych duchów gorszych nad się, a wszedszy, mieszkają tam. I zstawają się poszledniejsze rzeczy człowieka onego gorsze niżli pierwsze.
11:27
I zstało się, gdy to mówił, podniózszy głos niektóra niewiasta z rzesze, rzekła mu: Błogosławiony żywot, który cię nosił, i piersi, któreś ssał.
11:28
A on rzekł: I owszem, błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
11:29
A gdy się rzesze zbieżały, począł mówić: Tżąda znaku, a znak mu nie będzie dan, tylko znak Jonasza proroka.
11:30
Bo jako był Jonasz znakiem Niniwitom, takżeć będzie i syn człowieczy narodowi temu.
11:31
Królowa z południa wstanie na sądzie z mężmi narodu tego i potępi je, iż przyjechała od krajów ziemie słuchać mądrości Salomonowej: a otoć tu więcej niż Salomon.
11:32
Mężowie Niniwitowie powstaną na sądzie z narodem tym i potępią ji, iż pokutę czynili na Jonaszowe kazanie: a oto tu więcej niżli Jonasz.
11:33
Żaden świece nie zapala i nie stawia w skrytości ani pod korzec, ale na świecznik, aby, którzy wchodzą, widzieli światło.
11:34
Świeca ciała twego jest oko twoje. Jeśliby oko twe było szczere, wszytko ciało twe świetne będzie. Lecz jeśliby złe było, ciało też twoje ciemne będzie.
11:35
Patrz tedy, żeby światło, które w tobie jest, ciemnością nie było.
11:36
Jeśliby tedy ciało twe wszytko świetne było, nie mając jakiej cząstki ciemności, będzie wszytko świetne, a jako świeca jasności oświeci cię.
11:37
A gdy mówił, prosił go niektóry Faryzeusz, aby obiedował u niego. Wszedszy tedy, siadł do stołu.
11:38
A Faryzeusz począł, sam w sobie myśląc, mówić, czemu by się nie umył przed obiadem.
11:39
I rzekł Pan do niego: Teraz wy, Faryzeuszowie, co jest z wierzchu kubka i misy, oczyściacie, lecz co jest wewnątrz w was, pełno jest drapiestwa i nieprawości.
11:40
Szaleni! Izaż ten, który uczynił to, co jest z wierzchu, nie uczynił też tego, co jest i wewnątrz?
11:41
Wszakże, co zbywa, dajcie jałmużnę, a oto wszytkie rzeczy są wam czyste.
11:42
Ale biada wam, Faryzeuszom, iż dawacie dziesięcinę z miętki i z ruty, i z wszelkiej jarzyny, a opuszczacie sąd i miłość Bożą. Lecz te rzeczy trzeba było czynić, a onych nie opuszczać.
11:43
Biada wam, Faryzeuszom, iż miłujecie pierwsze stołki w bóżnicach i pozdrawiania na rynku.
11:44
Biada wam, iż jesteście jako groby, których nie widać, a ludzie, którzy się po nich przechodzą, nie wiedzą.
11:45
Odpowiedziawszy tedy niektóry z biegłych w zakonie, rzekł mu: Nauczycielu, to mówiąc i nas hańbisz.
11:46
A on rzekł: I wam, w zakonie biegłym, biada! Abowiem obciążacie ludzi brzemiony, których unieść nie mogą, a sami się jednym palcem swym nie dotykacie brzemion.
11:47
A biada wam, którzy budujecie groby proroków, a ojcowie waszy pozabijali je.
11:48
Zaiste świadczycie, iż zezwalacie na uczynki ojców waszych: abowiem je oni zabili, a wy budujecie groby ich.
11:49
Dlatego i mądrość Boża rzekła: Poślę do nich proroki i apostoły, a z nich zabiją i przeszladować będą,
11:50
aby szukano krwie wszytkich proroków, którą wylał ten naród od założenia świata:
11:51
od krwie Abelowej aż do krwie Zachariaszowej, który zginął między ołtarzem a kościołem. Zaiste wam powiadam, będą szukać od narodu tego.
11:52
Biada wam, biegłym w zakonie, iżeście wzięli klucz wyrozumienia: samiście nie weszli, a tych, którzy wchodzili, hamowaliście.
11:53
A gdy to do nich mówił, poczęli Faryzeuszowie i biegli w zakonie barzo nacierać i usta mu zatulać wielą rzeczy,
11:54
czyhając nań i szukając, żeby co uchwycili z ust jego, aby go oskarżyli.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do mnie: Nie bój się go, gdyż wydałem go w twoją rękę wraz z całym jego ludem i jego ziemią. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem, królem amorejskim, mieszkającym w Cheszbonie.
V Mojż 3:2

W Chrystusie

Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.
II Kor 3:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nobach zdobył miasto i nazwał je swoim imieniem (IV Mojż 32:42).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić