„Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Filipian 1,13

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Łukasza 10:26

10:1
A potym naznaczył Pan i drugich siedmidziesiąt i dwu i rozesłał je po dwu przed sobą do wszytkich miast i miejsca, kędy sam przyść miał.
10:2
I mówił im: Żniwoć iście wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotniki na żniwo swoje.
10:3
Idźcież: oto ja was posyłam jako baranki między wilki.
10:4
Nie noścież mieszka ani tajstry, ani butów, a żadnego w drodze nie pozdrawiajcie.
10:5
Do któregokolwiek domu wnidziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
10:6
A jeśliby tam był syn pokoju, odpoczynie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci się do was.
10:7
A w tymże domu mieszkajcie jedząc i pijąc to, co u nich jest, abowiem godzien jest robotnik zapłaty swej. Nie przechadzajcie się z domu do domu.
10:8
A do któregokolwiek miasta wnidziecie, a przyjmą was, jedzcie, co przed was położą.
10:9
I uzdrawiajcie niemocne, którzy w nim są, a powiedajcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
10:10
A do któregokolwiek miasta wnidziecie, a nie przyjęto by was, wyszedszy na ulice jego, mówcie:
10:11
I proch, który przylnął do nas z miasta waszego, ocieramy na was. Wszakoż to wiedzcie, żeć się przybliżyło królestwo Boże.
10:12
Powiadam ci wam, że Sodomie w on dzień lżej będzie niżli miastu onemu.
10:13
Biada tobie, Korozaim, biada tobie, Betsaido! Abowiem gdyby w Tyrze i Sydonie cuda czynione były, jakie się w was działy, dawno by, siedząc w włosiennicy i w popiele, pokutowali.
10:14
Wszakże Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżli wam.
10:15
I ty, Kafarnaum, aż do nieba wyniesione, aż do piekła będziesz pogrążone!
10:16
Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi onym, który mię posłał.
10:17
I wrócili się siedmdziesiąt i dwa z weselem, mówiąc: Panie, i czartowie-ć się nam poddają w imię twoje.
10:18
I rzekł im: Widziałem szatana jako błyskawicę z nieba spadającego.
10:19
Oto dałem wam moc deptać po wężach i niedźwiadkach, i po wszytkiej mocy nieprzyjacielowej, a nic was nie uszkodzi.
10:20
Wszakoż się z tego nie weselcie, iż się wam duchowie poddają, ale się weselcie, że imiona wasze napisane są w niebiesiech.
10:21
Onejże godziny rozradował się duchem świętym i rzekł: Wyznawam tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemie, iżeś to zakrył od mądrych i rozumnych, a objawiłeś to malutkim. Tak, Ojcze! iż się tak upodobało przed tobą!
10:22
Wszytko mnie jest podano od Ojca mego. A żaden nie wie, kto jest Syn, jedno Ociec, i kto jest Ociec, jedno Syn, a komu by chciał Syn objawić.
10:23
A obróciwszy się do uczniów swoich, rzekł: Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie.
10:24
Bo powiadam wam, iż wiele proroków i królów żądali widzieć, co wy widzicie, a nie widzieli; i słyszeć, co słyszycie, a nie słyszeli.
10:25
A oto niektóry biegły w zakonie powstał, kusząc go a mówiąc: Nauczycielu, co czyniąc, dostąpię żywota wiecznego?
10:26
A on rzekł do niego: W zakonie co napisano? Jako czytasz?
10:27
On odpowiedziawszy, rzekł: Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszytkiego serca twego i ze wszytkiej dusze twojej, i ze wszytkich sił twoich, i ze wszytkiej myśli twojej, a bliźniego twego jako samego siebie.
10:28
I rzekł mu: Dobrześ odpowiedział. Toż czyń, a będziesz żył.
10:29
A on, chcąc się sam usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A któż jest mój bliźni?
10:30
A przyjąwszy Jezus, rzekł: Człowiek niektóry zstępował z Jeruzalem do Jerycha i wpadł między zbójce, którzy go też złupili i rany zadawszy, odeszli, na poły umarłego zostawiwszy.
10:31
I przydało się, że niektóry kapłan zstępował tąż drogą, a ujźrzawszy go, minął.
10:32
Także i Lewit, będąc podle miejsca i widząc go, minął.
10:33
A Samarytan niektóry jadąc, przyszedł wedle niego i ujźrzawszy go, miłosierdziem wzruszony jest.
10:34
A przybliżywszy się, zawiązał rany jego, nalawszy oliwy i wina, a włożywszy go na bydlę swoje, prowadził do gospody i miał pieczą o nim.
10:35
A nazajutrz wyjął dwa grosza i dał gospodarzowi, i rzekł: Miej staranie o nim, a cokolwiek nad zwyż wydasz, ja, gdy się wrócę, oddam tobie.
10:36
Któryż z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co wpadł między zbójce?
10:37
A on rzekł: Który uczynił miłosierdzie nad nim. I rzekł mu Jezus: Idźże i ty uczyń także.
10:38
I zstało się, gdy szli, a on wszedł do niejakiego miasteczka, a niewiasta niektóra, imieniem Marta, przyjęła go do domu swego.
10:39
A ta miała siostrę imieniem Marią, która też siedząc u nóg Pańskich, słuchała słowa jego.
10:40
Ale Marta pieczołowała się około rozmaitej posługi. Która stanęła i rzekła: Panie, nie dbasz ty, iż siostra moja opuściła mię, żebym sama posługowała? Przeczże jej tedy, aby mi pomogła.
10:41
A odpowiadając, rzekł jej Pan: Marto, Marto, troszczesz się i frasujesz około bardzo wiela.
10:42
Ale jednego potrzeba. Maria nalepszą cząstkę obrała, która od niej odjęta nie będzie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
I Jan 4:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Hiob był tak zamożny że w pewnym okresie miał naraz aż 7000, owiec 3000 wielbłądów, 500 wołów i 500 oślic (Job 1,3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić